The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
17086

1836 potwierdzenie nadania (recepis) listu wartościowego, nadanego 1.III na dyliżans pocztowy (Postwagens) z Wieliczki do Wiednia; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

200 PLN200 PLN
17108

1849 obwoluta listu z Kowala 5/11 do Warszawy, adnotacja "Interes prywatny", stempel czerwony FRANCO i adnotacja o pobranej opłacie w wysokości 43 kop.

120 PLN120 PLN
17133

1863 list z Bydgoszczy do Niemiec.

20 PLN20 PLN
17141

1868 list wysłany 16.IV z Mińska Mazowieckiego do Miłosny (Stara Miłosna); stempelek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej nadawcy; bardzo dobry stan zachowania;

1835 karta drożna wysłana 1.V z miejscowości Pyzdry do Konina, stempel nadawczy typu IIA (291a) z wpisaną obok datą, stempelek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania;

1867 list wysłany 7.XII z miejscowości Lubień do Włocławka, stempel nadawczy typu IIA (167a), stempelek "Służba Cywilno Rządowa" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie okrągły rosyjsko-polski stempel odbiorczy i odbitka pieczęci urzędowej nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

350 PLN350 PLN
17148

1858 list zamiejscowy z Poznania, na odwrocie kasownik odbiorczy.

150 PLN226 PLN
17165

1873 karta pocztowa wysłana 25.IX z Tarnowa do Białej, dodatkowy owalny stempelek nadawcy; dobry stan zachowania (minimalne przebarwienia).

20 PLN20 PLN
17173

1880 WADOWICE, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Wadowicach.

20 PLN20 PLN
17190

1900 pamiątkowa kartka ze spotkania trzech cesarzy w Mysłowicach, na kartce znaczki i kasowniki trzech zaborczych krajów.

120 PLN130 PLN
17192

1902 list polecony, wysłany 30.I z Dębicy do Great Falls w Stanach Zjednoczonych, nieząbkowana nalepka polecenia!!! dodatkowe stempelki cyfrowe, na odwrocie kasowniki odbiorcze; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN160 PLN
17195

1904 list wysłany 24.III ze Lwowa do Wrocławia, na odwrocie kasownik odbiorczy 25.III - list "szedł" 1 dzień!!!

20 PLN25 PLN
17210

1911 widokówka przesłana 10.I ambulansem relacji Aleksandrów-Warszawa do Warszawy, znaczek unieważniony owalnym kasownikiem, datowniki odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

45 PLN45 PLN
17221

1915 karta pocztowa wysłana 10.XI ze Lwowa do Wiednia, owalny stempelek nadawcy "LUDWIK WŁODEK HANDEL TOWARÓW KORZ. I WIN we LWOWIE", stempelek cenzury lwowskiej, całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - WINO.

25 PLN25 PLN
17229

1857 list z Rosji do Królestwa Polskiego na kopercie nakładu z 1848 roku z wydrukowanym znakiem opłaty, na odwrocie adnotacja o udzielonej odpowiedzi.

600 PLN400 PLN
17230

1857 koperta wydania z roku 1855 nadana w Warszawie 5.3. do Kalisza, znak opłaty o średnicy 27,5 mm, orzeł z wąskim ogonem i znak wodny I, koperta ilustrowana i opisana w Filatelistyce 10/1995.

1 500 PLN1 400 PLN
17232

1858 list z Warszawy do Rosji, ślad po odlepionym znaczku (?), brak stempli odbiorczych na odwrocie.

100 PLN100 PLN
17236

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 120 - Kielce, znaczek naddarty i sklejony z lewej strony, gwarancja z "4" Schmutz.

450 PLN450 PLN
17238

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 78 - Dęblin, Bojanowicz 6 punktów, znaczek przeząbkowany z lewej strony i z dołu.

450 PLN450 PLN
17239

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z warszawskim kasownikiem numerowym 1, znaczek z usterką usterką formy drukarskiej dla barwy czerwonej w postaci zniekształcenia owalu z prawej strony.

