Lot # 4240
Close:
Start price: 50
Current price: 50
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.42-43 A, B
Category: Central Lithuania
Description

1921 pierwsza rocznica zajęcia wilna, seria cięta i ząbkowana.
Photo