Lot # 4326
Close:
Start price: 120
Current price: 150
Number of bids: 3 (Bid history)
Catalog:
Fi.14
Category: WW2 military postage
Description

1943 tajna poczta podziemna, znaczek III wydania za 10 zł. z Premierem Rzeczypospolitej gen. Władysławem Sikorskim, rzadko z pełną oryginalną gumą.
Photo