Page:
results
Num# Description Start price Buy price
21794 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, kompletny list z 4 lutego nadany w pocztamcie w Mitawie(do III rozbioru w granicach I Rzeczypospolitej) do Rygi (Inflanty); pieczęć kolista typu I - polskiego - "MITAU" z koroną i trąbką pocztową w kolistej obwódce, na odwrocie adnotacje o porcie; pięknie zachowany list z trzema stronami tekstu; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym, z Mitawy znane są dwa typy pieczęci w sumie na kilku listach.

4 000 PLN

3 000 PLN

451857 BYDGOSZCZ, znaczek pruski za 1 Sgr. wydania z 1857 roku unieważniony stemplem numerowym 191 - Bydgoszcz, cięty po krawędzi, ale ogólnie w ładnym stanie.

50 PLN

50 PLN

481862 około, austriacki jasnoszary znaczek gazetowy (1,05 kr.) na kompletnej opasce, wysłany 5/4 z Wiednia do Nowego Sącza, krótko cięty z prawej strony; wysoka wycena katalogowa (Mi.400 euro)!!!

300 PLN

210 PLN

601884 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop.; doskonały stan zachowania.

100 PLN

100 PLN

641889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 4 kop.; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).

50 PLN

50 PLN

1391859 koperta dla Poczty Miejskiej w Warszawie wydana przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu, znak opłaty w lewym górnym rogu strony adresowej, papier bladożółty satynowany z tłoczonymi kwadracikami; mimo lekkiego ubytku na licu klapy (ślad po podlepce), zachowana w wyśmienitym dobry stanie; gwarancja z opisem Schmutz.

2 000 PLN

1 700 PLN

1421860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych kasowany rzadkim kasownikiem numerowym 12 z Grójca, stopień rzadkości 4 punkty w 10 stopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, piękne odbicie kasownika, znaczek nie reperowany w idealnym stanie o bardzo ładnej prezencji. znaczek poprzez mocne przesuniecie ząbkowania ma na dole fragment obrazka sąsiedniego znaczka, pozwala to na ustalenie odległości znaczków w arkuszu, takie znaczki są bardzo rzadkie i stanowią podstawę przy platingu pierwszego polskiego znaczka.

4 200 PLN

3 000 PLN

1451860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowo różowym o jasnych odcieniach, unieważniony kasownikiem Warszawskim jedynka w sześciu kwadratach o ozdobnej stopce, jest to kasownik wprowadzony do obiegu w ostatnich miesiącach ważności obiegowej pierwszego polskiego znaczka w 1864 roku, i w związku z tym jest on bardzo rzadki, w szczególności w z tak wyraźnym odbiciem, Bojanowicz Typ IV, znaczek w bardzo dobrym stanie, gwarancja Bojanowicz.

3 400 PLN

2 000 PLN

1461860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowo różowym o jasnych odcieniach, unieważniony kasownikiem Warszawskim jedynka w sześciu kwadratach o prostej (!!) stopce, jest to kasownik wprowadzony do obiegu w ostatnich miesiącach ważności obiegowej pierwszego polskiego znaczka w 1864 roku, piękna odbitka, bardzo rzadki - brakuje go w wielu kolekcjach, Bojanowicz typ V, znaczek w bardzo dobrym stanie, ex Bojanowicz.

4 500 PLN

4 000 PLN

1501860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i niebieskim o odcieniach ciemnych, znaczek czysto stemplowany kasownikiem numerowym z Piotrkowa nr 179, znaczek posiada prawie niewidoczną reperację w górnym prawym narożniku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN

1 000 PLN

1551860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych kasowany rzadkim kasownikiem numerowym 329 Nowa Praga, stopień rzadkości 7 punktów w 10 stopniowej skali według Bojanowicza, urząd pocztowy Nowa Praga otwarto dopiero 1.8.1862, piękne odbicie kasownika, znaczek nienaprawiany w bardzo dobrym stanie.

3 200 PLN

2 200 PLN

1571860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 128 - Chęciny, współczynnik rzadkości - 7 punktów według M.A.Bojanowicza (Fi.1600+500.-); znaczek z ładnie zreperowanym narożnikiem i małą prześwitką, poza tym w bardzo ładnym stanie; gwarancja z oznaczeniem (4) Korszeń.

1 000 PLN

1 000 PLN

1581860 Królestwo Polskie - BŁASZKI, list do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim (w zasadzie indigo) i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 193 - Błaszki o bardzo wysokim współczynniku rzadkości - 8 punktów według M.A.Bojanowicza; obok jednowierszowy ramkowy stempel nadawczy typu IIB; na odwrocie datownik odbiorczy z 27/11 typu IIIC - jego negatywowa odbitka z innego listu widoczna na froncie; kasowniki o tak wysokim stopniu rzadkości spotyka się częściej na luźnych znaczkach, na listach są bardzo rzadkie; dodatkowo znaczek ma uszkodzoną czerwoną kliszę tła po lewej stronie rysunku; list pochodzący ze słynnej korespondencji do Banku Polskiego (tak jak i najrzadsze polskie listy - 6 łutowy i parka narożna) zachował się w dobrym stanie; pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po prawej na dole, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

24 000 PLN

20 500 PLN

1601860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych z intensywnym odcieniem błękitu pruskiego, stemplowany rzadkim kasownikiem numerowym 28 Suwałki, znaczek w dobrym stanie, czytelnie odbity kasownik, rzadko występujący błąd formy niebieskiej w dolnym prawym rogu "otwarta cyfra 10", gwarancja Korszeń.

