The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20084

1928 Józef Piłsudski, znaczek w barwie jasno pomarańczowobrązowym z górnym marginesem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.234d
Mi.253
160 PLN
Bid
20085

1928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, pasek z bloku w bardzo ładnym stanie (Fi.600.-), gwarancja Korszeń.

Fi.235 Pw 236
Mi.254 Zf 255
500 PLN
Bid
20086

1928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, pasek z bloku na lotniczym liście poleconym do Lwowa przewiezionym 3.V specjalną pocztą lotniczą zorganizowaną z okazji wystawy; dodatkowy stempel "Par Avion. - Samolotem. Expedition Philatelique" (Myślicki 28 203 - stopień rzadkości C); opłata za taki list wynosiła 0,25 (list) + 0,40 (polecenie + 1,25 zł. (lotniczy), ponieważ znaczkami opłacono jedynie 1,85 zł. dodatkowe 5 gr. pobrano gotówką - stempelek po lewej, na odwrocie kasownik przejściowy WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY i odbiorczy Lwów z 4.V; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (brak tylnej klapy); sygnowane Esperantista Filatelejo.

Fi.235 Pw 236
Mi.254 Zf 255 
800 PLN
Bid
20087

1928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, znaczki z przywieszką z bloku.

Fi.235-6
Mi.254-5
450 PLN
Bid
20088

1928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, znaczki z bloku z przywieszką.

Fi.235-6
Mi.254-5
400 PLN
Bid
20089

1928 złożenie zwłok gen. Józefa Bema w mauzoleum w Tarnowie, czworoblok.

Fi.237
Mi.256
120 PLN
Bid
20090

1928 złożenie zwłok gen. Józefa Bema w mauzoleum w Tarnowie, czworoblok.

Fi.237
Mi.256
120 PLN
Bid
20091

1928 Gen. Józef Bem, próba w kolorze czerwonym - odbitka z drzeworytu z podpisem E.Gaspe (Fi.4500.-), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.237 P1
Mi.256
4 800 PLN
Bid
20092

1928 wydanie obiegowe, seria podstawowa w czworoblokach.

Fi.238-9
Mi.257-8
900 PLN
Bid
20093

1928 marszałek Józef Piłsudski, czworoblok znaczka w kolorze niebieskostalowym, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.238a
Mi.257
150 PLN
Bid
20094

1928 wydanie obiegowe, marszałek Józef Piłsudski znaczek za 50 gr w kolorze niebieskozielonym - frankatura mieszana, list polecony wysłany 14.V.1932 z Warszawy do Pławna; zwracają uwagę dwie różne odbitki stempelka polecenia, w tym jedna unieważniona poprzez przekreślenie; kasownik odbiorczy na odwrocie; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.238a, 226
Mi.257, 245 
200 PLN
Bid
20095

1928 prezydent Ignacy Mościcki, czworoblok.

Fi.239
Mi.258
800 PLN
Bid
20096

1928 wydanie obiegowe - prezydent Ignacy Mościcki.

Fi.239
Mi.258u
160 PLN
Bid
20097

1928 wydanie obiegowe - prezydent Ignacy Mościcki.

Fi.239
Mi.258u
150 PLN
Bid
20098

1928 wydanie obiegowe, czworoblok znaczków na papierze prążkowanym pionowo, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.239v
Mi.258u
1 200 PLN
Bid
20099

1928 Henryk Sienkiewicz, czworoblok znaczków za 15 gr. z międzypolem na dole, pochodzi z górnej części z dwusektorowego walca (układ 2), z którego drukowano znaczki o wymiarach 18-22 mm; górny sektor posiadał 80 znaczków, a dolny 70, oba sektory były rozdzielone 28,5 mm międzypolem, czworoblok znaczków rozdzielonych międzypolem (Fi.2000.-).

Fi.240
Mi.259
600 PLN
Bid
20100

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek z fragmentem międzypola arkuszowego (pustopolem) na dolnym marginesie.

