Lot # 4378
Close:
Start price: 20
Current price: 40
Number of bids: 5 (Bid history)
Catalog:
Fi.CpU 3
Category: General Government
Description

1940 służbowa karta pocztowa na polskiej całostce, drobne załamania.
Photo