The auction will start on 19.06.2020

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2663

1967 Apel olimpijski - komplet znaczków z przywieszkami (wszystkie warianty), czyste.

30 PLN30 PLN
2669

1967 malarstwo europejskie w zbiorach polskich, napisy znacznie ciemniejsze w kolorze ciemnobrunatnym, gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
2670

1967-1971 komplet arkusików malarstwa.

150 PLN150 PLN
2671

1968 olimpiada w Grenoble, znaczek za 7,90 zł. z przesuniętą perforacją, gwarancja Krawczyk.

20 PLN20 PLN
2680

1969 "POCZTA SAMOCHODOWA DUNAJEC" Nowy Sącz, karta pocztowa wysłana z miejscowości Gródek do Krakowa.

40 PLN40 PLN
2690

1971 koperta maksimum, wydana z okazji 50 rocznicy III powstania śląskiego, ostemplowana okolicznościowo 16.V.

15 PLN14 PLN
2691

1971 Badanie kosmosu - "Łunochod 1" i "Apollo 15" - komplet znaczków z przywieszkami (wszystkie warianty), czyste.

40 PLN40 PLN
2709

1975 30 lat ONZ, znaczek za 4 zł. z przesunięciem kolorów niebieskiego i brązowego.

400 PLN350 PLN
2710

1975 200. rocznica ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki - komplet wszystkich kombinacji: sześcioblok, dwa czworobloki, dwie trójki i siedem parek, znaczków z przywieszkami; czyste.

30 PLN35 PLN
2761

1988 karty maksimum - 70 rocznica odzyskania niepodległości (IV), komplet 8 sztuk.

50 PLN50 PLN
2765

1989 FDC - 20 rocznica pierwszego lądowania na Księżycu, blok cięty.

150 PLN150 PLN
2780

1993 Szlak bursztynowy, blok z najrzadszym II typem numeratora o nakładzie jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 1400.-), gwarancja Korszeń.

1 200 PLN1 100 PLN
2786

2004 nowodruk znaczka z okazji Konferencji Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych.

35 PLN35 PLN
2791

1919 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

30 PLN30 PLN
2801

1935 Po podwyższeniu (6-krotnym) taryfy, poczta dopuszczała użycie znaczków starej emisji, 6 znaczków urzędowych jako opłata za list miejscowy, wysłany 18.IX; wysoka wycena w katalogu specjalizowanym (cena na liście x 20)

60 PLN60 PLN
2819

1919 wydanie markowe "róg obfitości", znaczek za 4 f. z częściowym abklatschem.

40 PLN40 PLN
2820

1920 niedopłacona kartka z Zegrza 20.12.20 do Pińczowa, dopłatę uiścił odbiorca.

25 PLN37 PLN
2823

1921 niewłaściwie opłacona kartka z Pabianic 28.VII.21 do Łodzi, dopłatę uiścił odbiorca.

35 PLN35 PLN
2827

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, parka znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, na marginesie fragment nadruku z szóstej kolumny - normalny, częściowo odwrócony i abklatsch , prawy znaczek z błędem na poz.50/95 "kropka po Mk nikła", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN120 PLN
2829

1924 orzeł z tarczą, inflacyjna seria czysta, w tak dobrym stanie bardzo rzadka.

160 PLN160 PLN
2836

1932 znaczki dopłaty na potwierdzeniu wpłaty dokonanej 20.XII w Kołomyi, nietypowy dokument pocztowy.

25 PLN50 PLN
2837

1932 znaczki dopłaty na skarcie - paczkowym adresie pomocniczym, przesłanym 19.III z Warszawy do Halicza; dołączony dowód nadania.

50 PLN50 PLN
2842

1936 niedostatecznie opłacony list, wysłany 16.X z Zamościa do Lublina, gdzie 17.X poczta pobrała dopłatę; znaczki na papierze prążkowanym poziomo.

50 PLN50 PLN
2849

1938 ozdobne cyfry, czysta seria znaczków dopłaty.

30 PLN30 PLN
2850

1939 wezwanie z Leszna 22.3.39 opłacone znaczkiem dopłaty.

20 PLN20 PLN
2851

1939 list urzędowy z Łodzi 14.I.39 ze stemplem "Sprawa urzędowa - opłatę uiści adresat".

30 PLN30 PLN
2854

1948 list wysłany 29.X z Ruislip, niedostatecznie opłacony, Poczta Polska pobrała od adresata dopłatę 4.XI

50 PLN50 PLN
2857

1950 "groszy" list wysłany 2.I.51 z Myszyńca - opłacony niedostatecznie znaczkami z nadrukiem w typie 24 - adresowany do Warszawy, gdzie poczta pobrała dopłatę znaczkami z nadrukiem typu 2.; całości z przedrukowanymi znaczkami dopłaty z oryginalnego obiegu są trudne do zdobycia.

150 PLN150 PLN
2858

1950 "groszy - lokalny", Ozimek, trąbka pocztowa, znaczek dopłaty za 3 zł. z pustopolem, z czeronym stempelkiem typu 33, gwarancja Krawczyk.

100 PLN100 PLN
2860

1950 "groszy", trąbka pocztowa, znaczek za 1 zł. z fioletowym stempelkiem rzadkiego dyrekcyjnego typu 22, lekko załamany narożnik, gwarancja Krawczyk.

10 PLN10 PLN
2875

1920 Zwrotne poświadczenie odbioru na list wysłany 25.II z Gdańska do miejscowości Schoendorf koło Bydgoszczy, po odebraniu przez adresata listu, przesłane 6.II z Bydgoszczy do Gdańska.

50 PLN355 PLN
2899

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 30 Pf, karton piaskowy, kreska rozdzielająca stronę adresową umieszczona jest pod ka w napisie Postkarte; niewielkie przebarwienia.

40 PLN36 PLN
2917

1924 widoki Gdańska i okolicy, seria z pełną oryginalną gumą (Fi.2000.-), bez śladu podlepki.

1 500 PLN1 500 PLN
2942

1939 seria wydana z okazji włączenia Gdańska do Rzeszy, skasowana okolicznościowo 19.IX na karcie; słabszy stan zachowania.

10 PLN25 PLN
2943

1941 koperta (druki) wysłana 8.VII z Gdańska 9.IX, ładnie odbity okolicznościowy stempel nadawczy.

50 PLN50 PLN
2944

1941 widokówka wysłana 13.XI z Gdańska, znaczek skasowany wirnikiem propagandowym.

30 PLN30 PLN
2950

1918 wydanie warszawskie, belka dzielona w układzie 6 + 18 mm.

60 PLN54 PLN
2955

1918 wydanie PP/GGW, dwie całostki z nadrukami typ I i II.

50 PLN65 PLN
2970

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z Lwowa 28X.19 z nadrukiem typ 20, na odwrocie lokalne porto Brzeżan, gwarancja Schmutz.

190 PLN190 PLN
2988

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120 - brak rombu, gwarancja Pelczar.

80 PLN80 PLN