The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2

1794 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, kompletny list z 4 lutego nadany w pocztamcie w Mitawie(do III rozbioru w granicach I Rzeczypospolitej) do Rygi (Inflanty); pieczęć kolista typu I - polskiego - "MITAU" z koroną i trąbką pocztową w kolistej obwódce, na odwrocie adnotacje o porcie; pięknie zachowany list z trzema stronami tekstu; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym, z Mitawy znane są dwa typy pieczęci w sumie na kilku listach.

4 000 PLN3 000 PLN
45

1857 BYDGOSZCZ, znaczek pruski za 1 Sgr. wydania z 1857 roku unieważniony stemplem numerowym 191 - Bydgoszcz, cięty po krawędzi, ale ogólnie w ładnym stanie.

50 PLN50 PLN
48

1862 około, austriacki jasnoszary znaczek gazetowy (1,05 kr.) na kompletnej opasce, wysłany 5/4 z Wiednia do Nowego Sącza, krótko cięty z prawej strony; wysoka wycena katalogowa (Mi.400 euro)!!!

300 PLN210 PLN
60

1884 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop.; doskonały stan zachowania.

100 PLN100 PLN
64

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 4 kop.; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).

50 PLN50 PLN
139

1859 koperta dla Poczty Miejskiej w Warszawie wydana przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu, znak opłaty w lewym górnym rogu strony adresowej, papier bladożółty satynowany z tłoczonymi kwadracikami; mimo lekkiego ubytku na licu klapy (ślad po podlepce), zachowana w wyśmienitym dobry stanie; gwarancja z opisem Schmutz.

2 000 PLN1 700 PLN
142

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych kasowany rzadkim kasownikiem numerowym 12 z Grójca, stopień rzadkości 4 punkty w 10 stopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, piękne odbicie kasownika, znaczek nie reperowany w idealnym stanie o bardzo ładnej prezencji. znaczek poprzez mocne przesuniecie ząbkowania ma na dole fragment obrazka sąsiedniego znaczka, pozwala to na ustalenie odległości znaczków w arkuszu, takie znaczki są bardzo rzadkie i stanowią podstawę przy platingu pierwszego polskiego znaczka.

4 200 PLN3 000 PLN
145

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowo różowym o jasnych odcieniach, unieważniony kasownikiem Warszawskim jedynka w sześciu kwadratach o ozdobnej stopce, jest to kasownik wprowadzony do obiegu w ostatnich miesiącach ważności obiegowej pierwszego polskiego znaczka w 1864 roku, i w związku z tym jest on bardzo rzadki, w szczególności w z tak wyraźnym odbiciem, Bojanowicz Typ IV, znaczek w bardzo dobrym stanie, gwarancja Bojanowicz.

3 400 PLN2 000 PLN
146

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowo różowym o jasnych odcieniach, unieważniony kasownikiem Warszawskim jedynka w sześciu kwadratach o prostej (!!) stopce, jest to kasownik wprowadzony do obiegu w ostatnich miesiącach ważności obiegowej pierwszego polskiego znaczka w 1864 roku, piękna odbitka, bardzo rzadki - brakuje go w wielu kolekcjach, Bojanowicz typ V, znaczek w bardzo dobrym stanie, ex Bojanowicz.

4 500 PLN4 000 PLN
150

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i niebieskim o odcieniach ciemnych, znaczek czysto stemplowany kasownikiem numerowym z Piotrkowa nr 179, znaczek posiada prawie niewidoczną reperację w górnym prawym narożniku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
155

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych kasowany rzadkim kasownikiem numerowym 329 Nowa Praga, stopień rzadkości 7 punktów w 10 stopniowej skali według Bojanowicza, urząd pocztowy Nowa Praga otwarto dopiero 1.8.1862, piękne odbicie kasownika, znaczek nienaprawiany w bardzo dobrym stanie.

3 200 PLN2 200 PLN
157

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 128 - Chęciny, współczynnik rzadkości - 7 punktów według M.A.Bojanowicza (Fi.1600+500.-); znaczek z ładnie zreperowanym narożnikiem i małą prześwitką, poza tym w bardzo ładnym stanie; gwarancja z oznaczeniem (4).

1 000 PLN1 000 PLN
158

1860 Królestwo Polskie - BŁASZKI, list do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim (w zasadzie indigo) i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 193 - Błaszki o bardzo wysokim współczynniku rzadkości - 8 punktów według M.A.Bojanowicza; obok jednowierszowy ramkowy stempel nadawczy typu IIB; na odwrocie datownik odbiorczy z 27/11 typu IIIC - jego negatywowa odbitka z innego listu widoczna na froncie; kasowniki o tak wysokim stopniu rzadkości spotyka się częściej na luźnych znaczkach, na listach są bardzo rzadkie; dodatkowo znaczek ma uszkodzoną czerwoną kliszę tła po lewej stronie rysunku; list pochodzący ze słynnej korespondencji do Banku Polskiego (tak jak i najrzadsze polskie listy - 6 łutowy i parka narożna) zachował się w dobrym stanie; pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po prawej na dole, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

24 000 PLN20 500 PLN
160

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych z intensywnym odcieniem błękitu pruskiego, stemplowany rzadkim kasownikiem numerowym 28 Suwałki, znaczek w dobrym stanie, czytelnie odbity kasownik, rzadko występujący błąd formy niebieskiej w dolnym prawym rogu "otwarta cyfra 10", gwarancja.

