The auction will start on 19.04.2024
Back

Description

1918 Polska Siła Zbrojna - czerwona legionowa nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. na formularzu, wysłanym 11.VIII za pośrednictwem austriackiej poczty polowej 295 do Komendy Placu Polskiej Siły Zbrojnej w Warszawie, nalepka skasowana - rzadki przypadek właściwego, pocztowego ostemplowania, zwykle wykorzystywana jako zalepka zabezpieczającą na odwrocie listów; dodatkowo pieczęć formacyjna i stempelek cenzury niemieckiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (karta naklejona na niebieski papier).

Lot # 13143

Auction 35
Close: Auction is closed
Current price: 200 PLN
Catalog: Fi.1a
Category: WW1 military postage
 
Number of bids: 1 Bid history
Back