The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
24809

1917 Legiony Polskie - czysty formularz poczty polowej nieopisany!!! w fundamentalnej pracy Jerzego Kucharskiego "Postal stationery of the Polish Legion 1914-1918", w typie formularza Kucharski K.60. (o bardzo wysokim stopniu rzadkości 8 na 10 punktów), bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego; temat - PIŁSUDSKI.

600 PLN600 PLN
24812

1917 kartka węgierskiej poczty polowej 379 z Rąblowa koło Puław 7.6.17 do poczty polowej 378.

25 PLN25 PLN
24814

1917 list ze stemplem formacyjnym "5 Pułku Ułanów / 5 szwadron / WOJSK POLSKICH" do Rąblowa koło Puław, stempel austriackiej cenzury wojskowej.

70 PLN70 PLN
24820

1917 kartka z poczty etapowej 378 z Zambrowa 31.1.17 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "KANCELARYA RACHUNKOWA 2. PUŁKU LEGIONÓW POLSKICH".

150 PLN360 PLN
24822

1917 kartka z poczty polowej 378 6.I.17 do Cieszyna, stempel Komendy Polskich Legionów, stempel cenzury austriackiej.

60 PLN60 PLN
24823

1918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Ryblewski.

120 PLN120 PLN
24827

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Ryblewski.

50 PLN50 PLN
24832

1918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Ryblewski.

70 PLN70 PLN
24833

1918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

30 PLN40 PLN
24834

1918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

20 PLN30 PLN
24838

1918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz, Ryblewski.

40 PLN40 PLN
24842

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta kasowana na wycinkach, sygnowane, gwarancja Korszeń.

100 PLN100 PLN
24843

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria ząbkowana, gwarancja Mikstein, Schmutz.

1 800 PLN1 620 PLN
24845

1918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

10 PLN10 PLN
24846

1918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

20 PLN20 PLN
24849

1918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Rachmanow.

40 PLN40 PLN
24854

1918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Krawczyk.

10 PLN15 PLN
24858

1918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

10 PLN15 PLN
24859

1918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

20 PLN45 PLN
24889

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, część na odpowiedź karty pocztowej wydania przedrukowego 10/3 kop., czysta w bardzo dobrym stanie zachowania na karcie albumowej z opisem; gwarancja Schmutz.

700 PLN700 PLN
24892

1919 POCZTA POLOWA W.P.*1*, od zarania niepodległości wybuchły walki polsko - ukraińskie na terenie Lwowa, powstała tam pierwsza w Polsce poczta polowa, której nadano nr.1, najwcześniejsze znane przesyłki pochodzą z końca grudnia 1918 roku; początkowo używała kasowników prowizorycznych, a "1" wpisywano ręcznie, prezentowany list z 3.I.1919. jest najwcześniejszą znaną datą użycia datownika (typu 4b) tzw. "grubej 1" - do tej pory był to 15.II; to okres najcięższych walk o Lwów, połączenie z krajem utrzymywano wyłącznie poprzez linię kolejową Lwów - Przemyśl, bardzo ciekawy walor, piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
24893

1919 walki polsko-ukraińskie, obrona Lwowa, widokówka przesłana 18.V lokalnie we Lwowie za pośrednictwem poczty polowej nr.12, fioletowa odbitka datownika!!! idealna odciśnięty stempelek formacyjny "39. p.p. Strzelców lwowskich"; pułk otrzymał przydomek lwowski 8.IV, a największe zwycięstwo odniósł w dniu 29 przerywając w Zboiskach i Brzuchowicach pierścień wojsk ukraińskich wokół Lwowa; na stronie widokowej sygnowana litografia secesyjna znakomitego austriackiego ilustratora Ernsta Kutzera; wspaniały walor w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
24899

1919 karta pocztowa wysłana 12.VIII.19 z frontu północnego nad Dźwiną z 2. kompanii 1. baonu 8. pułku piechoty legionów do Częstochowy, datownik niewyraźnie odbity Frontowej Poczty Polowej Nr 20, stempel formacyjny "8 pułk piechoty Legjonów" oraz stempel cenzury "CENZUROWANO" i czarna adnotacja cenzora, bardzo ciekawy walor z okresu ofensywy 1919 roku.

