The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2485

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacona widokówka z oryginalnego obiegu wysłana 31.III z agencji pokładowej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza" do członka załogi pociągu pancernego "D" w Manningtree, znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II; stempelek cenzury brytyjskiej z numerem P94; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

700 PLN630 PLN
2487

1943 seria drugiego wydania na liście poleconym nadanym w agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 27, stempel cenzury brytyjskiej.

50 PLN50 PLN
2489

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN35 PLN
2495

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach, dwie wartości z błędami - 55/80 gr. "brak kropki po 18" a 1,20/1,50 zł. "mniejsza cyfra 4".

1 000 PLN1 000 PLN
2497

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

50 PLN50 PLN
2503

1939 S/S LWÓW - Obszary anektowane przez Litwę, formularz pocztowy ofrankowany znaczkiem przedrukowym z okazji przyłączenia Wilna do Litwy wysłany 14.11 z Wilna do Londynu, adresowana do kapitana Adama Andrzejewskiego dowódcy polskiego frachtowca s/s "Lwów", jednostki, która w czasie wojny pływała w konwojach Anglia-Afryka-Włochy, na jej pokładzie uruchomiono agencję pocztową Polskiej Marynarki Handlowej nr.7; statek został zatopiony 2 grudnia 1943 roku w wyniku wielkiego niemieckiego nalotu na port w Bari.

400 PLN320 PLN
2512

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - polecona karta pocztowa wysłana 26.VIII ze Stanisławowa do Tel-Avivu; stempel przejściowy Haifa 29.X i odbiorczy 30.X, cenzury; walor wyjątkowej urody w pięknym stanie zachowania, o niespotykanym obiegu pocztowym.

600 PLN500 PLN
2525

1941 kartka z Wilna 18.2.41 do Warszawy, stempel cenzury niemieckiej.

150 PLN150 PLN
2530

1941 list z Portugalii 10.7.40 do Skierniewic, na froncie rzadki stempel propagandowy "Wiktorii", na odwrocie zalepka i stemple niemieckiej cenzury, gwarancja.

280 PLN280 PLN
2537

1942 Ziemie Zachodnie, list wysłany 2.II z Wrocławia do Tuliszkowa; wyraźna odbitka wirnika okolicznościowego.

25 PLN25 PLN
2562

1938 Zaolzie, polskie znaczki na kopercie skasowane w urzędzie pocztowym Orłowa: 10.X (kasownik z wyróżnikiem "a") i 11.XI (kasownik z wyróżnikiem "j"), dodatkowo stempel propagandowy "10.X.38 "Zagłębie węglowe"/ własnością POLSKI" (Myślicki 38 250).

100 PLN100 PLN
2576

1939 kartka poczty polowej wysłana z Warszawy 29.12.39 do Wilna, wirnik Warszawy i cenzura zagraniczna niemiecka, rzadki i ciekawy obieg.

75 PLN75 PLN
2577

1939 Kampania Wrześniowa, karta wysłana 31.VIII z Tarnowa do miejscowości Kocierzew, stempelek cenzury BC 47, karta z lewej strony na całej długości nadłamana.

400 PLN350 PLN
2585

1940 Armia Polska we Francji, znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, maleńki slad podlepki, sygnowany.

80 PLN80 PLN
2588

1941 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, trójkątny stempelek 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty odciśnięty na wycinku; była to pierwsza jednostka polska, która już 19.IX.1941 otrzymała broń i wyposażenie od sowietów, w sierpniu 1942 wraz z pozostałymi oddziałami gen.Władysława Andersa opuściła gościnny Kraj Rad; bardzo rzadki walor praktycznie nieosiągalny na całości pocztowej.

50 PLN50 PLN
2593

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 257 - wydano ich 1000 szt.; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja i "londyński" atest płk.Jan Z.Berek

1 200 PLN1 200 PLN
2594

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop., kasowany w pierwszym dniu obiegu na ładnym wycinku, gwarancja.

900 PLN900 PLN
2601

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, karta pocztowa wysłana 29.I przez polskiego zesłańca z Kirgizji do dowództwa formującej się 9 Dywizji Piechoty w miejscowości Gorczakow niedaleko Margielanu z prośbą o przyjęcie w szeregi powstającej Polskiej Armii; czytelnie odciśnięta pieczęć kancelaryjna "DOWÓDZTWO 9 DYWIZJI PIECHOTY"; wszelkie przesyłki polskich żołnierzy ze Związku Sowieckiego z okresu formowania Polskiej Armii należą do wyjątkowo rzadko spotykanych; walor w dobrym stanie zachowania (karta u dołu przycięta).

Według Wikipedii:"Formowanie 9 Dywizji Piechoty rozpoczęto w styczniu 1942 w miejscowości Margielan, na terytorium ówczesnej Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.[]Dywizja opuściła ZSRR w ramach pierwszej ewakuacji w dniach 24 marca 4 kwietnia 1942.".

