The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
25834

1923 wydanie dla Górnego Śląska, znaczek za 6 Mk. z błędem na poz.25 "duża pięść", gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN150 PLN
25835

1923 czworoblok z rzadkim kasownikiem "Polska Wystawa Ruchoma na G. Śląsku / Katowice".

80 PLN80 PLN
25836

1923 list firmowy z banku w Katowicach 17.3.23 do Berlina, prawidłowa opłata w wysokości 300 mk., ładna frankatura wielokrotna.

300 PLN300 PLN
25842

1923 wydanie przedrukowe, znaczek za 10000/25 mk. z podwójnym nadrukiem szczątkowym, bez gumy, gwarancja i opis Krawczyk.

50 PLN45 PLN
25843

1923-24 wydanie przedrukowe, znaczek za 10000/25 mk. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
25855

1923-24 wydanie przedrukowe, znaczek za 20000/2 mk. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Łaszkiewicz, Mikstein.

500 PLN500 PLN
25868

1923-24 wydanie przedrukowe, znaczek za 50000/10 mk. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Łaszkiewicz, Krawczyk.

250 PLN225 PLN
25872

1923-24 wydanie przedrukowe, znaczek za 100000/5 mk. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

250 PLN225 PLN
25879

1924 druk ze Lwowa 22.IV.24 do Nowego Targu.

60 PLN60 PLN
25908

1924 orzeł w wieńcu, czworobloki w różnych odmianach.

40 PLN40 PLN
25910

1924 orzeł w wieńcu, czworobloki w różnych odcieniach.

50 PLN50 PLN
25948

1926 list z Tarnowa 20.1.26 do Ciężkowic, znaczek za 1 gr. na rzecz walki z bezrobociem.

30 PLN30 PLN
25964

1927 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Bydgoszcz - Warszawa przez Kutno numer 104 z wyróżnikiem a.

120 PLN211 PLN
25971

1927 list polecony z Warszawy 31.V.27 do Łodzi ze stemplem okolicznościowym Międzynarodowego Kongresu Farmacji Wojskowej.

100 PLN100 PLN
25972

1927 wydanie z dopłatą na cele oświatowe.

20 PLN20 PLN
25984

1928 list z Suwałk do Warszawy, na odwrocie wirnik propagandowy "ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE WYROBÓW KRAJOWYCH".

25 PLN25 PLN
25986

1928 kartka z Mieściska 7.8.28 do Poznania.

15 PLN15 PLN
25988

1928 "Zwiedzajcie WYSTAWĘ Wnętrze Domu KATOWICE 16.IX.-8.X. 1928" dodatkowy kasownik propagandowy w kolorze zielonym - nienotowany !!! na liście wysłanym 14.IX z Tarnowskich Gór do Berlina; koperta firmowa z sucho tłoczonym monogramem nadawcy (Myślicki 28 210).

200 PLN200 PLN
25990

1928 list firmowy z Warszawy z wirnikiem propagandowym "NA FLOTĘ POLSKĄ ZAPŁAĆ 1 ZŁ ROCZNIE P.K.O. No 30".

25 PLN25 PLN
25991

1928 Józef Piłsudski, frankatura mieszana, list polecony wysłany 31.VIII z Czechowic do Łodzi, koperta firmowa: "SPÓŁKA AKC. PRZEMYSŁU ELEKTRYCZNEGO CZECHOWICE, ŚLĄSK CIESZYŃSKI", kasownik odbiorczy na odwrocie.

30 PLN30 PLN
25994

1928 list firmowy z Warszawy z wirnikiem propagandowym "NA FLOTĘ POLSKĄ ZAPŁAĆ 1 ZŁ ROCZNIE P.K.O. No 30".

20 PLN25 PLN
26024

1929 list firmowy na kopercie Polskich Zakładów Philipsa w Waarszawie z stemplem propagującym Wystawę Philipsa "Radjo i Światło".

120 PLN120 PLN
26030

1929 kartka z Hrubieszowa do Grodna, poaustriacki kasownik.

25 PLN20 PLN
26052

1931 list firmowy z Warszawy z wirnikiem propagandowym "SPIS LUDNOŚCI JEST KONIECZNOŚCIĄ PAŃSTWOWĄ SPEŁNIJ SWÓJ OBOWIĄZEK 9 GRUDNIA".

30 PLN30 PLN
26062

1932 list firmowy z Warszawy z wirnikiem propagandowym "POMÓŻ POLSKIEMU CZERWONEMU KRZYŻOWI RATOWAĆ CIEBIE".

30 PLN30 PLN
26063

1932 list wysłany ze Rajczy 10.II.32 do Krakowa, kasownik w kolorze fioletowym pośrednictwa pocztowego w Rajczy / Zwardoń, znaczek za 30 gr druk typ II.

100 PLN232 PLN
26066

1932 list firmowy z Warszawy z wirnikiem propagandowym Targów Poznańskich.

20 PLN20 PLN
26070

1932 list urzędowy z Międzyleś (ciekawy stempel sprawy urzędowej), na odwrocie wirnik propagandowy "KUP KSIĘGĘ KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW".

40 PLN40 PLN
26078

1933 list firmowy z Warszawy z wirnikiem propagandowym "1933 - ŚWIĘTO MORZA - MORZE I KOLONIE TO POTĘGA POLSKI".

40 PLN40 PLN
26095

1933 II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna, znaczek za 60(+40) gr. ze znakiem wodnym w rzadkim położeniu W.II.D - trąbki w dół (Fi.110.-).

100 PLN100 PLN
26111

1933 list polecony z Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie 4.IV.33, stempel opłaty kredytowanej.

30 PLN30 PLN
26115

1934 polecony list lotniczy z Grudziądza 5.3.34 do Rygi opłacony znaczkami wydania na przesyłki lotnicze, na odwrocie zalepki Polskiego Związku Przeciwgruźliczego, gwarancja Weźranowski.

150 PLN135 PLN
26122

1934 wycinek ze stemplem propagandowym z Tczewa "MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI / Oszczędność podstawą bytu / 31.X.".

50 PLN50 PLN
26125

1934 list polecony z Bobrownik koło Będzina 15.IV.34 do Warszawy.

20 PLN20 PLN
26136

1934 list z Mielca opłacony znaczkiem z okazji Międzynarodowego Turnieju Lotniczego Chellenge.

60 PLN60 PLN
26137

1934 Międzynarodowy Turniej Lotniczy Challenge.

120 PLN140 PLN
26140

1934 Międzynarodowy Turniej Lotniczy Challange, 30 gr. - frankatura wielokrotna, parka pionowa na kopercie listu poleconego wysłanego 19.IX z miejscowości Radziwiłłów koło Skierniewic do Warszawy, kasowniki odbiorcze.

60 PLN60 PLN
26148

1934 wydanie przedrukowe, parka znaczków z nadrukiem nowej obniżonej wartości, lewy znaczek z błędem z poz. 48 w arkuszu "przecinek zamiast kropki", gwarancja Jungjohann.

120 PLN120 PLN
26149

1934 wydanie prowizoryczne, znaczek z rzadkim błędem występującym tylko w części nakładu "brak litery r i kropki w gr", gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
26155

1934 formularz pocztowy "Międzynarodowego przekazu pocztowego" wydawnictwa MPiTP o nakładzie 300.000 sztuk i sygnaturze IV.1934 na odwrocie.

100 PLN100 PLN