1 800 PLN

1 600 PLN

1661861 Królestwo Polskie, LUBLIN - USZKODZONA CZERWONA KLISZA; list z Lublina do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin; po prawej miejscownik nadawczy z 29/5 typu IIIC, na odwrocie datownik odbiorczy z Warszawy z 30/5 tego samego typu; klisza niebieska bez wiekszych usterek rysunku, klisza czerwona znaczne ubytki w całej dolnej części - takie niedodruki tła charakterystyczne są dla dolnego rzędu znaczków i występują tylko w niewielkiej części nakładu przed kolejnym retuszem kliszy; list z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po lewej na dole; fotoatest Ceremuga A.I.E.P

16 000 PLN

13 000 PLN

1741865 rosyjski znaczek ze stemplem numerowym 182 z Łodzi, wyraźnie widoczne podwójne użycie znaczka - pod kasownikiem Łodzi widoczny inny kasownik numerowy, przykład podwójnie użytego znaczka na szkodę poczty.

80 PLN

85 PLN

1871872 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, pierwsze wydanie kart pocztowych!!! karta za 5 kop. przeznaczona do korespondencji zamiejscowej; bardzo dobry stan zachowania.

160 PLN

160 PLN

1892010 katalog aukcji zbioru Królestwa Polskiego Włodzimierza Rachmanowa, 72 strony z kolorowymi ilustracjami wszystkich 350 oferowanych pozycji, obowiązkowa pozycja dla każdego zbieracza tego tematu oraz każdego poważnego filatelisty. Każda licytująca osoba zakupi egzemplarz katalogu w cenie wywoławczej.

100 PLN

300 PLN

1931915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

140 PLN

140 PLN

1941915 wydanie przedrukowe dla austro węgierskiej poczty polowej, znaczek za 10 kr. na wycinku ze stemplem poczty polowej w Noworadomsku, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN

1 200 PLN

2131916 kartka z Konina 14.11.16 do Berlina, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

50 PLN

55 PLN

2151916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 5 Pf. w kolorze ciemnozielonym z matowym nadrukiem, piękny stan, gwarancja z oznaczeniem według KSZP i opis Schmutz.

25 PLN

22 PLN

2161916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 7,5 Pf. w kolorze czerwonopomarańczowym ze smolistym nadrukiem GGW, piękny stan, gwarancja z oznaczeniem według KSZP i opis Schmutz.

60 PLN

50 PLN

2171916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 10 Pf. w rzadkim kolorze lilaróżowym (Fi.160.-), w bardzo ładnym stanie, gwarancja i opis koloru Schmutz.

140 PLN

120 PLN

2181916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, dwa znaczki za 10 Pf. w kolorach (niekatalogowanym) lilaczerwonym i ciemnoczerwonym, oba z matowym nadrukiem, piękny stan, gwarancja z oznaczeniem według KSZP i opis Schmutz.

120 PLN

100 PLN

2201916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

250 PLN

212 PLN

2211916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim ze smolistym nadrukiem GGW, ładna równa, ale parowana guma, gwarancja i opis (z oznaczeniem G) Schmutz.

40 PLN

40 PLN

3051914 Legiony Polskie - widokówka przedstawiająca majora Andrzeja Galicę, poniżej na dużym wycinku jego oryginalny podpis, obok odciśnięta idealnie pieczęć formacyjna z orłem "BAON UZUPEŁNIAJĄCY POLSKICH LEGIONÓW" (Berek P228);

200 PLN

200 PLN

3061914 formularz karty polowej legionów z nadrukiem "POCZTA POLOWA LEGIONÓW", papier cienki stosowany w 1914 roku, rzadkie.

120 PLN

120 PLN

3071914-5 Stemple formacyjne struktur Naczelnego Komitetu Narodowego.

80 PLN

80 PLN

3791917 karta polowa legionów z małym orłem pisana wysłana 20.3.17 z niższej szkoły oficerskiej w Zambrowie do Włocławka, datownik FELDPOSTAMT 378, owalny stempel formacyjny z orłem "KOMENDA BAONU Nr. 1 PUŁK 2 * I. LEG. POLSKI".

110 PLN

110 PLN

3821917 kartka z Legionów Polskich z Zambrowa 7.2.17 z orkiestry 1. pp do Stryja, datownik FELDPOSTAMT 378, stempel formacyjny z orłem "Komenda - Orkiestry / I. Pułku / I. Brygady Leg. / Polskich', czytelna odbitka unikalnego stempla.

680 PLN

680 PLN

3911918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

120 PLN

120 PLN

4171918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

60 PLN

60 PLN

4191918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

35 PLN

35 PLN

4201918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - marginesowy znaczek opłaty stemplowej za 1 Rub., II wydanie, z pełną oryginalną gumą.

150 PLN

150 PLN

4211918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - czworoblok znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, wzdłuż górnego marginesu pasek nie pokryty gumą.

140 PLN

140 PLN

4231918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

60 PLN

60 PLN

4641919 telegram z okresu działań zaczepnych przeciw Bolszewikom w lipcu 1919 roku, wysłany 25.V7.19 ze sztabu 1. Dywizji Legionów gen. Rydza-Śmigłego do Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego w Lidzie o wysłaniu wagonu amunicji do Mołodeczna, bardzo rzadki dokument z tego okresu walk.

300 PLN

300 PLN

4661919 patriotyczna kartka nadana z poczty polowej nr 27 17.XII.19 do Warszawy, stempel formacyjny "Dowództwo 8 komp. / 5 P.P. LEG.", ciekawa ręczna cenzura.

150 PLN

180 PLN