The auctions ends in:

Lot # 194
Close:
Start price: 1200
Current price: 1200
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.21
Category: WW1 occupation postage
Description

1915 wydanie przedrukowe dla austro węgierskiej poczty polowej, znaczek za 10 kr. na wycinku ze stemplem poczty polowej w Noworadomsku, gwarancja Schmutz.
Photo