400 PLN410 PLN
2604

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, dekoracyjnie frankowany list (opłata niezgodna z taryfą), wysłany 3.4 z Jakkobag (.) do miejscowości Tockoje, adresowany na ręce ppor.Kazimierza Strączyńskiego, wewnątrz króciutki liścik; wszelkie przesyłki polskich żołnierzy ze Związku Sowieckiego z okresu formowania Polskiej Armii należą do wyjątkowo rzadko spotykanych; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Wg Wikipedii:"11 września 1941 w Tockoje pod Czkałowem rozpoczęto formowanie 6 Dywizji Piechoty z 6 pułkiem artylerii lekkiej. Pod koniec stycznia 1942 dywizję przeniesiono do Shahrisabzka w Uzbekistanie, 6 pułk artylerii lekkiej zakwaterowano w Jakkobag 20 km od Szachriziabska"

200 PLN170 PLN
2606

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Egipt, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Jerozolimie" dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, idealnie odciśnięty datownik z dnia 23.VIII; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
2617

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, mocno odciśnięty egzemplarz z prawego górnego narożnika z numerem arkusza na marginesie, gwarancja Mikulski.

100 PLN100 PLN
2619

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", górna połówka ciętego znaczka V wydania - II nakład w kolorze lilaczerwonym na rzadkim żółtawym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

60 PLN60 PLN
2622

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", dwustronnie cięty znaczek V wydania w kolorze niebieskoszarym - II nakład, na pozostałych dwóch bokach przesunięta perforacja, sygnowany.

30 PLN30 PLN
2623

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania w rzadkim kolorze niebieskoszarym - II nakład, pełna oryginalna guma.

40 PLN40 PLN
2624

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania w rzadkim kolorze czarnolila - II nakład.

30 PLN30 PLN
2639

1943 nalepki poczty polowej 1 Korpusu - wydanie przedrukowe, ząbkowana seria czysta, piękny stan.

120 PLN120 PLN
2651

1944 Polskie jednostki okupacyjne na terenie Niemiec, korespondencja między polskimi oddziałami: z jednostki o oznaczeniu kodowym P/107 do jednostki P/90za; list polecony wysłany 7.XII za pośrednictwem brytyjskiej poczty polowej 251, przydzielonej do 1DPanc gen. Maczka; nalepka polecenia, stempelek cenzury, a na odwrocie kasownik odbiorczy polskiej poczty polowej w Szkocji.

200 PLN170 PLN
2653

1944 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Egipt, list lotniczy wysłany 31.III za pośrednictwem Głównej Poczty Polowej 101 do Teheranu; zalepka cenzury perskiej i stempelki cenzur w tym polskiej z odwróconą liczbą 52 i anglo-sowiecko-perskiej nr.26; dodatkowo trzywierszowy w ramce stempelek "LOTNICZA/ BY AIR MAIL/ PAR AVION"; dekoracyjny walor w słabszym stanie zachowania.

200 PLN170 PLN
2668

1945 II Korpus Polski we Włoszech, kompletny list wysłany 3.X za pośrednictwem poczty polowej 123 do byłego obozu jeńców wojennych Stalag XIIID Nürnberg/Langwasser, przesyłka z adnotacją "NO SERVICE/ RETUR TO SENDER" zwrócona do nadawcy, dodatkowy stempelek "29"; dobry stan zachowania.

50 PLN42 PLN
2669

1945 Polskie jednostki we Włoszech, list wysłany 2.VI ze Szwajcarii do żołnierza II Korpusu, służącego w oddziałach pancernych; list długo poszukiwał adresata, liczne cenzury, stemple poczt polowych; bardzo dekoracyjna całość.

500 PLN450 PLN
2701

1954 II Korpus, wydanie rocznicowe - dziesięciolecie zdobycia Monte Cassino, nadruk karminowy na znaczku za 45 gr. poczty polowej II Korpusu.

100 PLN100 PLN
2713

1939 I wydanie przedrukowe, 8 gr - frankatura wielokrotna, list wysłany 3.IX.1940 z miejscowości Zbydniów do miejscowości Zakrzów, kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

80 PLN60 PLN
2719

1939 wydanie przedrukowe, luzaki.

60 PLN60 PLN
2720

1939 karta z okolicznościowym kasownikiem z przejęcia urzędu generalnego gubernatora GG z Krakowa ładny stan.

35 PLN40 PLN
2730

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

100 PLN100 PLN
2745

1940 widoki zabytkowych budowli, seria.

15 PLN30 PLN
2746

1940 widoki zabytkowych budowli, dwie serie.

40 PLN90 PLN
2762

1940 znaczki z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, dwie serie.

45 PLN45 PLN
2768

1940 arkusz znaczków opłaty miejskiej z Włocławka.

180 PLN180 PLN
2806

1940 dwie serie znaczków urzędowych plus odmiany.

100 PLN100 PLN