Page:
results
Num# Description Start price Buy price
170861836 potwierdzenie nadania (recepis) listu wartościowego, nadanego 1.III na dyliżans pocztowy (Postwagens) z Wieliczki do Wiednia; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

200 PLN

200 PLN

171081849 obwoluta listu z Kowala 5/11 do Warszawy, adnotacja "Interes prywatny", stempel czerwony FRANCO i adnotacja o pobranej opłacie w wysokości 43 kop.

120 PLN

120 PLN

171331863 list z Bydgoszczy do Niemiec.

20 PLN

20 PLN

171411868 list wysłany 16.IV z Mińska Mazowieckiego do Miłosny (Stara Miłosna); stempelek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej nadawcy; bardzo dobry stan zachowania;

1835 karta drożna wysłana 1.V z miejscowości Pyzdry do Konina, stempel nadawczy typu IIA (291a) z wpisaną obok datą, stempelek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania;

1867 list wysłany 7.XII z miejscowości Lubień do Włocławka, stempel nadawczy typu IIA (167a), stempelek "Służba Cywilno Rządowa" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie okrągły rosyjsko-polski stempel odbiorczy i odbitka pieczęci urzędowej nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

350 PLN

350 PLN

171481858 list zamiejscowy z Poznania, na odwrocie kasownik odbiorczy.

150 PLN

226 PLN

171651873 karta pocztowa wysłana 25.IX z Tarnowa do Białej, dodatkowy owalny stempelek nadawcy; dobry stan zachowania (minimalne przebarwienia).

20 PLN

20 PLN

171731880 WADOWICE, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Wadowicach.

20 PLN

20 PLN

171901900 pamiątkowa kartka ze spotkania trzech cesarzy w Mysłowicach, na kartce znaczki i kasowniki trzech zaborczych krajów.

120 PLN

130 PLN

171921902 list polecony, wysłany 30.I z Dębicy do Great Falls w Stanach Zjednoczonych, nieząbkowana nalepka polecenia!!! dodatkowe stempelki cyfrowe, na odwrocie kasowniki odbiorcze; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN

160 PLN

171951904 list wysłany 24.III ze Lwowa do Wrocławia, na odwrocie kasownik odbiorczy 25.III - list "szedł" 1 dzień!!!

20 PLN

25 PLN

172101911 widokówka przesłana 10.I ambulansem relacji Aleksandrów-Warszawa do Warszawy, znaczek unieważniony owalnym kasownikiem, datowniki odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

45 PLN

45 PLN

172211915 karta pocztowa wysłana 10.XI ze Lwowa do Wiednia, owalny stempelek nadawcy "LUDWIK WŁODEK HANDEL TOWARÓW KORZ. I WIN we LWOWIE", stempelek cenzury lwowskiej, całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - WINO.

25 PLN

25 PLN

172291857 list z Rosji do Królestwa Polskiego na kopercie nakładu z 1848 roku z wydrukowanym znakiem opłaty, na odwrocie adnotacja o udzielonej odpowiedzi.

600 PLN

400 PLN

172301857 koperta wydania z roku 1855 nadana w Warszawie 5.3. do Kalisza, znak opłaty o średnicy 27,5 mm, orzeł z wąskim ogonem i znak wodny I, koperta ilustrowana i opisana w Filatelistyce 10/1995.

1 500 PLN

1 400 PLN

172321858 list z Warszawy do Rosji, ślad po odlepionym znaczku (?), brak stempli odbiorczych na odwrocie.

100 PLN

100 PLN

172361860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 120 - Kielce, znaczek naddarty i sklejony z lewej strony, gwarancja z "4" Schmutz.

450 PLN

450 PLN

172381860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 78 - Dęblin, Bojanowicz 6 punktów, znaczek przeząbkowany z lewej strony i z dołu.

450 PLN

450 PLN

172391860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z warszawskim kasownikiem numerowym 1, znaczek z usterką usterką formy drukarskiej dla barwy czerwonej w postaci zniekształcenia owalu z prawej strony.

