The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
11

1831 cholera - dezynfekowana przesyłka z czasów epidemii szalejącej w Poznaniu, kompletny list do Gniezna wysłany 30.9, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami list został przeperforowany i poddany dezynfekcji, co potwierdza odciśnięty ramkowy stempelek "SANITAETS/ STEMPEL"; na odwrocie stempelek nadejścia 1/10; warto przypomnieć, że w wyniku tej epidemii zmarł 23.VIII w Poznaniu niemiecki feldmarszałek August von Gneisenau, który na czele sił pruskich obserwował z Poznania rozwój sytuacji w Polsce ogarniętej Powstaniem Listopadowym; przesyłki z okresu epidemii cholery są dzisiaj dosyć rzadko spotykane, ponieważ większość z nich niszczono zaraz po przeczytaniu, a stemple sanitarne są bardzo wysoko wyceniane. Podobną przesyłkę opisano w "Filateliście" nr.11/1999.

400 PLN400 PLN
12

1839 list (druk - karta drożna) wysłany 29.3 z Łukowa do Garwolina, stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą, stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "SŁUŻBA RZĄDOWA CYWILNA" (Czernik typ IVA); na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem "KRÓLESTWO POLSKIE BURMISTRZ MIASTA ŁUKOWA".

1844 list wysłany 31.3 z miejscowości Podzamcze do "Heroldyi Królestwa Polskiego w Warszawie", stempel nadawczy PODZAMCZ typu IIB, rzadziej spotykany stempelek do oznaczania korespondencji urzędowej "Służba Rządowa" (Czernik typ IIIA) wraz z datą i podpisem urzędnika prowadzącego korespondencję; na odwrocie pieczęć lakowa z godłem Królestwa Polskiego; bardzo dobry stan zachowania.

1829 list (druk - karta drożna) wysłany 28.9 z miejscowości Przasnysz do Pułtuska, stempel nadawczy PRASNYSZ typu IIA z dopisaną datą, stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "INTERES RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA), obok stempelek "Walther" - faksymile podpisu urzędnika prowadzącego korespondencję; z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN800 PLN
14

1840 około, dwukrotne użycie pocztowe!!! list z miejscowości Arnswalde (Choszczno) przesłany 17.V ambulansem Berlin-Bydgoszcz, na odwrocie kasownik odbiorczy i stempelek imienny doręczyciela "KOCH.", a także pieczęcie urzędowe nadawcy; list już wcześniej (wysłany 13.V) przebył tę samą drogę (stemple wewnątrz), po czym został "przenicowany" i przesłany ponownie; nieczęsto spotykane rozwiązanie; ciekawostka.

70 PLN70 PLN
15

1840 list wysłany 13.X z Schelletau (Zeletava) w Czechach do Tarnowa, ozdobny stempel nadawczy w ramce odbity w kolorze niebieskim, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa.

50 PLN50 PLN
16

1841 około, list z Włocławka do Kalisza wysłany 4.VII, stempel nadawczy typu IIIA o średnicy 20 mm z datą dopisaną ręcznie, stempelek zwalniający z opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA), urzędowa pieczęć nadawcy na odwrocie.

50 PLN40 PLN
23

1847 Wieliczka - zielony stempel nadawczy !!! wyraźna odbitka dwuwierszowego stempla na liście do Wiśnicza wysłanym 6.V, kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN80 PLN
31

1859 list urzędowy (druk) z Nowego Sącza do Dobczyc wysłany 8.V, jednoobrączkowy stempel nadawczy, na odwrocie stemple: okrągły Bochnia z 9.V i dwuwierszowy Gdów z 10.V; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
35

1861 list z Inowrocławia do Gniewkowa (Wodzek) wysłany 27.V; dwuwierszowy stempel nadawczy w ramce, dodatkowo stempelek BEYER - listonosza doręczającego pocztę; na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia.

30 PLN30 PLN
36

1865 list z Wieliczki do Tarnowa wysłany 14.VII, dwuwierszowy stempel nadawczy, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa i kasownik odbiorczy.

15 PLN15 PLN
37

1867 list z Wrześni (Wreschen) do miejscowości Czeszewo wysłany 28.VI; dwuobrączkowy datownik nadawczy, na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej nadawcy i stempelek nadejścia.

20 PLN25 PLN
40

1869 kompletny list polecony wysłany 19.10 z Tarnowa Dębicy, mały tzw. "naparstkowy" datownik nadawczy, czerwony w podwójnej ramce stempelek RECOM, kasownik odbiorczy na odwrocie.