800 PLN800 PLN
17240

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 76 - Puławy, Bojanowicz 3 punkty.

1 100 PLN1 100 PLN
17242

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy niebieskiej w postaci pęknięcia górnych ramek.

1 400 PLN1 200 PLN
17244

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na papierze cienkim z prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie z kasownikiem numerowym 170 - Szczekociny, Bojanowicz 6 punktów, reperowany prawy dolny narożnik, gwarancja z "4" i opis Schmutz.

1 200 PLN1 200 PLN
17245

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z warszawskim kasownikiem numerowym 1 z ozdobną stopką w ramce z sześciu kwadratów, znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy czerwonej w postaci przerwanej obwódki w lewej górnej części, znaczek na całej powierzchni wzmocniony masą papierową, gwarancja z "4" Schmutz.

900 PLN750 PLN
17249

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych z kasownikiem numerowym 183 - Rokiciny, Bojanowicz 6 punktów, znaczek posiada reperowany górny lewy narożnik - doklejone 2 ząbki.

1 400 PLN1 400 PLN
17256

1861 list z Warszawy do Austrii, stemple tranzytowe.

240 PLN240 PLN
17259

1862 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych na liście z Lublina (stempel numerowy 73) do Warszawy, znaczek z błędem formy drukarskiej dla barwy niebieskiej w postaci kropki po cyfrze 10, list w ładnym stanie, na odwrocie warszawskie stemple odbiorcze, fotoatest Miszczak.

4 500 PLN4 500 PLN
17261

1863 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na liście z Kibart (stempel numerowy 282) do Moskwy, dwujęzyczny stempel Kibart, znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy czerwonej w postaci uszkodzona linia owalu w górnej lewej części, stempel odbiorczy z Moskwy z datą 24 grudnia 1862 według kalendarza gregoriańskiego, ślad po zagięciu koperty, bardzo ładny stan zachowania.

4 100 PLN4 100 PLN
17265

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 158 - Częstochowa, stopień rzadkości wg Bojanowicza 3 punkty.

80 PLN80 PLN
17284

1869 fragment frontu listu z Warszawy do Paryża, znaczki stemplowane kasownikiem BW, stempel ekspedycji na dworcu Warszawa, dekoracyjny wycinek.

300 PLN320 PLN
17304

1915 seria austro-węgierskiej poczty polowej.

1 600 PLN1 600 PLN
17305

1915 okupacja niemiecka - wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria w pięknym stanie.

120 PLN120 PLN
17310

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek z nadrukiem K.U.K. FELDPOST 10 hal. - frankatura pojedyncza, list wysłany 11.VII z urzędu etapowego Dąbrowa in Polen (kasownik z wyróżnikiem "a") do Zawiercia, stempelek cenzury z parafką cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
17312

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria.

500 PLN500 PLN
17334

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN50 PLN
17354

1917 seria austriackiej poczty polowej.

220 PLN220 PLN
17357

1917 widokówka (husarz) pisana po polsku, wysłana 15.II z Krakowa jako przesyłka wojskowa, na adres poczty polowej 295, która w tym czasie toczyła walki na Wołyniu, stempelek cenzury krakowskiej.

20 PLN20 PLN
17382

1918 seria wydania dobroczynnego austriackiej poczty polowej.

20 PLN20 PLN
17386

1919 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, pierwsze wydanie dla rejonu Stanisławowa, znaczek za 6 szag./6 h., gwarancja Schmutz.

50 PLN70 PLN
17387

1919 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, pierwsze wydanie dla rejonu Stanisławowa, znaczek za 12 szag./12 h., gwarancja Schmutz.

100 PLN140 PLN
17390

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja.

250 PLN250 PLN
17396

1914 zalepka w formie pieczęci lakowej wydana przez NKN.

20 PLN50 PLN