800 PLN

800 PLN

172401860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 76 - Puławy, Bojanowicz 3 punkty.

1 100 PLN

1 100 PLN

172421860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy niebieskiej w postaci pęknięcia górnych ramek.

1 400 PLN

1 200 PLN

172441860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na papierze cienkim z prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie z kasownikiem numerowym 170 - Szczekociny, Bojanowicz 6 punktów, reperowany prawy dolny narożnik, gwarancja z "4" i opis Schmutz.

1 200 PLN

1 200 PLN

172451860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z warszawskim kasownikiem numerowym 1 z ozdobną stopką w ramce z sześciu kwadratów, znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy czerwonej w postaci przerwanej obwódki w lewej górnej części, znaczek na całej powierzchni wzmocniony masą papierową, gwarancja z "4" Schmutz.

900 PLN

750 PLN

172491860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych z kasownikiem numerowym 183 - Rokiciny, Bojanowicz 6 punktów, znaczek posiada reperowany górny lewy narożnik - doklejone 2 ząbki.

1 400 PLN

1 400 PLN

172561861 list z Warszawy do Austrii, stemple tranzytowe.

240 PLN

240 PLN

172591862 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych na liście z Lublina (stempel numerowy 73) do Warszawy, znaczek z błędem formy drukarskiej dla barwy niebieskiej w postaci kropki po cyfrze 10, list w ładnym stanie, na odwrocie warszawskie stemple odbiorcze, fotoatest Miszczak.

4 500 PLN

4 500 PLN

172611863 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na liście z Kibart (stempel numerowy 282) do Moskwy, dwujęzyczny stempel Kibart, znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy czerwonej w postaci uszkodzona linia owalu w górnej lewej części, stempel odbiorczy z Moskwy z datą 24 grudnia 1862 według kalendarza gregoriańskiego, ślad po zagięciu koperty, bardzo ładny stan zachowania.

4 100 PLN

4 100 PLN

172651865 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 158 - Częstochowa, stopień rzadkości wg Bojanowicza 3 punkty.

80 PLN

80 PLN

172841869 fragment frontu listu z Warszawy do Paryża, znaczki stemplowane kasownikiem BW, stempel ekspedycji na dworcu Warszawa, dekoracyjny wycinek.

300 PLN

320 PLN

173041915 seria austro-węgierskiej poczty polowej.

1 600 PLN

1 600 PLN

173051915 okupacja niemiecka - wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria w pięknym stanie.

120 PLN

120 PLN

173101915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek z nadrukiem K.U.K. FELDPOST 10 hal. - frankatura pojedyncza, list wysłany 11.VII z urzędu etapowego Dąbrowa in Polen (kasownik z wyróżnikiem "a") do Zawiercia, stempelek cenzury z parafką cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN

150 PLN

173121915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria.

500 PLN

500 PLN

173341916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN

50 PLN

173541917 seria austriackiej poczty polowej.

220 PLN

220 PLN

173571917 widokówka (husarz) pisana po polsku, wysłana 15.II z Krakowa jako przesyłka wojskowa, na adres poczty polowej 295, która w tym czasie toczyła walki na Wołyniu, stempelek cenzury krakowskiej.

20 PLN

20 PLN

173821918 seria wydania dobroczynnego austriackiej poczty polowej.

20 PLN

20 PLN

173861919 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, pierwsze wydanie dla rejonu Stanisławowa, znaczek za 6 szag./6 h., gwarancja Schmutz.

50 PLN

70 PLN

173871919 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, pierwsze wydanie dla rejonu Stanisławowa, znaczek za 12 szag./12 h., gwarancja Schmutz.

100 PLN

140 PLN

173901914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Korszeń.

250 PLN

250 PLN

173961914 zalepka w formie pieczęci lakowej wydana przez NKN.

20 PLN

50 PLN