50 PLN50 PLN
45

1855 około, I wydanie Austrii - 6 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 30.VI z Białej do Kieżmarku (Kesmark); znaczek bardzo ładnie cięty, unieważniony przedfilatelistycznym kasownikiem dwuwierszowym BIALA; na odwrocie stemple: przejściowy Kraków i Nowy Sącz i odbiorczy Kesmark; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Ferchenbauer.

600 PLN600 PLN
46

1857 I wydanie Austrii - 6 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.II z Krakowa do Pilzna; znaczek ładnie cięty; na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy "pisany" Pilzno; całość w dobrym stanie zachowania (znaczek uszkodzony).

100 PLN100 PLN
47

1858 I wydanie Austrii - 9 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 29.I z miejscowości Brody do Steyr; znaczek bardzo ładnie cięty, unieważniony kasownikiem z ozdobnikiem; na odwrocie stemple: przejściowy Wiedeń i odbiorczy Steyr; zwraca uwagę niecodzienne umieszczenie znaczka na środku koperty, jak początkowo zalecały przepisy pocztowe; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN300 PLN
52

1863 około, V wydanie Austrii - 5 kr. + 10 kr. - frankatura dwukolorowa, koperta listu poleconego wysłana 17.VI z Bochni do Brzeska, znaczek opłaty za polecenie naklejony na odwrocie nieuszkodzony!!! (zazwyczaj był on rozrywany przy otwieraniu przesyłki); na froncie stempelek RECOMMANDIRT; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo ładnym stanie zachowania.

500 PLN500 PLN
67

1877 VI wydanie Austrii - 5 kr. "grober druck" - frankatura wielokrotna (2 parki), list polecony wysłany 15.XI z Przemyśla do Krakowa, łukowy stempelek RECOMANDIRT z dopisanym numerem przesyłki, koperta firmowa, dopisek "za rewersem", na odwrocie kasownik odbiorczy; wysoka wycena katalogowa! dobry stan zachowania (jeden znaczek uszkodzony przed naklejeniem).

300 PLN300 PLN
73

1881 VI wydanie Austrii - 5 kr. + 10 kr. - frankatura dwukolorowa, koperta ozdobnego listu rekomendowanego, wysłanego 29.V z Neutitschein (Nowy Jiczyn) w Czechach do miejscowości Białobożnica (przedwojenne woj.tarnopolskie); stempelek polecenia "RECOMANDIRT", na odwrocie stemple przejściowe: Dżuryn i Czortków; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN500 PLN
75

1883 VI wydanie Austrii - 15 kr. typ "grober druck" - frankatura pojedyncza, list polecony, wysłany 21.IX ze Lwowa do Sambora, na froncie stempelek RNr z wpisanym numerem przesyłki; na odwrocie kasownik odbiorczy; całość w dobrym stanie zachowania (koperta zmniejszona od góry).

200 PLN200 PLN
79

1887 zagraniczny list polecony nadany 7.VI w urzędzie filialnym Kraków, adresowany do Tomska na Syberii, wysoka (20 kr.) pojedyncza frankatura, rzadko spotykana erka (ornamenty na poziomej linii dorysowane czarnym tuszem), stempel odbiorczy Tomska; rzadka destynacja, wysoka wycena katalogowa!! doskonały stan zachowania.

400 PLN400 PLN
81

1888 telegram nadany 7.V z Warszawy do Kutna, adresowany "Baron Dangel Pałac", adnotacja na froncie: "Posłanicowi prosze wpłacic 20 kop.", kompletna (przerwana) zalepka telegraficzna z godłem.

80 PLN90 PLN
84

1890 sekretnik na zielonym papierze z napisami w języku niemieckim, polskim i ukraińskim, dofrankowany i jako polecony wysłany 10.10 z miejscowości Dzikowiec do Krakowa, na odwrocie stempel przejściowy Rzeszów i odbiorczy Kraków; słabszy stan zachowania.

100 PLN100 PLN
103

1902 KORESPONDENCJA ZAMORSKA, widokówka wysłana 29.X z Warszawy do Vigan na Filipinach, znaczki unieważnione kasownikiem rusztowym, stempel urzędu przejściowego Manila z 17.XII i odbiorczy Vigan z 21.XII; wyjątkowo rzadki kierunek wysyłki; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

600 PLN600 PLN
110

1907 KORESPONDENCJA ZAMORSKA, rzadka widokówka (Gazownia - Łódź) wysłana z Łodzi do Noumea na Nowej Kaledonii; niespotykany kierunek wysyłki; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN300 PLN
116

1909 pocztowy adres przesyłkowy z Lubljany (Laibach) wysłany 8.V przez Wiedeń do Sosnowca, zwraca uwagę ciekawy kasownik odbiorczy Sosnowiec No 1.

