The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
41363

1842 lub po, koszulka listu wysłanego z Brześcia do Włocławka, okrągły czarny datownik nadawczy BRZESC typu IIIA z dopisaną, w formie ułamka, datą "19/6"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
41387

1850 około, list wysłany z Kowala do Włocławka, okrągły czerwony datownik nadawczy KOWAL typu IIIA z dopisaną, w formie ułamka, datą "5/3", dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania.

80 PLN60 PLN
41417

1823 obwoluta stu z Wongrowitz (Wągrowiec) do Bydgoszczy.

100 PLN100 PLN
41427

1856 obwoluta urzędowego listu polecony z Rawicza do Berlina.

80 PLN72 PLN
41440

1864 NENDZA, pruski znaczek za 4 sgr wydania z 1861 roku, skasowany 13/8 dwuobrączkowym datownikiem w miejscowości Nędza, dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
41444

1867 Borszczów, austriacki znaczek wydania z 1867 roku unieważniony kasownikiem w Borszczowie.

30 PLN30 PLN
41445

1868 KRIESCHT, parka pozioma znaczków Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 groszy skasowana 22 12 na wycinku w miejscowości Krzeszyce dwuwierszowym datownikiem ramkowym, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
41449

1870 BORYSŁAW, austriacki znaczek za 5 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem w Borysławiu, znaczek z fragmentem arkuszowego znaku wodnego; dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
41478

1881 RYGLICE, austriacki znaczek za 5 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem w Ryglicach; dobry stan zachowania (prawy górny narożnik słabszy).

50 PLN50 PLN
41490

1888 Zborów, austriacki znaczek wydania z 1883 roku unieważniony kasownikiem w Zborowie.

30 PLN30 PLN
41496

1890 Nowosielce, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Nowosielcach.

30 PLN30 PLN
41499

1890 Ottynia, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Ottyni.

40 PLN40 PLN
41500

1890 Zarudzie, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Zarudziu.

40 PLN40 PLN
41502

1890 Chyrów, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Chyrowie.

30 PLN30 PLN
41508

1891 Uhnów, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Uhnowie.

30 PLN30 PLN
41509

1891 Dublany, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Dublanach.

30 PLN30 PLN
41518

1893 SOŁOTWINA, austriacki znaczek za 10 kr wydania z 1890 roku, skasowany polskim datownikiem w Sołotwinie, dobry stan zachowania.

50 PLN45 PLN
41525

1895 Leżajsk, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Leżajsku.

20 PLN20 PLN
41526

1895 Uścieryki, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Uścierykach.

30 PLN30 PLN
41527

1896 ZARSZYN, austriacki znaczek za 3 kr wydania z 1890 roku, skasowany polskim datownikiem, dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
41528

1896 Grzymałów, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Grzymałowie.

30 PLN27 PLN
41529

1896 Dobczyce, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Dobczycach.

30 PLN27 PLN
41539

1898 Perehińsko, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Perehińsku.

30 PLN30 PLN
41541

1899 Drohobycz, austriacki znaczek wydania z 1890 roku unieważniony kasownikiem w Drohobyczu.

20 PLN20 PLN
41548

1901 Waręż, austriacki znaczek wydania z 1899 roku unieważniony kasownikiem w Warężu.

40 PLN60 PLN
41555

1901 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Lwów - Kraków, widokówka z Przemyśla.

60 PLN60 PLN
41566

1903 znaczek z dziurkowaniem firmowym "HB" skasowany 27.0703 w Lwowie.

50 PLN50 PLN
41590

1907 Jaćmierz, austriacki znaczek wydania z 1906 roku unieważniony kasownikiem w Jaćmierzy.

30 PLN30 PLN
41591

1907 Ropa, austriacki znaczek wydania z 1906 roku unieważniony kasownikiem w Ropie.

40 PLN40 PLN
41592

1907 Białobożnica, austriacki znaczek wydania z 1906 roku unieważniony kasownikiem w Białoboznicy.

30 PLN30 PLN
41593

1907 Moszczenica, austriacki znaczek wydania z 1906 roku unieważniony kasownikiem w Moszczenicy.

30 PLN27 PLN
41605

1908 Turze, austriacki znaczek wydania z 1906 roku unieważniony kasownikiem w Turze.

40 PLN36 PLN
41607

1908 Zawałów, austriacki znaczek wydania z 1906 roku unieważniony kasownikiem w Zawałowie.

30 PLN27 PLN
41608

1908 Narol, austriacki znaczek wydania z 1906 roku unieważniony kasownikiem w Narolu.

40 PLN36 PLN
41609

1908 Latacz, austriacki znaczek wydania z 1906 roku unieważniony kasownikiem w Lataczu.

30 PLN27 PLN
41652

1914 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Lwów - Kraków nr 93.

50 PLN50 PLN
41678

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1200.-); unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864); wyjątkowo piękny stan zachowania.

900 PLN900 PLN
41679

1858-65 Królestwo Polskie 110 - IWANISKA, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony przed 1860 lub w 1865 roku unikalnym polskim kasownikiem numerowym 110 - Iwaniska (odmiana o wysokości cyfr 7 mm), w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Opatowa do Michałowic; ma on najwyższy - 10 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza (Fi.800 + 4000.-); lekko uszkodzony rysunek draperii, poza tym w bardzo ładnym stanie, oferowany na fragmencie strony z eksponatu wystawowego M.A.Bojanowicza.

3 600 PLN3 600 PLN
41680

1858 znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" oraz z ząbkowaniem 14,5:15, znaczek unieważniony stemplem numerowym z Warszawy z liczbą 1 w czterech okręgach, ładny stan zachowania, na odwrocie podpis ołówkiem Bojanowicz. fotoatest Pelc.

500 PLN500 PLN
41681

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.

900 PLN900 PLN