The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
22633

1930 AMBULANS NR.389 relacji HORODENKA-KOŁOMYJA, niedostatecznie opłacona karta noworoczna (10 zamiast 15 gr) do Wilna, przesłana 29.X ambulansem, dodatkowo odciśnięty stempelek dopłaty "T"; co ciekawe w spisie ambulansów na 1930 nie jest on ujęty!!! walor w słabszym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

120 PLN130 PLN
22642

1930 100. rocznica Powstania Listopadowego.

60 PLN60 PLN
22660

1931 widokówka Ostrołęka, cegiełka na budowę Pomnika Mauzoleum bitwy w 1831 roku pod Ostrołęką.

40 PLN40 PLN
22662

1932 sądowy znaczek doręczeniowy.

15 PLN15 PLN
22663

1932 sądowy znaczek doręczeniowy.

15 PLN15 PLN
22689

1933 kartka z Warszawy z wirnikiem "XIV ZJAZD LEKARZY I PRZYRODN. POLSK. IV ZJAZD ZW> LEKARZY SŁOW. 11-15.IX.33".

15 PLN56 PLN
22709

1933 II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna w Toruniu - widok ratusza i pomnik Mikołaja Kopernika, znaczek za 60 gr. ze znakiem wodnym w rzadkim położeniu W.II.D - trąbki w dół (Fi.110.-), na wycinku ze stemplem okolicznościowym.

70 PLN70 PLN
22724

1933 250. rocznica wiktorii wiedeńskiej.

100 PLN405 PLN
22725

1933 250. rocznica wiktorii wiedeńskiej.

100 PLN135 PLN
22731

1934 WILEŃSZCZYZNA - CHOCIEŃCZYCE - list polecony wysłany 24.XI z małej miejscowości Chocieńczyce (powiat wilejski) do Wilna, znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem "a"; dobry stan zachowania (koperta pionowo zgięta, klapa rozerwana i sklejona); z kolekcji G.Hahne.

150 PLN150 PLN
22740

1934 I Wszechsłowiańska Wystawa Filatelistyczna w Katowicach, znaczek z obiegu pocztowego, gwarancja.

80 PLN85 PLN
22742

1934 I Wszechsłowiańska Wystawa Filatelistyczna w Katowicach, gwarancja.

60 PLN60 PLN
22764

1934 wydanie przedrukowe, znaczek za 25/80 gr. z nadrukiem typograficznym najrzadszego typu III (Fi.850.-), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja z opisem typu nadruku i "obniżone gr" Schmutz.

400 PLN340 PLN
22768

1934 widokówka (Panama) do Warszawy, wysłana 38.11 z Cristobal w amerykańskiej Strefie Kanału Panamskiego; bardzo rzadki kierunek wysyłki.

100 PLN100 PLN
22783

1935 kartka wysłana z agencji pocztowej na M/S Piłsudski.

80 PLN90 PLN
22810

1935 AGENCJA POCZTOWA na M/S PIŁSUDSKI, parka znaczków za 15 gr. ze statkiem M/S Piłsudski ze stemplem agecji pokładowej na tym statku.

20 PLN20 PLN
22815

1935 list wartościowy z Grodna 16.VIII.35 Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Mińsku.

100 PLN100 PLN
22850

1936 próbna odbitka maszynowa z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

30 PLN35 PLN
22854

1937 kasownik okolicznościowy z Wilna Kiermaszu Kaziukowego.

35 PLN35 PLN
22858

1937 list z Wilna z wirnikiem propagandowym poczty.

25 PLN25 PLN
22867

1937 WILEŃSZCZYZNA - TURMONT - list polecony, wysłany 14.XII z miejscowości Turmont (powiat brasławski), położonej u zbiegu granic Polski, Litwy i Łotwy do Wilna, znaczek unieważniony datownikiem z wyróżnikiem "a"; ładnie odciśnięte datowniki i stempelek polecenia, kasownik odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

150 PLN150 PLN
22871

1937 kasownik okolicznościowy z Białegostoku Militari Armii.

