Page:
results
Num# Description Start price Buy price
42051920 próba znaczka za 1 mk., w kolorze żółtym, o nakładzie 30 sztuk, gwarancja Korszeń.

180 PLN

180 PLN

42061920 próba znaczka za 1 mk., w kolorze zielonoczarnym, gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

42091920 wydanie obiegowe, czworoblok rozdzielony pustopolem tete-beche.

30 PLN

35 PLN

42101920 wydanie obiegowe, czworoblok znaczka za 2 mk. z pustopolem tete-beche.

30 PLN

30 PLN

42141920 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/30 mk. w czworobloku z błędem poz.12 "kropka pod łącznikiem A", znaczki w pięknym stanie, gwarancje Malinowski, Subocz.

200 PLN

200 PLN

42201921 stemplowana seria wydania na rzecz PCK.

30 PLN

30 PLN

42401921 pierwsza rocznica zajęcia wilna, seria cięta i ząbkowana.

50 PLN

50 PLN

42571920 wydanie dla polskiej poczty w Konstantynopolu, seria nie wprowadzona do obiegu, rzadka bez podlepek, gwarancja Schmutz.

80 PLN

85 PLN

42681920 II wydanie obiegowe Olsztyna, kompletna seria, najdroższy znaczek za 15 fen. gwarancja Schmutz.

130 PLN

160 PLN

42901921 seria znaczków wydania władz powstańczych dla Górnego Śląska.

80 PLN

80 PLN

43021946 list lotniczy z Muswell Hill 7.VIII do Evanston, mieszana frankatura, koperta maksimum, ręcznie ilustrowana. Nieznaczne przebarwienia na ząbkach znaczków. Dekoracyjna całość.

150 PLN

150 PLN

43041941 kartka z ZSRR 17.I.41do Krakowa opłacona znaczkiem z okazji "odzyskania" zachodniej Ukrainy 17 września 1939, stempel cenzury niemieckiej.

50 PLN

50 PLN

43061941 kartka ze Lwowa 30.III.41 do Miechowa ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.

80 PLN

80 PLN

43211942 poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w karnecie nr.828, gwarancja Krawczyk.

360 PLN

360 PLN

43251943 tajna poczta podziemna, znaczek III wydania za 10 zł. z Wodzem Naczelnym gen. Kazimierzem Sosnkowskim, rzadko z pełną oryginalną gumą.

120 PLN

120 PLN

43261943 tajna poczta podziemna, znaczek III wydania za 10 zł. z Premierem Rzeczypospolitej gen. Władysławem Sikorskim, rzadko z pełną oryginalną gumą.

120 PLN

150 PLN

43271943 tajna poczta podziemna, znaczek III wydania za 10 zł. z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

30 PLN

40 PLN

43311943 nalepki listowe polskiej poczty polowej.

25 PLN

25 PLN

43331943 Nalepki tajnej poczty podziemnej.

60 PLN

60 PLN

43351944 nalepka polskiej poczty polowej.

15 PLN

15 PLN

43361944 nalepka listowa polskiej poczty polowej 1 Korpusu.

35 PLN

35 PLN

43371944 komplet pięciu nalepek do listów polskiej poczty polowej.

80 PLN

80 PLN

43391944 nalepi listowe polskiej poczty polowej.

45 PLN

45 PLN

43511946 II Korpus, poczta polowa 136, znaczki skasowane na ilustrowanej kartcie 9.V w I rocznicę zakończenia II wojny światowej. Datownik poczty polowej 136 stosowano tylko w okresie 4.III - 4.VIII, był on przydzielony do 5 Szpitala Wojennego.

150 PLN

150 PLN

43541954 znaczki poczty polowej 2 Korpusu z nadrukiem "Dziesięciolecie 1944-1954*" na poleconej kartce z Cassino 19.V.54 ze znaczkami włoskimi, wydanie upamiętniające dziesięciolecie zdobycia Monte Cassino.

180 PLN

180 PLN

43561939 prekursory - znaczki niemieckie użyte na terenie GG, list z Limanowej 4.XII do PCK w Krakowie, ciekawe.

60 PLN

60 PLN

43621940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria.

120 PLN

120 PLN

43661940 widoki zabytkowych budowli, znaczki za 6, 20, 24, 50 i 60 gr. pierwszego wydania i 8 gr. drugiego wydania cięte, gwarancje Schmutz, Jungjohann BPP.

800 PLN

800 PLN

43711940 "Pierwsza rocznica utworzenia GG", FDC, seria znaczków skasowana okolicznościowo w Warszawie w pierwszym dniu obiegu.

30 PLN

30 PLN

43731940 list opłacony znaczkiem za 24+26 fen. z okazji pierwszej roczicy utworzenia GG i stemplem okolicznościowym z tej okazji.

40 PLN

40 PLN

43741940 komplet oficjalnych kart okolicznościowych wydanych z okazji 1 rocznicy utworzenia GG.

40 PLN

45 PLN

43751940 polska kartka w kolorze ciemnoszaroniebieskim z nadrukiem błyszczącym GG, gwarancja Schmutz.

280 PLN

540 PLN

43761940 całostka wysłana z Tarnowa 4.XII.40 do Rzeszowa, odległość pomiędzy T i E 1,25 mm.

200 PLN

200 PLN

43781940 służbowa karta pocztowa na polskiej całostce, drobne załamania.

20 PLN

40 PLN

43791940 list polecony z Głowna 12.12.40 do Białej Rawskiej, koperta przycięta od dołu, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN

40 PLN

43841940 godło III Rzeszy w małym formacie, znaczek za 8 gr. z przesunieciem cyfr nominału, niewielki fabryczny ubytek gumy.

25 PLN

82 PLN

43861941 znaczek skasowany okolicznościowo na karcie pocztowej 6.IX w Zakopanem z okazji zawodów sportowych.

40 PLN

40 PLN

43901941 list z Jeżowa powiat skierniewicki, znaczek skasowany stemplem pośrednictwa i dodatkowo 13.VI w Koluszkach.

40 PLN

40 PLN

43951941 widoki zabytkowych budowli, czworoblok znaczeka za 10 zł, prawy górny znaczek z błędwem "przerwane R w Nürnberg".

35 PLN

35 PLN

43971941-43 znaczki z Hitlerem cięte.

120 PLN

140 PLN