The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
20950

1819 BRODY idealnie odciśnięty stempel ramkowy - jeden z najrzadszych XIX wiecznych z terenu Galicji - na liście z pełną treścią, wysłanym 28.X z Odessy do Francomont w Niderlandach, dosłanym do austriackiego urzędu w Brodach przez prywatnych posłańców, a stąd już normalną pocztą na zachód, przez Akwizgran i miejscowość Henri Chapelle do adresata; niderlandzki stempelek graniczny "Duitsch Grensk te Henri Chapelle" w ramce; adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "13", "5"; dekoracyjny walor o ciekawej, skomplikowanej drodze pocztowej, w bardzo dobrym stanie zachowania.

4 000 PLN2 000 PLN
20951

1819 PORTO ZAGRANICZNE, częściowo opłacony przez nadawcę list do Kalisza, wysłany z Paryża, stempelek nadawczy "P.PAYE PARIS", przesyłka przez Wrocław (adnotacja p.Breslau) i Kępno (pruski stempel tranzytowy "KEMPEN/ 20.APR."), dotarła do Polski; pobranie opłaty Gr:19 udokumentowano nieznanym dotąd wzorem stempelka "Porto Zagraniczne"; z największym prawdopodobieństwem jest to stempelek urzędu pogranicznego w Wieruszowie (od 1817 współpracującego z urzędem w Kępnie), ale możliwe też, że z Kalisza; po utworzeniu Królestwa Polskiego, Dyrekcja Generalna Poczt w 1817 roku wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne", wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; liczne adnotacje o opłatach z poszczególnych etapów drogi listu; adresatem listu był Wincenty Niemojowski przywódca opozycji sejmowej tzw. "kaliszan", w czasie Powstania Listopadowego wiceprezes Rządu Narodowego i jednocześnie szef Wydziału Administracji i Policji, po upadku powstania skazany na karę śmierci, zamienioną na katorgę; zmarł w 1834 roku w drodze na Syberię; ładna całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 800 PLN1 800 PLN
20956

1836 kompletny list wysłany 18.VI z Gostynia do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy, w lewym górnym rogu adnotacja dotycząca wagi przesyłki; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
20959

1840 kompletny list wysłany 9.I z miejscowości Mikołajów do Przemyśla, ozdobny stempel nadawczy z trąbką pocztową "MIKOLAIOW" (Adamczyk/Bartke 150,- euro), kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania; ozdobne ostemplowania oprócz wysokiej ceny rynkowej, należą do najbardziej poszukiwanych i najchętniej zbieranych; z kolekcji S.Rosińskiego.

200 PLN200 PLN
20968

1859 kompletny list wysłany 25.II z Wolsztyna (Wollstein) do Czeszewa, dwuwierszowy stempel nadawczy w ramce, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i stempelek nadejścia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
20976

1850 PIERWSZE ZNAKI POCZTOWE na Ziemiach Polskich !!! - jeden z dwóch najrzadszych nominałów z I wydania Austrii - za 2 kr. typ IIIa, w kolorze czarnym na papierze ręcznym - frankatura pojedyncza, ładnie cięty; miejscowy list nadany 24.V we Lwowie do "Imć Pani z Hrabiów Dzieduszyckich Pawlikowskiej"; kasownik odbiorczy i adnotacja o oddawcy na odwrocie; całość w doskonałym stanie zachowania; fotoatest z 2002 roku Puschmann.

Znaczki I wydania austriackiego są pierwszymi znakami opłaty w historii używanymi na Ziemiach Polskich !!! znaczki pruskie ukazały się kilka miesięcy później, a rosyjskie koperty z wydrukowanym znakiem opłaty wprowadzono do obiegu w Królestwie Polskim w 1851 roku.

4 000 PLN2 700 PLN
20977

1851 znaczek wydrukowany na zagiętym papierze !!! I wydanie Austrii - 3 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 25/11 z Tarnowa do miejscowości Jasienica, ładnie cięty znaczek wydrukowany na papierze zagiętym na długości ok 7 mm z prawej strony - po odklejeniu znaczka i rozprostowaniu papieru uzyskalibyśmy wspaniały błędnodruk z rysunkiem poprzecinanym niezadrukowanym paskiem papieru; dwuobrączkowy kasownik z ozdobnikiem; dodatkowo stempelek firmowy nadawcy; na odwrocie kasownik tranzytowy Przemyśl; list pionowo zgięty w minimalnie słabszym stanie zachowania.

500 PLN400 PLN
20979

1861 po, austriacka całostka - koperta (format 147x85 mm) za 15 kr., wysłana 1.III z miejscowości Brody do Pragi, znak opłaty unieważniony kasownikiem jednoobrączkowym z ozdobnikiem; na odwrocie stempel tranzytowy Lwów i praski kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (klapa minimalnie uszkodzona podczas otwierania).

