Lot # 198
Close:
Start price: 500
Current price: 400
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.15y 
Fi.15y
Category: Polish Kingdom
Description

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 114 - Zawichost (Fi.+600.-), poza zażółceniem w ładnym stanie.
Photo