The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
40351923 150-lecie utworzenia KEN, seria, znaczek za 3000 mk. druk rotacyjny i płaski.

15 PLN

30 PLN

40361923 150-lecie utworzenia KEN, górny prawy znaczek z błędem "KONAPSKI".

75 PLN

80 PLN

40371923 150-lecie utworzenia KEN, parka znaczków za 3000 mk. z usterką perforacji.

40 PLN

40 PLN

40381923 150-lecie utworzenia KEN, parka znaczków za 3000 mk. rozdzielona pustopolem.

30 PLN

60 PLN

40391923 150-lecie utworzenia KEN, parka znaczków za 3000 mk.,prawy z błędem "KONAPSKI", gwarancja z opisem Schmutz.

60 PLN

65 PLN

40401923 wydanie przedrukowe, odwrócony nadruk nowej wartości 10.000/25 mk., gwarancja Korszeń.

40 PLN

55 PLN

40411923 wydanie przedrukowe, znaczek za 20.000/2 mk. z dowróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz - podniesiona.

50 PLN

55 PLN

40431923 wydanie przedrukowe, odwrócony nadruk nowej wartości 50000 mk. na znaczku za 10 mk., gwarancja Łaszkiewicz i Schmutz.

45 PLN

55 PLN

40461924 duży orzeł na tarczy barokowej, znaczek z błędem "zgrubienie na szyi orła", niewielka naturalna skaza w gumie.

60 PLN

65 PLN

40481924 orzeł w wieńcu, próba znaczka za 2 gr., rzadka niekreślona, gwarancja Krawczyk.

100 PLN

100 PLN

40501924 orzeł w wieńcu, próba znaczka za 10 gr., rzadka niekreślona i gumowana, gwarancja Schmutz.

250 PLN

250 PLN

40521924 orzeł w wieńcu, próba arkuszowa znaczka za 30 gr., gwarancja Schmutz.

100 PLN

100 PLN

40701928 wydanie obiegowe, znaczek cięty, gwarancja Schmutz.

560 PLN

560 PLN

40851930 kartka opłacona rzadkim na liście znaczkiem za 30 gr. serii z okazji 100 rocznicy Powstania Listopadowego, na odwrocie reprodukcja obrazu W.Kossaka - Bitwa pod Grochowem i obrona Olszynki.

65 PLN

65 PLN

40881931 kartka z Krynicy ze stemplem okolicznościowym z okazji Mistrzostw Świata z hokeju.

250 PLN

250 PLN

40931932 całostka ostemplowana wirnikiem okolicznościowym LWÓW 2 "Paczki Żywnościowe".

25 PLN

25 PLN

40961933 Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna w Toruniu, znaczek na wycinku ze stemplem okolicznościowym wystawy.

40 PLN

40 PLN

40971933 Wszechpolska Wystawa Fillatelistyczna, znaczek ze znakiem wodnym typ II.D.

90 PLN

90 PLN

41001934 wycinek z listu lotniczego wysłanego do Argentyny przez Paryż.

15 PLN

15 PLN

41061934 widokówka ze znaczkiem z podobizną marszałka Józefa Piłsudskiego.

35 PLN

35 PLN

41081934 wydanie przedrukowe, znaczek za 25/80 gr. z nadrukiem offsetowym jasnoszaroniebieskim, gwarancja Krawczyk.

20 PLN

20 PLN

41091934 seria wydania przedrukowego.

110 PLN

110 PLN

41121934 wydanie przedrukowe, znaczek za 55/60 gr. z błędem "przecinek zamiast kropki", (Mi.30 euro), gwarancja Korszeń.

30 PLN

30 PLN

41141934 wydanie przedrukowe, znaczek za 55/60 gr. z błędem przesunięcia nadruku i grzebienia ząbkowania.

25 PLN

25 PLN

41151934 wydanie przedrukowe, znaczek za 55/60 gr. z błędem "przecinek zamiast kropki", (Mi.60 euro), gwarancja Bojanowicz.

40 PLN

60 PLN

41201935 wycinek z listu lotniczego do Argentyny przez Berlin.

15 PLN

20 PLN

41271935 całostka wydania przedrukowego wysłana 30.IX z Poznania ze stemplem 57 pułku piechoty upoważniającym do stosowania ulgowej opłaty, karta pionowo złamana.

50 PLN

50 PLN

41351936 kartka firmowa domu handlowego M. BITTER w Skarżysku Kamiennej.

45 PLN

45 PLN

41441937 list z wirnikiem "Rozmowy Międzynarodowe po trzech minutach rozmowy każda następna minuta tylko 1/3 opłaty" plus stempel informujący o obniżce abonamentu telefonicznego w Rybniku. Rzadkie.

200 PLN

200 PLN

41531937 kartka z okolicznościowym stemplem Zjazdu Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych.

25 PLN

25 PLN

41561937 wizyta króla Rumunii w Polsce, cięty znaczek z bloku za 1 zł, gwarancja Schmutz.

60 PLN

70 PLN

41691938 20 rocznica odzyskania niepodległości, seria historyczna.

120 PLN

120 PLN

41721938 polecony list z pierwszego dnia obiegu do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN

80 PLN

41741938, Augustów-Port, ilustrowana karta pocztowa wysłana z Oficerskiego Yacht-Clubu 22.XI adresowana do Ursusa.

80 PLN

90 PLN

41781938 kartka grzecznościowa ze stemplem z okazji XV-lecia Związku Filatelistów w Toruniu.

25 PLN

30 PLN

41801939 list firmowy ze znaczkiem dopłaty za 10 gr. Polskiego Związku Przeciwgruźliczego.

15 PLN

15 PLN

41831939 polska całostka ze stemplem niemieckiej poczty polowej i polskim znaczkiem z kasownikiem Czarnków 11.X.39.

40 PLN

40 PLN

41851939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie - FIS, seria znaczków.

45 PLN

45 PLN

41951939 list pierwszego dnia obiegu z blokiem nadany z Warszawy do Ameryki, na odwrocie stemple odbiorcze i nalepka kontroli dewizowej.

250 PLN

250 PLN

42031920 wydanie obiegowe, czworoblok znaczka z 25 fen. rozdzielony pustopolem.

30 PLN

35 PLN