The auction will start on 11.09.2020

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
4205

1920 próba znaczka za 1 mk., w kolorze żółtym, o nakładzie 30 sztuk, gwarancja Korszeń.

180 PLN180 PLN
4206

1920 próba znaczka za 1 mk., w kolorze zielonoczarnym, gwarancja Korszeń.

50 PLN50 PLN
4209

1920 wydanie obiegowe, czworoblok rozdzielony pustopolem tete-beche.

30 PLN35 PLN
4210

1920 wydanie obiegowe, czworoblok znaczka za 2 mk. z pustopolem tete-beche.

30 PLN30 PLN
4214

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/30 mk. w czworobloku z błędem poz.12 "kropka pod łącznikiem A", znaczki w pięknym stanie, gwarancje Malinowski, Subocz.

200 PLN200 PLN
4220

1921 stemplowana seria wydania na rzecz PCK.

30 PLN30 PLN
4240

1921 pierwsza rocznica zajęcia wilna, seria cięta i ząbkowana.

50 PLN50 PLN
4257

1920 wydanie dla polskiej poczty w Konstantynopolu, seria nie wprowadzona do obiegu, rzadka bez podlepek, gwarancja Schmutz.

80 PLN85 PLN
4268

1920 II wydanie obiegowe Olsztyna, kompletna seria, najdroższy znaczek za 15 fen. gwarancja Schmutz.

130 PLN160 PLN
4290

1921 seria znaczków wydania władz powstańczych dla Górnego Śląska.

80 PLN80 PLN
4302

1946 list lotniczy z Muswell Hill 7.VIII do Evanston, mieszana frankatura, koperta maksimum, ręcznie ilustrowana. Nieznaczne przebarwienia na ząbkach znaczków. Dekoracyjna całość.

150 PLN150 PLN
4304

1941 kartka z ZSRR 17.I.41do Krakowa opłacona znaczkiem z okazji "odzyskania" zachodniej Ukrainy 17 września 1939, stempel cenzury niemieckiej.

50 PLN50 PLN
4306

1941 kartka ze Lwowa 30.III.41 do Miechowa ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.

80 PLN80 PLN
4321

1942 poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w karnecie nr.828, gwarancja Krawczyk.

360 PLN360 PLN
4325

1943 tajna poczta podziemna, znaczek III wydania za 10 zł. z Wodzem Naczelnym gen. Kazimierzem Sosnkowskim, rzadko z pełną oryginalną gumą.

120 PLN120 PLN
4326

1943 tajna poczta podziemna, znaczek III wydania za 10 zł. z Premierem Rzeczypospolitej gen. Władysławem Sikorskim, rzadko z pełną oryginalną gumą.

120 PLN150 PLN
4327

1943 tajna poczta podziemna, znaczek III wydania za 10 zł. z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

30 PLN40 PLN
4331

1943 nalepki listowe polskiej poczty polowej.

25 PLN25 PLN
4333

1943 Nalepki tajnej poczty podziemnej.

60 PLN60 PLN
4335

1944 nalepka polskiej poczty polowej.

15 PLN15 PLN
4336

1944 nalepka listowa polskiej poczty polowej 1 Korpusu.

35 PLN35 PLN
4337

1944 komplet pięciu nalepek do listów polskiej poczty polowej.

80 PLN80 PLN
4339

1944 nalepi listowe polskiej poczty polowej.

45 PLN45 PLN
4351

1946 II Korpus, poczta polowa 136, znaczki skasowane na ilustrowanej kartcie 9.V w I rocznicę zakończenia II wojny światowej. Datownik poczty polowej 136 stosowano tylko w okresie 4.III - 4.VIII, był on przydzielony do 5 Szpitala Wojennego.

150 PLN150 PLN
4354

1954 znaczki poczty polowej 2 Korpusu z nadrukiem "Dziesięciolecie 1944-1954*" na poleconej kartce z Cassino 19.V.54 ze znaczkami włoskimi, wydanie upamiętniające dziesięciolecie zdobycia Monte Cassino.

180 PLN180 PLN
4356

1939 prekursory - znaczki niemieckie użyte na terenie GG, list z Limanowej 4.XII do PCK w Krakowie, ciekawe.

60 PLN60 PLN
4362

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria.

120 PLN120 PLN
4366

1940 widoki zabytkowych budowli, znaczki za 6, 20, 24, 50 i 60 gr. pierwszego wydania i 8 gr. drugiego wydania cięte, gwarancje Schmutz, Jungjohann BPP.

800 PLN800 PLN
4371

1940 "Pierwsza rocznica utworzenia GG", FDC, seria znaczków skasowana okolicznościowo w Warszawie w pierwszym dniu obiegu.

30 PLN30 PLN
4373

1940 list opłacony znaczkiem za 24+26 fen. z okazji pierwszej roczicy utworzenia GG i stemplem okolicznościowym z tej okazji.

40 PLN40 PLN
4374

1940 komplet oficjalnych kart okolicznościowych wydanych z okazji 1 rocznicy utworzenia GG.

40 PLN45 PLN
4375

1940 polska kartka w kolorze ciemnoszaroniebieskim z nadrukiem błyszczącym GG, gwarancja Schmutz.

280 PLN540 PLN
4376

1940 całostka wysłana z Tarnowa 4.XII.40 do Rzeszowa, odległość pomiędzy T i E 1,25 mm.

200 PLN200 PLN
4378

1940 służbowa karta pocztowa na polskiej całostce, drobne załamania.

20 PLN40 PLN
4379

1940 list polecony z Głowna 12.12.40 do Białej Rawskiej, koperta przycięta od dołu, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN40 PLN
4384

1940 godło III Rzeszy w małym formacie, znaczek za 8 gr. z przesunieciem cyfr nominału, niewielki fabryczny ubytek gumy.

25 PLN82 PLN
4386

1941 znaczek skasowany okolicznościowo na karcie pocztowej 6.IX w Zakopanem z okazji zawodów sportowych.

40 PLN40 PLN
4390

1941 list z Jeżowa powiat skierniewicki, znaczek skasowany stemplem pośrednictwa i dodatkowo 13.VI w Koluszkach.

40 PLN40 PLN
4395

1941 widoki zabytkowych budowli, czworoblok znaczeka za 10 zł, prawy górny znaczek z błędwem "przerwane R w Nürnberg".

35 PLN35 PLN
4397

1941-43 znaczki z Hitlerem cięte.

120 PLN140 PLN