100 PLN90 PLN
20980

1861 po, austriacka całostka - koperta (format 147 x 85 mm) za 5 kr. wysłana 26.11 z Krakowa do Mysłowic, na odwrocie stempel austriackiego urzędu granicznego w Szczakowej i pruski odbiorczy Mysłowic (Myslowitz), całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN90 PLN
20982

1863 IV wydanie Austrii - 10 kr. - frankatura pojedyncza, list z pełną treścią, wysłany 28.IX z Sanoka do Lwowa, znaczek unieważniony stemplem dwuwierszowym z datą "Sanok/28 SEP."; na odwrocie kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania - list dwukrotnie złożony (znaczek zagięty).

150 PLN100 PLN
20983

1863 obwoluta listu z Poznania do Wałcza (Deutch Crone).

30 PLN30 PLN
20984

1863 kompletny list urzędowy z Fraustadt (Wschowa).

25 PLN20 PLN
20985

1864 IV wydanie Austrii - 5 kr. + 10 kr. - frankatura dwukolorowa, list z pełną treścią, wysłany 1.I z Sanoka do Wiednia; znaczki unieważnione stemplem dwuwierszowym z datą "Sanok/1 Jän."; na odwrocie dwuobrączkowy kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

350 PLN250 PLN
20986

1864 lub po, austriacka całostka - koperta za 15 kr. na papierze bez znaku wodnego, wysłana 9.IX z Przeworska do miejscowości Klatovy (Klattau) w Czechach, na odwrocie kasowniki odbiorcze; całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).

60 PLN50 PLN
20988

1865 lub po, austriacka całostka - koperta za 10 kr. na papierze ze znakiem wodnym, dofrankowana znaczkiem za 5 kr. i wysłana 5.2 ze Lwowa do Stuttgartu; na odwrocie kasowniki: tranzytowy Wiedeń, wirtemberski ambulansowy i stempel nadejścia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.

300 PLN200 PLN
20990

1867 austriacka całostka - koperta za 5 kr. na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 23.IV z Krakowa do Wiednia, na odwrocie kasowniki odbiorcze; całość w doskonałym stanie zachowania.

60 PLN50 PLN
20993

1869 VI wydanie Austrii - 5 kr. "grober druck" - frankatura pojedyncza, list z zakładów górniczo-hutniczych Siersza (papier z firmowym suchym tłoczeniem), wysłany 29.XI z miejscowości Trzebinia do Wiednia; na odwrocie lakowa pieczęć firmowa nadawcy i mały dwuobrączkowy kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (list zgięty poziomo).

100 PLN50 PLN
20999

1878 VI wydanie Austrii - 15 kr. typ "grober druck" - frankatura pojedyncza, list polecony, wysłany 16.XII z Krakowa do Wiednia, na froncie stempelek RECOM z wpisanym numerem przesyłki; na odwrocie kasownik odbiorczy MARGARETHEN; całość w dobrym stanie zachowania.

120 PLN70 PLN
21002

1880 około, obwoluta listu z Świdwina (Schievelbein) do Okonka na Pomorzu.

15 PLN13 PLN
21025

1891 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, sekretnik za 5 kop.; krawędzie z pełną oryginalną gumą, idealny stan zachowania

50 PLN50 PLN
21031

1896 list urzędowy z Koszalina.

15 PLN13 PLN
21039

1904 karta pocztowa, dofrankowana i wysłana 15.VI z Warszawy do Monachium, znaki opłaty unieważnione bardzo ładnie odciśniętym kasownikiem rusztowym; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN50 PLN
21053

1912 "ŚCIŚLE URZĘDOWE WOLNE OD OPŁATY POCZTOWEJ" ładnie odciśnięty dekoracyjny stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej na liście wysłanym z Sanoka 30.VII do Tarnowa; na odwrocie zalepka listowa z pieczęcią sądu w Sanoku i kasownik odbiorczy; minimalnie słabszy stan zachowania.

50 PLN40 PLN
21062

1915 list polecony, wysłany 31.I z Chrzanowa do Czerwonego Krzyża w Kopenhadze; stempelek cenzury austriackiej; kasownik odbiorczy 5.II na odwrocie; dobry stan zachowania (jeden ze znaczków uszkodzony).

50 PLN50 PLN
21070

1917 austriackie pokwitowanie telegraficzne użyte w Krakowie, uszkodzenie po archiwizacji.

80 PLN80 PLN
21072

1918 list polecony z Poznania 10.12.18 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN90 PLN
21073

1918 austriackie pokwitowanie telegraficzne użyte w Krakowie, drobne uszkodzenie po archiwizacji.

60 PLN60 PLN
21076

1919 kartka z Katowic 17.12.19 do Niemiec, ciekawe, już nieistniejące widoki z Katowic.

45 PLN45 PLN
21077

1920 list nadany z miejscowości Konotopp, dzisiaj Konotop koło Zielonej Góry.

55 PLN55 PLN
21082

1931 kartka z Rusinowa na Pomorzu (Rutzenhagen) - rzadki i wyraźnie odbity stempel agencji pocztowej(Landpoststempel) plus datownik urzędu pocztowego Darłowo (Rugenwalde).

