Page:
results
Num# Description Start price Buy price
248091917 Legiony Polskie - czysty formularz poczty polowej nieopisany!!! w fundamentalnej pracy Jerzego Kucharskiego "Postal stationery of the Polish Legion 1914-1918", w typie formularza Kucharski K.60. (o bardzo wysokim stopniu rzadkości 8 na 10 punktów), bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego; temat - PIŁSUDSKI.

600 PLN

600 PLN

248121917 kartka węgierskiej poczty polowej 379 z Rąblowa koło Puław 7.6.17 do poczty polowej 378.

25 PLN

25 PLN

248141917 list ze stemplem formacyjnym "5 Pułku Ułanów / 5 szwadron / WOJSK POLSKICH" do Rąblowa koło Puław, stempel austriackiej cenzury wojskowej.

70 PLN

70 PLN

248201917 kartka z poczty etapowej 378 z Zambrowa 31.1.17 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "KANCELARYA RACHUNKOWA 2. PUŁKU LEGIONÓW POLSKICH".

150 PLN

360 PLN

248221917 kartka z poczty polowej 378 6.I.17 do Cieszyna, stempel Komendy Polskich Legionów, stempel cenzury austriackiej.

60 PLN

60 PLN

248231918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Ryblewski.

120 PLN

120 PLN

248271918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Ryblewski.

50 PLN

50 PLN

248321918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Ryblewski.

70 PLN

70 PLN

248331918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

30 PLN

40 PLN

248341918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

20 PLN

30 PLN

248381918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz, Ryblewski.

40 PLN

40 PLN

248421918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta kasowana na wycinkach, sygnowane, gwarancja Korszeń.

100 PLN

100 PLN

248431918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria ząbkowana, gwarancja Mikstein, Schmutz.

1 800 PLN

1 620 PLN

248451918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

10 PLN

10 PLN

248461918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

20 PLN

20 PLN

248491918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Rachmanow.

40 PLN

40 PLN

248541918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Krawczyk.

10 PLN

15 PLN

248581918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

10 PLN

15 PLN

248591918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

20 PLN

45 PLN

248891918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, część na odpowiedź karty pocztowej wydania przedrukowego 10/3 kop., czysta w bardzo dobrym stanie zachowania na karcie albumowej z opisem; gwarancja Schmutz.

700 PLN

700 PLN

248921919 POCZTA POLOWA W.P.*1*, od zarania niepodległości wybuchły walki polsko - ukraińskie na terenie Lwowa, powstała tam pierwsza w Polsce poczta polowa, której nadano nr.1, najwcześniejsze znane przesyłki pochodzą z końca grudnia 1918 roku; początkowo używała kasowników prowizorycznych, a "1" wpisywano ręcznie, prezentowany list z 3.I.1919. jest najwcześniejszą znaną datą użycia datownika (typu 4b) tzw. "grubej 1" - do tej pory był to 15.II; to okres najcięższych walk o Lwów, połączenie z krajem utrzymywano wyłącznie poprzez linię kolejową Lwów - Przemyśl, bardzo ciekawy walor, piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

500 PLN

500 PLN

248931919 walki polsko-ukraińskie, obrona Lwowa, widokówka przesłana 18.V lokalnie we Lwowie za pośrednictwem poczty polowej nr.12, fioletowa odbitka datownika!!! idealna odciśnięty stempelek formacyjny "39. p.p. Strzelców lwowskich"; pułk otrzymał przydomek lwowski 8.IV, a największe zwycięstwo odniósł w dniu 29 przerywając w Zboiskach i Brzuchowicach pierścień wojsk ukraińskich wokół Lwowa; na stronie widokowej sygnowana litografia secesyjna znakomitego austriackiego ilustratora Ernsta Kutzera; wspaniały walor w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN

400 PLN

248991919 karta pocztowa wysłana 12.VIII.19 z frontu północnego nad Dźwiną z 2. kompanii 1. baonu 8. pułku piechoty legionów do Częstochowy, datownik niewyraźnie odbity Frontowej Poczty Polowej Nr 20, stempel formacyjny "8 pułk piechoty Legjonów" oraz stempel cenzury "CENZUROWANO" i czarna adnotacja cenzora, bardzo ciekawy walor z okresu ofensywy 1919 roku.