1 800 PLN1 600 PLN
166

1861 Królestwo Polskie, LUBLIN - USZKODZONA CZERWONA KLISZA; list z Lublina do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin; po prawej miejscownik nadawczy z 29/5 typu IIIC, na odwrocie datownik odbiorczy z Warszawy z 30/5 tego samego typu; klisza niebieska bez wiekszych usterek rysunku, klisza czerwona znaczne ubytki w całej dolnej części - takie niedodruki tła charakterystyczne są dla dolnego rzędu znaczków i występują tylko w niewielkiej części nakładu przed kolejnym retuszem kliszy; list z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po lewej na dole; fotoatest Ceremuga A.I.E.P

16 000 PLN13 000 PLN
174

1865 rosyjski znaczek ze stemplem numerowym 182 z Łodzi, wyraźnie widoczne podwójne użycie znaczka - pod kasownikiem Łodzi widoczny inny kasownik numerowy, przykład podwójnie użytego znaczka na szkodę poczty.

80 PLN85 PLN
187

1872 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, pierwsze wydanie kart pocztowych!!! karta za 5 kop. przeznaczona do korespondencji zamiejscowej; bardzo dobry stan zachowania.

160 PLN160 PLN
189

2010 katalog aukcji zbioru Królestwa Polskiego Włodzimierza Rachmanowa, 72 strony z kolorowymi ilustracjami wszystkich 350 oferowanych pozycji, obowiązkowa pozycja dla każdego zbieracza tego tematu oraz każdego poważnego filatelisty. Każda licytująca osoba zakupi egzemplarz katalogu w cenie wywoławczej.

100 PLN300 PLN
193

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

140 PLN140 PLN
194

1915 wydanie przedrukowe dla austro węgierskiej poczty polowej, znaczek za 10 kr. na wycinku ze stemplem poczty polowej w Noworadomsku, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN1 200 PLN
213

1916 kartka z Konina 14.11.16 do Berlina, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

50 PLN55 PLN
215

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 5 Pf. w kolorze ciemnozielonym z matowym nadrukiem, piękny stan, gwarancja z oznaczeniem według KSZP i opis Schmutz.

25 PLN22 PLN
216

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 7,5 Pf. w kolorze czerwonopomarańczowym ze smolistym nadrukiem GGW, piękny stan, gwarancja z oznaczeniem według KSZP i opis Schmutz.

60 PLN50 PLN
217

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 10 Pf. w rzadkim kolorze lilaróżowym (Fi.160.-), w bardzo ładnym stanie, gwarancja i opis koloru Schmutz.

140 PLN120 PLN
218

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, dwa znaczki za 10 Pf. w kolorach (niekatalogowanym) lilaczerwonym i ciemnoczerwonym, oba z matowym nadrukiem, piękny stan, gwarancja z oznaczeniem według KSZP i opis Schmutz.

120 PLN100 PLN
220

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

250 PLN212 PLN
221

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim ze smolistym nadrukiem GGW, ładna równa, ale parowana guma, gwarancja i opis (z oznaczeniem G) Schmutz.

40 PLN40 PLN
305

1914 Legiony Polskie - widokówka przedstawiająca majora Andrzeja Galicę, poniżej na dużym wycinku jego oryginalny podpis, obok odciśnięta idealnie pieczęć formacyjna z orłem "BAON UZUPEŁNIAJĄCY POLSKICH LEGIONÓW" (Berek P228);

200 PLN200 PLN
306

1914 formularz karty polowej legionów z nadrukiem "POCZTA POLOWA LEGIONÓW", papier cienki stosowany w 1914 roku, rzadkie.

120 PLN120 PLN
307

1914-5 Stemple formacyjne struktur Naczelnego Komitetu Narodowego.

80 PLN80 PLN
379

1917 karta polowa legionów z małym orłem pisana wysłana 20.3.17 z niższej szkoły oficerskiej w Zambrowie do Włocławka, datownik FELDPOSTAMT 378, owalny stempel formacyjny z orłem "KOMENDA BAONU Nr. 1 PUŁK 2 * I. LEG. POLSKI".

110 PLN110 PLN
382

1917 kartka z Legionów Polskich z Zambrowa 7.2.17 z orkiestry 1. pp do Stryja, datownik FELDPOSTAMT 378, stempel formacyjny z orłem "Komenda - Orkiestry / I. Pułku / I. Brygady Leg. / Polskich', czytelna odbitka unikalnego stempla.

680 PLN680 PLN
391

1918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
417

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

60 PLN60 PLN
419

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

35 PLN35 PLN
420

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - marginesowy znaczek opłaty stemplowej za 1 Rub., II wydanie, z pełną oryginalną gumą.

150 PLN150 PLN
421

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - czworoblok znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, wzdłuż górnego marginesu pasek nie pokryty gumą.

140 PLN140 PLN
423

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

60 PLN60 PLN
464

1919 telegram z okresu działań zaczepnych przeciw Bolszewikom w lipcu 1919 roku, wysłany 25.V7.19 ze sztabu 1. Dywizji Legionów gen. Rydza-Śmigłego do Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego w Lidzie o wysłaniu wagonu amunicji do Mołodeczna, bardzo rzadki dokument z tego okresu walk.

300 PLN300 PLN
466

1919 patriotyczna kartka nadana z poczty polowej nr 27 17.XII.19 do Warszawy, stempel formacyjny "Dowództwo 8 komp. / 5 P.P. LEG.", ciekawa ręczna cenzura.

150 PLN180 PLN