45 PLN40 PLN
21091

1858 Królestwo Polskie, pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 55 - Biała, w urzędzie pocztowym na trakcie Brześć Litewski - Siedlce, krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym, znaczki rosyjskie z tym numerem kasownika dużo rzadsze od polskiego; to pierwszy znaczek będący w obiegu na ziemiach Królestwa, znajdował się kolejno w kolekcjach F.Mertensa, J.Mazepy, a ostatnio w zbiorze "Wisła" G.D.Mehrtensa; kolorowy fotoatest firmowy.

16 000 PLN16 000 PLN
21098

1859 Królestwo Polskie - koszulka listu składanego opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 232 - Kutno, obok datownik nadawczy typu IIIC z 4.3., na odwrocie godzinnik 1/P i stempel odbiorczy Warszawy z 5.3.; list adresowany jest do Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego Józefa Brzezińskiego, do którego znany jest też list opłacony ciętą Rosją nr.1, na dole numer jego domu w Warszawie - N495; bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.12000.-); list zachował się w świetnym stanie, z dużą częścią treści i datą napisania, wszystkie kasowniki czysto i czytelnie odbite; pochodzi ze zbioru A.Faberge - jego adnotacja o zakupie od F.Mertensa z VI.1907 na odwrocie, gwarancja Bojanowicz.

16 000 PLN16 000 PLN
21099

1859 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony na wycinku polskim kasownikiem numerowym 49 - Wyszków (Fi.1100+600.-); bardzo czytelny niezużyty kasownik wskazuje, iż nastąpiło to przed wprowadzeniem do obiegu polskiego znaczka numer jeden, piękny stan.

1 800 PLN1 800 PLN
21100

1859 Królestwo Polskie, fałszerstwo na szkodę poczty, dwukrotnie użyty znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony najpierw czerwonym miejscownikiem, a następnie bardzo czytelnie odbitym polskim kasownikiem numerowym 141 - Kozienice (Fi.1100+600.-); do tej pory nie odnotowano podwójnie użytych znaczków w Kozienicach; poza widocznym na skanie skośnym pęknięciem od połowy wysokości po lewej w ładnym stanie.

900 PLN900 PLN
21105

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach zielonkawo niebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym Radomia o numerze 138 w okręgach, krótsze ząbki z lewej strony.

1 200 PLN1 949 PLN
21106

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych unieważniony kasownikiem numerowym 6 w okręgach urzędu pocztowego w Kałuszynie, stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów w 10 punktowej skali rzadkości, znaczek wydrukowano na papierze cienkim z prześwitującym rysunkiem, krótszy górny prawy narożnik, poza tym w bardzo ładnym stanie, fotoatest Schmutz.

3 000 PLN5 650 PLN
21111

1860 pierwszy polski znaczek w rzadkich kolorach błękitu pruskiego i różowego o odcieniach ciemnych unieważniony kasownikiem numerowym 28 w okręgach urzędu pocztowego w Suwałkach, stopień rzadkości według Bojanowicza 3 punktów w 10 punktowej skali rzadkości, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

3 000 PLN3 200 PLN
21113

1860 Królestwo Polskie - I NAKŁAD (nietypowy); list z Warszawy do Ireny k/Zawichostu opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowokarminowym na cienkim papierze, z rysunkiem prześwitującym na odwrocie; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; obok miejscownik nadawczy z 16/2 typu IIIC; odbitki obu klisz bez widocznych uszkodzeń; znaczki pierwszego nakładu użyte w styczniu miały lekki zielonkawy odcień (błękit pruski), ten z lutego ma kolor wyraźnie niebieski; używany od kwietnia w Warszawie nakład II miał podobny kolor niebieski i papier, ale zdecydowanie różny kolor czerwonej tarczy - bardziej różowy z białymi punkcikami na całej powierzchni owalu, to dowód że zmiany mogły następować ewolucyjnie; bardzo rzadka forma przejściowa z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po prawej na dole; znaczek zachowany w bardzo dobrym stanie, sama koszulka z dużą częścią treści i wyciętym stemplem lakowym, postrzępiona na jednej krawędzi; gwarancja i obszerny opis Schmutz.

12 000 PLN12 000 PLN
21118

1864 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych, znaczek podwójnie użyty na szkodę poczty, pierwotnie stemplowany warszawskim kasownikiem z jedynką w sześciu kwadratach (20x20 mm), powtórnie użyty w Potworowie kasowany stemplem numerowym numer 301, kasownik ten posiada najwyższy stopień rzadkości 10 według Bojanowicza, kasownika tego odbitego na pierwszym polskim znaczku nie było w zbiorach Bojanowicza, Mazepy i Rachmanowa, znaczek niewidocznie miejscami wzmocniony masą papierową na odwrocie, piękna czytelna odbitka unikalnego stempla i dodatkowo ciekawe fałszerstwo na szkodę poczty, pozycja unikalna w bardzo dobrym stanie, gwarancja.

10 000 PLN22 500 PLN
21127

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 3 kop. rzadkiego na ziemiach polskich wydania na przesyłki zagraniczne z 1864 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem numerowym 77 - Moszczanka (Fi.700+600.-), współczynnik rzadkości - 7 punktów według M.A.Bojanowicza, ładny stan.

1 400 PLN1 400 PLN