70 PLN70 PLN
122

1910 "80 rocznica urodzin cesarza Franciszka Józefa" - znaczki wydania jubileuszowego na prawidłowo opłaconym, niefilatelistycznym liście, wysłanym 13.IX z Zakopanego do Lwowa; znaczki tego wydania, niezwykle rzadko spotyka się na korespondencji z oryginalnego obiegu pocztowego; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN200 PLN
138

1914 ofrankowany ozdobny telegram wysłany 7.VI z Nowego Sącza do Lwowa, zapieczętowany znaczkiem kwestarskim z królem Władysławem Jagiełłą wydanym z okazji 400 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, dochód ze sprzedaży blankietu i winietki przeznaczony był na Towarzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie; dekoracyjny niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
161

1939 paszport stempla wirnikowego ze Słupska (Stolp), zawierający próbną odbitkę z numerem 1, nazwę firmy, datę pierwszego użycia oraz inne parametry maszyny frankującej, bardzo rzadkie, mogły istnieć tylko 2 takie egzemplarze.

550 PLN550 PLN
163

1852 kompletny list z Lublina do Niemiec co rzadkie na koszt odbierającego, datownik Lublina i liczne stemple tranzytowe i odbiorcze na odwrocie.

150 PLN540 PLN
190

1862 Królestwo Polskie - EKSPEDYCYA POCZT w WAGONIE 3, koszulka listu do Łodzi; co dość rzadkie list nadano bezpośrednio na stacji kolejowej w Skierniewicach, ręczna adnotacja "Skiernie" i data 19/1 62 na froncie, obok stempel ambulansowy wagonu 3 na linii kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem - wójt gminy w Skierniewicach, w środku treść.

1 200 PLN1 000 PLN
192

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego z ząbkowaniem 12,5; unieważniony unikalnym polskim kasownikiem ambulansowym DB - Droga Bydgoska, typ - duże litery bez kropek, który był stosowany w wagonie pocztowym numer osiem i nie jest znany na liście; znaczek ma maleńką prześwitkę, poza tym jest w bardzo ładnym stanie; atest firmowy.

4 000 PLN3 200 PLN
195

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 141 - Kozienice (Fi.1200+600.-), ładny stan; z kolekcji i gwarancja Bojanowicz.

1 800 PLN1 500 PLN
196

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 5 kop. rzadkiego na ziemiach polskich wydania na przesyłki zagraniczne z 1864 roku, na papierze bez znaku wodnego, z ząbkowaniem 12,5; unieważniony czytelnie odbitym polskim kasownikiem numerowym 16 - Ruda Guzowska (Fi.600+400.-), piękny stan.

1 200 PLN1 200 PLN
198

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 114 - Zawichost (Fi.+600.-), poza zażółceniem w ładnym stanie.

500 PLN400 PLN
199

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na grubym papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony unikalnym polskim kasownikiem numerowym 324 - Sanniki (Fi.+1500.-), współczynnik rzadkości - 9 punktów według M.A.Bojanowicza, bardzo ładny stan.

1 500 PLN1 350 PLN
200

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 120 - Kielce, bardzo ładny stan.

300 PLN250 PLN
202

1866 rosyjski znaczek wydania z 1866 roku za 3 kop. z błędnym poddrukiem dla znaczka za 5 kop., kasownik BW linii kolejowej na trasie Bydgoszcz - Wiedeń, doskonały stan zachowania.

400 PLN400 PLN
203

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 3 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 70 - Sokołów, ładny stan.

60 PLN50 PLN
204

1866 Królestwo Polskie, parka znaczków rosyjskich za 3 i 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, oraz z ząbkowaniem 14,5:15, z polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska, na wycinku użytkowym z listu zagranicznego.

100 PLN135 PLN
206

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie na wycinku polskim kasownikiem numerowym 158 - Częstochowa (Fi+200.-), piękny stan.

250 PLN225 PLN
212

1871 kompletny list na papierze Konsystorza Warszawskiego do Rosji.

20 PLN20 PLN