The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
3541917 okupacja austro-węgierska, ambulans pocztowy Kowel-Trzebinia 33 (Rainer 400 P), widokówka wysłana 7.III.1917 do Czech.

250 PLN

250 PLN

3581917 okupacja austro-węgierska, całostka (I + II) wysłana do Warszawy z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Iwaniska in Polen (Rainer 400 P), zwrócona z adnotacjami: adresat nieznany, unbekannt, retour.

350 PLN

350 PLN

3651917 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana do Kobierzyna z ładną cenzurą z Zamościa.

35 PLN

35 PLN

3731917 cięty znaczek gazetowy.

30 PLN

30 PLN

3741917 okupacja austro-węgierska, opaska gazetowa wysłana 10.V.1917 do Polskiej Ostrawy z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Zamość.

140 PLN

140 PLN

3761917 cięty znaczek gazetowy.

30 PLN

30 PLN

3811917 seria cięta z podobizną cesarza Karola.

230 PLN

230 PLN

3821917 znaczek z podobizną cesarz Karola z ząbkowaniem 11.

70 PLN

70 PLN

3931918 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", 3 fen - wspaniała masowa frankatura, ekspresowy list polecony, wysłany 18.X z Łodzi do Wiesbaden, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

300 PLN

440 PLN

3961918 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau" - adres przesyłkowy, wysłany 6.X z Garwolina do Striegau (Strzegom); wysoka frankatura! dla skartów opłaconych znaczkami katalog przewiduje wysokie dopłaty - Fischer +200% do ceny znaczków na liście !!! całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN

300 PLN

3971918 okupacja austro-węgierska, całostka na kartonie piaskowym, dofrankowana w związku z podwyższeniem taryfy, wysłana 4.X za pośrednictwem urzędu etapowego w Skarżysku do miejscowości Paniutino na Ukrainie; stempelki cenzury.

150 PLN

135 PLN

3981918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy wysłany 29.VIII z urzędu etapowego Radom (kasownik z wyróżnikiem "c") do Hrubieszowa, zwraca uwagę rzadko spotykany znaczek administracji wojskowej z przedrukiem 10 halerzy; dla skartów opłaconych znaczkami poczty polowej katalog przewiduje wysokie dopłaty do ceny znaczków na liście (Fi.1000.-)!!! całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN

500 PLN

4071918 okupacja austro-węgierska, niemiecka karta polowa wysłana 16.II.1918 z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Biłgoraj.

60 PLN

54 PLN

4101918 okupacja austro-węgierska, awizo z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Konsk 23.VI.1918, na odwrocie bośniacki znaczek dopłaty 5 halerzy oraz kasownik austriackiej poczty etapowej Konsk 25.VI.1918

150 PLN

150 PLN

4121918 okupacja austro-węgierska, list wysłany 1.X.1918 na Morawy z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Lubartów.

50 PLN

45 PLN

4141918 okupacja austro-węgierska, karta polowa wysłana 26.III.1918 do Czech z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Zwierzyniec, Kreis Zamość (Rainer 400 P).

350 PLN

350 PLN

4151918 okupacja austro-węgierska, ENKLAWA JASNA GÓRA - widokówka wysłana 24.III na Jasną Górę z austriackiej poczty etapowej w Hrubieszowie - kasownik z wyróżnikiem "c", stempelek formacyjny "K.u.k. Heimkehr-Station HRUBIESZÓW"; jak pisze A.Klamut "Filatelista" 5/2000: " Oryginalną korespondencję z Enklawy spotyka się bardzo rzadko. Jeszcze rzadziej można spotkać przesyłki adresowane do Enklawy."; walor na karcie albumowej w dobrym stanie zachowania (karta minimalnie naderwana); gwarancja Krawczyk.

600 PLN

540 PLN

4171918 okupacja austro-węgierska, list polecony wysłany 31.X.1918 do Piotrkowa z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Granica z wyróżnikiem a.

150 PLN

135 PLN

4201918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy z pobraniem (!) do paczki wysłanej do Szydłowca z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Piotrków z wyróżnikiem b. Na odwrocie opłata za pobranie oraz bośniackie znaczki dopłaty doręczeniowej z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Szydłowiec z wyróżnikiem b. Rzadka całość !!!

650 PLN

585 PLN

4211918 okupacja austro-węgierska, list wysłany 18.IX.1918 do Krakowa, ocenzurowany w Granicy z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Busk in Polen z wyróżnikiem c.

30 PLN

30 PLN

4231918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy do paczki wysłanej 4.VI. 1918 do Końska z kasownikiem austriackiej poczty etapowej Działoszyce z wyróżnikiem a. Na odwrocie kasowniki odbiorcze austriackiej poczty etapowej Konsk i bośniacki znaczek dopłaty 5 halerzy.

500 PLN

450 PLN

4361914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal w kolorze czerwonym na widokówce datowanej 14.12.1916 wysłanej "z pola" do Przemyśla, skasowana stemplem VON DER ARMEE IM FELDE, obok okrągła pieczęć formacyjna z godłem; zalepkę tę stosowano przeważnie na kartach poczty polowej lub zgodnie z przeznaczeniem do zaklejania kopert na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN

500 PLN

4371914 komplet zalepek legionowych w formie pieczęci lakowej.