Fi.240
Mi.259
300 PLN
Bid
20101

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek z fragmentem międzypola arkuszowego (pustopolem) na górnym marginesie.

Fi.240
Mi.259
300 PLN
Bid
20102

1928 Henryk Sienkiewicz, czworoblok.

Fi.240
Mi.259
60 PLN
Bid
20103

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w kolorze niebieskim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.240a
Mi.259
50 PLN
Bid
20104

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w kolorze jasnoniebieskim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.240a
Mi.259
50 PLN
Bid
20105

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w kolorze szaroniebieskim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.240b
Mi.259
132 PLN
Bid
20106

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w kolorze ultramarynowym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.240d
Mi.259
300 PLN
Bid
20107

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek w kolorze niebieskawo ultramarynowym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.240d
Mi.259
220 PLN
Bid
20108

1928 Henryk Sienkiewicz, znaczek za 15 gr. o największym formacie 19x22,5 mm, w najrzadszym kolorze ultramarynowym i z liczbami rozrachunkowymi na lewym marginesie, obramowanie liczb rozrachunkowych złożone z 4 długich i 11 krótkich kresek 14x22 mm, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.240d
Mi.259
800 PLN
Bid
20109

1928 wydanie obiegowe - godło państwa, seria w czworoblokach.

Fi.242-4
Mi.261-3
80 PLN
Bid
20110

1928 wydanie obiegowe, sześcioblok fałszerstwa na szkodę poczty, tak zwanego fałszerstwa wiedeńskiego, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.244F2
Mi.263PFä
360 PLN
Bid
20111

1928 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kielce - Dęblin nr 258.

Fi.294
70 PLN
Bid
20112

1928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, blok z trzema podlepkami na górnym marginesie, gwarancja Korszeń.

Fi.bl.1
Mi.Bl.1
600 PLN
Bid
20113

1928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, blok z unikalnym podwójnym ząbkowaniem "suche ząbkowanie", unikalne i nie katalogowane, fotoatest Korszeń.

Fi.bl.1
Mi.Bl.1
5 000 PLN
Bid
20114

1928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, blok kasowany okolicznościowo zachowany w dobrym stanie, gwarancja Ryblewski.

Fi.bl.1
Mi.Bl.1
700 PLN
Bid
20115

1928 Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, miejscowy list opłacony blokiem unieważnionym 11.V kasownikiem okolicznościowym Wystawy w Warszawie, na odwrocie owalny stempelek nadawcy "Niedźwiedzki handel win i artykułów kolonialnych"; całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Plewka.

Fi.bl.1
1 500 PLN
Bid
20116

1928 Wystawa Filatelistyczna w warszawie, blok z silnymi podlepkami na marginesach, znaczki z bloku w dobrym stanie z minimalnymi śladami po przywarciu na dole znaczków.

Fi.bl.1 (235, 236)
Mi.Bl.1
350 PLN
Bid
20117

1928 wystawa filatelistyczna w warszawie, fałszerstwo bloku.

Fi.bl.1 FFI
Mi.Bl.1 FALSE
100 PLN
Bid
20118

1928 list firmowy z Warszawy opłacony frankaturą mechaniczną.


40 PLN
Bid
20119

1928 zestaw znaczków fiskalnych miasta Torunia.


200 PLN
Bid
20120

1928 nalepka okolicznościowa targów w Poznaniu.


45 PLN
Bid
20121

1928 "Bank Handlowy w Warszawie S.A." idealnie odciśnięta frankatura mechaniczna A9 na okienkowej kopercie firmowej wysłanej 16.08. z Warszawy do Frankfurtu, kasownik odbiorczy na odwrocie.


60 PLN
Bid
20122

1929 kartka z Sanoka do Lwowa, znaczek z usterką w postaci uszkodzonego prawego dolnego narożnika.

Fi.209
Mi.237
25 PLN
Bid
20123

1929 list polecony z Siedlec do Białej Podlaski, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.209, 210, 242
40 PLN
Bid