110 PLN

110 PLN

249001919 karta pocztowa wysłana 3.II.19 z frontu z rejonu Lubienia Małego z okresu walk o odblokowanie Lwowa z 3 batalionu 10. pułku piechoty Ziemi Cieszyńskiej do Krakowa, stempel formacyjny "* P.p. ziemi Cieszyńskiej * III. batalion", rzadka karta z początkowego okresu walk.

100 PLN

100 PLN

249011919 znaczek dopłaty rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu z kasownikiem Kołomyi.

30 PLN

45 PLN

249041920 Zaślubiny Polski z morzem - wydanie pamiątkowe Armii gen. Hallera; z inicjatywy szefa Wydziału Oświaty i Kultury Dowództwa Frontu Pomorskiego ppłk. Mariana Dienstl - Dąbrowy, dla upamiętnienia objęcia przez Polskę tzw. korytarza z miastem Puck, zaopatrzono w nadruk typograficzny "Nad / Polskim / Morzem / Puck / 10.II.1920" po 700 sztuk trzy niemieckie znaczki; na każdym z nich charakterystyczna usterka nadruku - przerwa w "d" (Fi.3000.-), gwarancja Krawczyk.

2 400 PLN

2 100 PLN

249061920 wyprawa kijowska, Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, list ze Sztabu Generalnego wysłany 3.VI za pośrednictwem poczty polowej 53 do 6 Armii, adresowany na Frontową Główną Pocztę Polową VI, ładnie odciśnięta pieczęć nadawcy, całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta od dołu zmniejszona).

W pierwszych dniach czerwca 6 Armia osiągnęła najdalsze rubieże na południowym odcinku frontu, zajmując Bracław, do 10.VI gen.Rydz-Śmigły przebywał w Kijowie i w tym właśnie czasie przesyłka dotarła do odbiorcy.

400 PLN

400 PLN

249111920 karta pocztowa wysłana 11.II.20 z 2. baonu 2. pułku piechoty legionów z frontu na przedmościu Borysowa za Berezyną do Żbikowa (Bursa Żbikowska) poczta Pruszków, nieczytelny datownik poczty polowej 26, odbiorczy PRUSZKÓW oraz stempel "Dowództwo II Baonu 2go p.p. Legionów (-) Pieczęć Pocztowa", charakterystyczny tekst podpisany przez kolegów ze szkolnej ławy "Serdeczne pozdrowienia z nad Berezyny wraz ze sztabem zasyłają" dalej podpisy.

180 PLN

180 PLN

249231915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

400 PLN

350 PLN

249381916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

50 PLN

50 PLN

249481916 Warszawa, zestaw znaczków wydania przedrukowego.

30 PLN

30 PLN

249601916 Warszawa, zestaw znaczków wydania przedrukowego.

20 PLN

20 PLN

249621916 Warszawa, znaczek wydania nie dopuszczonego do obiegu.

20 PLN

20 PLN

249631916 Warszawa, cięty znaczek wydania nie dopuszczonego do obiegu.

20 PLN

20 PLN

249641916 Warszawa, cięty znaczek wydania nie dopuszczonego do obiegu.

10 PLN

10 PLN

249651916 Warszawa, ząbkowany znaczek wydania nie dopuszczonego do obiegu z silnym przesunięciem tła.

30 PLN

30 PLN

249821916 Warszawa, znaczki wydania nie dopuszczonego do obiegu.

20 PLN

20 PLN

250031917 Przedbórz, gwarancja Schmutz.

80 PLN

80 PLN

250131917 Warszawa, kartka na chleb i cukier ważna w okresie 19.III-1.IV, dekoracyjne w formie wydanie na papierze ze znakiem wodnym (linie faliste) i poddrukiem, sporządzono w drukarni Bolesława Wirtza; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

45 PLN

250371918 Przedbórz, czworoblok znaczków II wydania, gwarancja Ryblewski, Wiatrowski.

100 PLN

100 PLN