The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
25666

1919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, seria w czworoblokach.

60 PLN60 PLN
25674

1919 pojedyncza frankatura znaczka za 20 fen. na liście z Czarnkowa do Berlina.

50 PLN50 PLN
25682

1919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, ośmioblok.

10 PLN10 PLN
25683

1919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, dwa czworobloki.

10 PLN10 PLN
25685

1919 Sejm Ustawodawczy - Orzeł i Okręt, bardzo rzadki marginesowy znaczek za 50 fen. bez perforacji poziomej, lekkie podlepki na górnym marginesie, gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN600 PLN
25686

1919 Sejm Ustawodawczy - Orzeł, bardzo rzadki marginesowy znaczek za 1 mk. bez perforacji pionowej, gwarancja Korszeń.

500 PLN500 PLN
25689

1919 list z Welnau (Kiszkowo) 21.7.19 do Wiednia opłacony niemieckim znaczkiem za 50 fen.

60 PLN70 PLN
25690

1919 list urzędowy wysłany z Emerytalnej Komisji Likwidacyjnej Min. Spraw. Wojskowych w Warszawie do Rzeszowa, datownik "GŁ.POCZTA POLOWA *WARSZAWA*" z wyróżnikiem "d", granatowy stempel "Emer. Kom. Likwid. Min.Spr.Wojsk", na odwrocie stempel okrągły z orłem "Min. Spraw. Wojsk. * Emerytalna Komisja Likwidacyjna* (-) Stempel do Listów".

90 PLN90 PLN
25693

1920 kartka do Nowego Sącza nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kraków - Zakopane numer 539.

250 PLN250 PLN
25696

1920 kartka z Ośna 27.1.20 do Gniezna, zagięty brzeg kartki.

40 PLN40 PLN
25697

1920 list polecony z magistratu w Poznaniu 7.4.20 do Wrocławia.

50 PLN50 PLN
25702

1920 CENZURA TCZEW, list wysłany 14.9 z miejscowości Kiełpin do Niemiec, dwa stempelki cenzury w Tczewie "Tcz." i "5", koperta zgięta dwukrotnie.

180 PLN180 PLN
25709

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, parka.

20 PLN20 PLN
25718

1920 miejscowy list polecony z Poznania opłacony znaczkami serii z okazji sesji Sejmu Ustawodawczego.

30 PLN27 PLN
25720

1920 "POMAGAJCIE ODBUDOWIE/ POLSKI KUPUJCIE POLSKĄ/ POŻYCZKĘ RZĄDOWĄ" bardzo rzadko spotykany stempel propagandowy, stosowany w 1920 roku, prawie wyłącznie na korespondencji zagranicznej; list ofrankowany znaczkami wydania Pierwszej sesji Sejmu Ustawodawczego, wysłany z miejscowości Bratkówka do USA, wysoka dopłata za znaczki tego wydania użyte na korespondencji zagranicznej! na odwrocie ślady klejenia do karty albumowej (Myślicki 20 101).

200 PLN200 PLN
25721

1920 pojedyncza frankatura znaczka za 1 mk. na liście z Nakła do Niemiec.

80 PLN80 PLN
25722

1920 orzeł na tarczy barokowej, seria w czworoblokach.

60 PLN60 PLN
25726

1920 orzeł na tarczy barokowej, próba znaczka za 4 mk., gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
25729

1921 frankatura mieszana różnych wydań - efektownie ofrankowany list, opłacony według taryfy zagranicznej, wysłany 17.6 z miejscowości Jadowniki do Niemiec, cenzura poznańska.

60 PLN60 PLN
25731

1921 opaska gazetowa z Bielska do Wiednia.

50 PLN131 PLN
25736

1921 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem w poziomie - kropka po "Mk" juz po lewj stronie znaczków.

60 PLN80 PLN
25742

1921 wydanie przedrukowe, znaczek za 3 Mk./40 fen. z mocno wzajemnie przesuniętym podwójnym nadrukiem typu II, cień śladu po podlepce, gwarancja Mikstein.

200 PLN200 PLN
25745

1921 CIESZYN, wydanie z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, znaczki unieważnione rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Cieszynie, gwarancja Schmutz.

600 PLN540 PLN
25748

1921 wydanie z dopłatą na PCK, czworoblok, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Perzyński.

20 PLN30 PLN
25754

1921 Siewca, dziesiecioblok.

60 PLN60 PLN
25755

1921 Siewca, czworobloki w różnych odmianach.

50 PLN50 PLN
25758

1921 Siewca, sześcioblok.

20 PLN20 PLN
25762

1921 uchwalenie Konstytucji, seria.

65 PLN65 PLN
25764

1921 uchwalenie Konstytucji, próba w kolorze definitywnym na papierze białym ze znakiem wodnym Zn.W.I, gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
25765

1921 uchwalenie Konstytucji, próba w kolorze definitywnym na papierze białym ze znakiem wodnym Zn.W.I, gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
25770

1921 uchwalenie Konstytucji, parka bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Korszeń.

400 PLN400 PLN
25797

1921 T.A.B.R.O.M.I.K. 25 mk - znaczki dodatkowej, obowiązkowej opłaty lotniczej, stemplowane grzecznościowo na kopercie.

50 PLN45 PLN
25804

1922 znaczek z rzadkim kasownikiem Światowy Kongres Sanitarny / Warszawa" na wycinku.

40 PLN40 PLN
25806

1922 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Kraków przez Dęblin numer 114 z wyróżnikiem c.

120 PLN120 PLN
25818

1923 list z Rzeszowa do Krakowa z stemplem propagandowym "Pożyczki Złotej".

50 PLN131 PLN
25819

1923 list z Warszawy 25.III.23 do Monachium.

20 PLN18 PLN
25821

1923 duży przeł na tarczy barokowej, czworobloki w różnych odmianach.

10 PLN10 PLN
25825

1923 duży przeł na tarczy barokowej, czworobloki w różnych odmianach.

15 PLN15 PLN
25828

1923 duży przeł na tarczy barokowej, czworoblok.

10 PLN10 PLN
25832

1923 duży przeł na tarczy barokowej, czworobloki w różnych odmianach.

15 PLN15 PLN