35 PLN35 PLN
22899

1937 marszałek Rydz-Śmigły, makulatura znaczka z silnie przesuniętą perforacją, gwarancja Berbeka.

75 PLN67 PLN
22906

1937 widokówka do Warszawy, wysłana 14.12 z Harbina w Mandżukuo; bardzo rzadki kierunek wysyłki.

300 PLN800 PLN
22912

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulaturowy blok bez ozdobnych napisów.

350 PLN350 PLN
22922

1938 zagraniczny list ekspresowy II klasy wysłany 23.2 z Poznania do Taorominy na Sycylii, ładnie udokumentowany obieg pocztowy - na odwrocie kasowniki tranzytowe (m.in. włoskiego ambulansu)i odbiorczy z 26.4; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
22928

1938 stempel okolicznościowy z Ostrzeszowa Wielkopolskiego.

25 PLN121 PLN
22936

1938 "Opłata ulgowa /Rozp. M.P.i T. Nr.P.W. 501/70 - r. 1933" - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję i dodatkowy "19.p.p. Odsieczy Lwowa" na liście wysłanym 17.X ze Lwowa do Rawicza przez strzelca z cenzusem z Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy 5 Dywizji Piechoty Lwów.

80 PLN70 PLN
22940

1938 karnet okolicznościowy z Ogólnopolskiej V Wystawy Filatelistycznej w Warszawie.

20 PLN20 PLN
22953

1938 pierwszy polski lot do stratosfery, czysty znaczek z bloku.

120 PLN120 PLN
22956

1938 stempel okolicznościowy Semper Fidelis z Lwowa.

40 PLN40 PLN
22969

1938 kartka z Warszawy z wirnikiem propagandowym poczty "W ADRESACH PRZESYŁEK DO WARSZAWY PODAWAJCIE NAZWĘ DZIELNICY POCZTOWEJ".

15 PLN15 PLN
22976

1938 SKRZYNKA POCZTOWA PUSTELNIA ZAMEK Św. KINGI PIENINY, widokówka wrzucona do skrzynki pocztowej w pustelni, wysłana 6.VII z miejscowości Krościenko nad Dunajcem do Lwowa; znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym "ZDROJE ALKALICZNO -SŁONO -WAPNIOWE" (Myślicki 29 008).

300 PLN300 PLN
22983

1938 widokówka do Warszawy, wysłana 23.VII z Genewy z urzędu pocztowego znajdującego się na terenie Ligi Narodów; dodatkowo owalny stempelek "SOCIETE DES NATIONS GENEVE".

60 PLN60 PLN
22986

1938 list urzędowy od sołtysa gminy Gąsawa do Sądu w Mogilnie, kasownik Biskupin Wykopaliska, z adnotacją o dopłacie.

80 PLN80 PLN
22990

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, bloki na okolicznościowych kopertach i stemplowane kasownikami okolicznościowymi wystawy na niespotykanych listach lotniczych poleconych z Warszawy do Poznania, rzadkie.

550 PLN550 PLN
22994

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, blok stemplowany, zagięcie na marginesie i lekko uszkodzony lewy bok.

70 PLN70 PLN
23034

1939 "TYDZIEŃ GÓR ZAKOPANE 7-12 WRZEŚNIA 1939" Zakopane 1, wprowadzony w sierpniu 1939 roku, krótko przed wybuchem wojny stempel propagandowy (według Myślickiego stopień rzadkości C) na kopercie listu wysłanego 28.VIII do Krakowa (Myślicki 39 133).

150 PLN135 PLN
23037

1939 WILEŃSZCZYZNA - SMORGONIE - list polecony, wysłany 29.III z miejscowości Smorgonie (powiat oszmiański) do Wilna, znaczek unieważniony datownikiem z wyróżnikiem "b"; ładnie odciśnięte datownik i stempelek polecenia; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji); z kolekcji G.Hahne.

80 PLN80 PLN
23061

1939 bon Obrony Przeciwlotniczej.

100 PLN90 PLN