90 PLN

100 PLN

4451914 austriacki stempel kamuflażowy "IX/72" (Tarnobrzeg) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 21.VIII do Franzen w Austrii.

150 PLN

150 PLN

4461914 Flotylla Wiślana, karta polowa wysłana 12.XI.1914 do Brna z kasownikiem Bielitz 1 z podłużnym stemplem Dowództwa Wiślanych Linii Transportowych B3 wg Poczta austro-węgierskiej flotylli na Wiśle 1914-1918 S. Danielski, M. Kamieński.

600 PLN

600 PLN

4681915 Flotylla Wiślana, widokówka wysłana 3.XII.1915 na Morawy za pośrednictwem poczty polowej 186 (w Krakowie) z okrągłym stemplem Dowództwa Wodnych Linii Transportowych B8 wg Poczta austro-węgierskiej flotylli na Wiśle 1914-1918 S. Danielski, M. Kamieński.

500 PLN

500 PLN

4851916 widokówka wysłana 13.VII za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej z Hohensalza (Inowrocław) do miejscowości Colmar w Alzacji, cenzura.

20 PLN

20 PLN

4871916 Legiony Polskie - list wysłany 17.VI za pośrednictwem poczty polowej 118 do Warszawy, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "KOMENDA 1 KOMPANJI I BAON 5 PP" z orłem i literami LP nieopisanego u Berka, ręcznie wpisana litera C oznaczająca cenzurę; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; wśród przesyłek legionowych, koperty należą do walorów najrzadziej spotykanych.

400 PLN

1 210 PLN

5041916 Legion Ukraiński, karta polowa całostka wydana na potrzeby Ukraińskich Siczowych Strzelców, wysłana 18.X.1916 do Przemyśla za pośrednictwem poczty etapowej 182 ze znaczkiem 2 halerze na cele strzelców.

500 PLN

500 PLN

5081916 kartka z niemieckiej poczty polowej z jednostki lotniczej na terenach polskich, wysłana z Głogowa datowana 24.6.16; stempel formacyjny "Bayer. Feldflieger - Abtlg. Nr. 4." z kasownikiem Feldpostu Armii Bug; ładna widokówka Warszawy.

80 PLN

72 PLN

5161917 Legiony Polskie - formularz z orłem strzeleckim przesłany 8.I za pośrednictwem poczty polowej 378 (kasownik z wyróżnikiem "a") do Krakowa, stempel formacyjny z godłem "PUŁK IVty LEGIONÓW POLSKICH" (Berek P159).

150 PLN

135 PLN

5181917 specjalna widokówka wysłana 19.VII z poczty polowej 287 przez Polaka służącego w armii austriackiej, stempel formacyjny.

30 PLN

30 PLN

5221917 Legiony Polskie - widokówka (Zegrze) przesłana 2.II za pośrednictwem poczty polowej 378 do Przemyśla, dwa efektowne stemple formacyjne z godłem: "PUŁK IVty LEGIONÓW POLSKICH" (Berek P159) i "4.PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW POLSKICH KANCELARIA RACHUNKOWA" (Berek P168).

170 PLN

153 PLN

5231917 Legiony Polskie - formularz wysłany 23.II za pośrednictwem urzędu etapowego w Kielcach (wyróżnik "d"), adresowany do Posterunku Werbunkowego Wojsk Polskich w Chrząstowie; pieczęć formacyjna z orłem: "LEGIONY POLSKIE NACZELNEGO KOMITETU NARODOWEGO" - u Berka nieopisany!!! ciekawy, nietypowy stempelek cenzury kieleckiej; przesyłka niedoręczona, zwrócona do nadawcy.

120 PLN

570 PLN

5261917 kartka z poczty polowej 199 z Dęblina 22.VII.17 do Zakopanego, stempel formacyjny "6. Pułk piechoty Leg. Pol." oraz stempel cezury "CENZUROWANO", stan bardzo dobry.

220 PLN

195 PLN

5271917 węgierska karta polowa wysłana z Łodzi 31.1.17 do Milówki, fioletowy stempel z orłem "KOMENDA / Parku amunicyjnego / Legionów Polskich."

230 PLN

200 PLN

5281917 kartka z poczty etapowej 378 z Zambrowa 26.1.17 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "KANCELARYA RACHUNKOWA 2. PUŁKU LEGIONÓW POLSKICH".

360 PLN

360 PLN

5371917 list niemieckiej poczty polowej wysłany 30.9 z Warszawy do Bremerhaven, wyraźna i czytelna odbitka rzadkiej pieczęci formacyjnej "FLIEGER BEOBACHTER SCHULE WARSCHAU" (szkoła obserwatorów lotniczych w Warszawie); walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - LOTNICTWO.

200 PLN

230 PLN

5491918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta, sygnowane, gwarancja Mikstein, Schmutz.

100 PLN

100 PLN

5511918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta ze znaczkiem 35 kop. w dwóch kolorach, gwarancja Miszczak, Wiatrowski.

110 PLN

110 PLN