The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19444

1918 POLSKA POCZTA / KONIN - cyfry między gwiazdkami, rzadki jako kasowany znaczek urzędowy za 200 f. unieważniony prowizorycznym kasownikiem w Koninie, gwarancja Krawczyk.

Fi.U9
100 PLN
Bid
19445

1918 prekursory, list polecony ze Lwowa 21.12.18 do Krakowa, stempel cenzury wojskowej we Lwowie, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.194, 220
80 PLN
Bid
19446

1918 obszar byłego zaboru rosyjskiego po okupacji austro-węgierskiej - PIŃCZÓW, rzadki znaczek dopłaty Bośni i Hercegowiny za 50 h. użyty 14.II.19 w Pińczowie.


Mi.P12 
80 PLN
Bid
19447

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.


300 PLN
Bid
19448

1918 wsółkursory, kartka z Krosna wysłana 1.1.19 do Wiednia, opłata austriackimi znakami opłaty będącymi w obiegu do 20.1.19.


90 PLN
Bid
19449

1918 kartka z Dobrzan 20.12.18 do Krakowa, pierwszy stempel cenzury wojskowej w Krakowie "Cenzurowana", rzadkie.


800 PLN
Bid
19450

1918 prekursory, przekaz paczkowy do paczki z książkami z Krakowa 13.12.18 do Cieszyna opłacony znaczkami austriackimi mającymi moc obiegową do 20.01.1919.


120 PLN
Bid
19451

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny czworoblok znaczka za 2 hal., lewy dolny na poz.99 z błędem "uszkodzone A i tło nad tarczą", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
60 PLN
Bid
19452

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

Fi.55-65
Mi.54-64
400 PLN
Bid
19453

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
Bid
19454

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
Bid
19455

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
Bid
19456

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
Bid
19457

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
120 PLN
Bid
19458

1919 wydanie Komisji Rządzącej AMBULANS 365 ROZWADÓW - PRZEWORSK, znaczek za 6 h. czytelnie skasowany datownikiem ambulansowym - wzór charakterystyczny dla Dyrekcji Lwowskiej - do tej pory z tego okresu nieznany, gwarancja Krawczyk.

Fi.58
Mi.57
300 PLN
Bid
19459

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", sygnowany WP, oznaczony 58B1, gwarancja Schmutz.

Fi.58 B1
Mi.57
90 PLN
Bid
19460

1919 BOGUCHWAŁA - wydanie Komisji Rządzącej, 15 hal unieważniony idealnie odciśniętym stemplem prowizorycznym - jednoobrączkowym datownikiem, słabszy stan zachowania (niewielkie prześwitki).

Fi.60
Mi.59
60 PLN
Bid
19461

1919 kartka z Cieszyna 5.5.19 do Tarnowa, gwarancja Korszeń.

Fi.60
Mi.59
120 PLN
Bid
19462

1919 wydanie Komisji Rządzącej - orzeł na tarczy heraldycznej, stu znaczkowy arkusz znaczka za 15 hal., arkusz rozcięty w połowie.

Fi.60 ark.
Mi.59
300 PLN
Bid
19463

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z częściowym abklaczem.

Fi.61
Mi.60
70 PLN
Bid
19464

1919 ZNACZKI WYDANIA KOMISJI RZĄDZĄCEJ UŻYTE NA TERENIE BYŁEGO ZABORU ROSYJSKIEGO PO OKUPACJI AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, 25 hal - frankatura wielokrotna, parka pozioma na prawidłowo opłaconym liście poleconym przesłanym 1.III miejscowo w Piotrkowie; znaczki unieważnione unarodowionym kasownikiem austriackiej poczty polowej z wyróżnikiem "b"; okupacyjna nalepka polecenia; na odwrocie kasownik odbiorczy z wyróżnikiem "e" z dnia 2.III; znaczki tego wydania przeznaczone były dla terenów byłego zaboru austriackiego, ich niefilatelistyczne użycie poza obszarem nominalnego zastosowania jest bardzo rzadko spotykane, unikalny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.62
Mi.61
2 000 PLN
Bid
19465

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z prywatnym ząbkowaniem ze Lwowa 7.

Fi.62
10 PLN
Bid
19466

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka niekatalogowana próba znaczka za 25 h. w kolorze jasnoszarym na białym gładkim sztywnym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.62 P7z
Mi.61 
4 000 PLN
Bid
19467

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze fioletowym, podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.62P5
2 200 PLN
Bid
19468

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szaroniebieskim, ciężka podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.62P6
2 200 PLN
Bid
19469

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prawy znaczek z błędem "kocona", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.65B1
Mi.64
200 PLN
Bid
19470

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z niespasowanym drukiem barw, gwarancja Schmutz.

Fi.65MK
100 PLN
Bid
19471

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z niespasowanym drukiem barw, gwarancja Schmutz.

Fi.65MK2
100 PLN
Bid
19472

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób znaczków za 3 hal. w kolorze brązowawopurpurowym, gwarancja Korszeń.

Fi.73 P2
Mi.65
320 PLN
Bid
19473

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym, lewa z lekką prześwitką, gwarancja Korszeń.

Fi.73 P3
Mi.65
100 PLN
Bid
19474

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk próby znaczka za 3 hal. w kolorze brązowopomarańczowym, rzadka jako gumowana (Fi.400.-), podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.73 P3 Dp
Mi.65 
280 PLN
Bid
19475

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
Bid
19476

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76
320 PLN
Bid
19477

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
Bid
19478

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
25 PLN
Bid
19479

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P3
Mi.65P
60 PLN
Bid
19480

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze ciemno pomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P4
Mi.65P
60 PLN
Bid
19481

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnoszarozielonym, gwarancja Korszeń.

Fi.74 P3
Mi.66
140 PLN
Bid
19482

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Korszeń.

Fi.74 P4
Mi.66
70 PLN
Bid
19483

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Korszeń.

Fi.74 P4
Mi.66 
180 PLN
Bid