Page:
results
Num# Description Start price Buy price
126892008 450. lat poczty polskiej, czarnodruk bloku.

25 PLN

40 PLN

126952010 600. lat bitwy pod Grunwaldem, trzy znaczki personalizowane z wydrukowanymi na marginesie herbami chorągwi biorących udział w bitwie, każda inna, nakład znaczków "Zorro" został wyczerpany na Poczcie Polskiej.

45 PLN

40 PLN

126972010 zamki w Polsce, narożny znaczek personalizowany z dolnym narożnym marginesem z wydrukowaną historią zamku "Przedbórz" z 6-cyfrowym numerem po stronie gumy, nakład znaczków "Zorro" został wyczerpany na Poczcie Polskiej.

30 PLN

27 PLN

126982010 zamki w Polsce, znaczek personalizowany z wydrukowaną na marginesie historią zamku "Krajenka", nakład znaczków "Zorro" został wyczerpany na Poczcie Polskiej.

20 PLN

18 PLN

127022010 600. lat bitwy pod Grunwaldem, seria znaczków personalizowanych w narożnych czwórkach z wydrukowanym na marginesie powiększonym WZOREM oraz okolicznościowymi motywami, wszystkie z seryjnym numerem arkusza "Zorro" został wyczerpany na Poczcie Polskiej.

190 PLN

170 PLN

127042010 wielcy Polacy, seria znaczków personalizowanych z marginesami, 6 z podpisem "wielcy Polacy".

160 PLN

145 PLN

127052010 600. lat bitwy pod Grunwaldem, cztery dolne parki z arkusza znaczków personalizowanych z 6-cyfrowym numerem po stronie gumy, na marginesie ozdobne motywy rocznicowe.

10 PLN

50 PLN

127062010 600. lat bitwy pod Grunwaldem, trzy górne parki z arkusza znaczków personalizowanych, na marginesie ozdobne motywy rocznicowe.

140 PLN

126 PLN

127072010 600. lat bitwy pod Grunwaldem, dolna parka z arkusza znaczków personalizowanych z 6-cyfrowym "ręcznym" numerem z przodu.

45 PLN

40 PLN

127172011 100. rocznica urodzin Czesława Miłosza, nowodruk.

30 PLN

30 PLN

127231920 list urzędowy z Krakowa do Tarnowa.

10 PLN

10 PLN

127251933 formularz urzędowy z Warszawy 11.8.33 do Tarnowa.

10 PLN

10 PLN

127331936 polecony list urzędowy z Dyrekcji Lasów Państwowych z Torunia.

15 PLN

15 PLN

127401945 Godło Państwa, cięty znaczek na urzędowy list polecony z częściowym brakiem rysunku, gwarancja Schmutz

50 PLN

50 PLN

127471919 lokalne prowizoria dopłat, MIELEC (typ 88a) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

50 PLN

50 PLN

127481919 lokalne prowizoria dopłat, RUDNIK (typ 117) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

50 PLN

50 PLN

127491919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

50 PLN

50 PLN

127541919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Cieszyna.

40 PLN

40 PLN

127551919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Bielska.

40 PLN

40 PLN

127571919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Krakowa.

40 PLN

40 PLN

127591919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 71, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

90 PLN

90 PLN

127601919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 16, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

50 PLN

45 PLN

127611919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 49, gwarancja Kronenberg.

40 PLN

40 PLN

127641919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 93, nakład 150 sztuk - jedna z najrzadszych pozycji wydania krakowskiego, piękny stan, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

15 000 PLN

15 000 PLN

127801919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 74, piękny stan, nakład z nadrukiem tej formy tylko 600 sztuk, gwarancja i oznaczenie Mikstein, Ryblewski.

3 000 PLN

2 500 PLN

127811919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 54, gwarancja z oznaczeniem Schmutz.

1 500 PLN

1 500 PLN

127841919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 66 - charakterystycznie rozbite litery P, piękny stan, nakład 450 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

4 000 PLN

3 600 PLN

127851919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 88, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

350 PLN

350 PLN

127861919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IIA z poz. 54-55, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN

400 PLN

127901919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 97, piękny stan, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

2 000 PLN

1 800 PLN

127931919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy pierwszej z poz. 9, ledwie widoczny ślad po zdjętej podlepce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN

200 PLN

127961919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 73 z błędem "dwukropek", piękny stan, gwarancja Mikstein, Schmutz.

3 500 PLN

3 000 PLN

127971919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 30 z błędem "uszkodzone A", piękny stan, gwarancja z opisem Schmutz.

3 500 PLN

3 000 PLN

128311924 Orzeł z tarczą, wydanie w nowej walucie, rzadka niekreślona i gumowana próba arkuszowa znaczka dopłaty za 10 gr. z II formy, plamka, lekkie zagniecenia gumy, gwarancja Schmutz.

100 PLN

90 PLN

128731939 firmowy list lotniczy z Brazylii do Warszawy, pobrano opłatę za wydanie listu na poste restante znaczkiem dopłaty, ponieważ adresat listu nie odebrał odesłano go do nadawcy.

60 PLN

50 PLN

128811950 "groszy - lokalny", Brzeg Dolny, trąbka pocztowa, nienotowany dotąd znaczek dopłaty za 25 zł. z czarnym stempelkiem rzadkiego typu 45, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

125 PLN

125 PLN

128841950 "groszy - lokalny", Trzebicz, trąbka pocztowa, znaczek dopłaty za 3 zł. z pustopolem, z czarnym stempelkiem typu 42, gwarancja Krawczyk.

120 PLN

120 PLN

128891950 "groszy - lokalny", Gubin, godło państwa, znaczek dopłaty za 10 zł. z fioletowym stempelkiem typu 40, gwarancja Krawczyk.

120 PLN

120 PLN

129141920 wydanie prowizoryczne, seria z odmianami a i b.

160 PLN

144 PLN

129241920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo kasowany znaczek za 5 Mk./2 Pf. z błędem "podarty sztandar", gwarancja i opis Krawczyk, Schmutz.

80 PLN

72 PLN