110 PLN110 PLN
24900

1919 karta pocztowa wysłana 3.II.19 z frontu z rejonu Lubienia Małego z okresu walk o odblokowanie Lwowa z 3 batalionu 10. pułku piechoty Ziemi Cieszyńskiej do Krakowa, stempel formacyjny "* P.p. ziemi Cieszyńskiej * III. batalion", rzadka karta z początkowego okresu walk.

100 PLN100 PLN
24901

1919 znaczek dopłaty rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu z kasownikiem Kołomyi.

30 PLN45 PLN
24904

1920 Zaślubiny Polski z morzem - wydanie pamiątkowe Armii gen. Hallera; z inicjatywy szefa Wydziału Oświaty i Kultury Dowództwa Frontu Pomorskiego ppłk. Mariana Dienstl - Dąbrowy, dla upamiętnienia objęcia przez Polskę tzw. korytarza z miastem Puck, zaopatrzono w nadruk typograficzny "Nad / Polskim / Morzem / Puck / 10.II.1920" po 700 sztuk trzy niemieckie znaczki; na każdym z nich charakterystyczna usterka nadruku - przerwa w "d" (Fi.3000.-), gwarancja Krawczyk.

2 400 PLN2 100 PLN
24906

1920 wyprawa kijowska, Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, list ze Sztabu Generalnego wysłany 3.VI za pośrednictwem poczty polowej 53 do 6 Armii, adresowany na Frontową Główną Pocztę Polową VI, ładnie odciśnięta pieczęć nadawcy, całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta od dołu zmniejszona).

W pierwszych dniach czerwca 6 Armia osiągnęła najdalsze rubieże na południowym odcinku frontu, zajmując Bracław, do 10.VI gen.Rydz-Śmigły przebywał w Kijowie i w tym właśnie czasie przesyłka dotarła do odbiorcy.

400 PLN400 PLN
24911

1920 karta pocztowa wysłana 11.II.20 z 2. baonu 2. pułku piechoty legionów z frontu na przedmościu Borysowa za Berezyną do Żbikowa (Bursa Żbikowska) poczta Pruszków, nieczytelny datownik poczty polowej 26, odbiorczy PRUSZKÓW oraz stempel "Dowództwo II Baonu 2go p.p. Legionów (-) Pieczęć Pocztowa", charakterystyczny tekst podpisany przez kolegów ze szkolnej ławy "Serdeczne pozdrowienia z nad Berezyny wraz ze sztabem zasyłają" dalej podpisy.

180 PLN180 PLN
24923

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

400 PLN350 PLN
24938

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

50 PLN50 PLN
24948

1916 Warszawa, zestaw znaczków wydania przedrukowego.

30 PLN30 PLN
24960

1916 Warszawa, zestaw znaczków wydania przedrukowego.

20 PLN20 PLN
24962

1916 Warszawa, znaczek wydania nie dopuszczonego do obiegu.

20 PLN20 PLN
24963

1916 Warszawa, cięty znaczek wydania nie dopuszczonego do obiegu.

20 PLN20 PLN
24964

1916 Warszawa, cięty znaczek wydania nie dopuszczonego do obiegu.

10 PLN10 PLN
24965

1916 Warszawa, ząbkowany znaczek wydania nie dopuszczonego do obiegu z silnym przesunięciem tła.

30 PLN30 PLN
24982

1916 Warszawa, znaczki wydania nie dopuszczonego do obiegu.

20 PLN20 PLN
25003

1917 Przedbórz, gwarancja Schmutz.

80 PLN80 PLN
25013

1917 Warszawa, kartka na chleb i cukier ważna w okresie 19.III-1.IV, dekoracyjne w formie wydanie na papierze ze znakiem wodnym (linie faliste) i poddrukiem, sporządzono w drukarni Bolesława Wirtza; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN45 PLN
25037

1918 Przedbórz, czworoblok znaczków II wydania, gwarancja Ryblewski, Wiatrowski.

100 PLN100 PLN