The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17897

1837 kompletny składany list z Brodów do czeskiej Opawy, stempel Brodów typ V.


100 PLN
Bid
17898

1841 kompletny składany list z Gdańska do Francji, stemple tranzytowe i odbiorczy na odwrocie.


100 PLN
Bid
17899

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
Bid
17900

1852 kompletny składany list z Stargardu Pomorskiego do Francji, ładnie udokumentowana droga przesyłki.


300 PLN
Bid
17901

1855 rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 137 x 107 mm, użyta w Rosji z terenów byłej Rzeczpospolitej z Niżyna koło Czernihowa do Rygi.


Mi.U7
400 PLN
Bid
17902

1855 obwoluta listu wysłanego z C.K. regimentu ułanów stacjonującego w Peszcie na Węgrzech 7.9.1855 do Pressburga (Bratysławy) gdzie dotarł w tym samym dniu, tam został przekierowany do Wieliczki gdzie dotarł 20.9.1855 prze Kraków (14.9.), list jako wojskowy był zwolniony z opłaty pocztowej (adnotacja Exoffo), dekoracyjny obieg pocztowy.


400 PLN
Bid
17903

1857 parka znaczków unieważnionych stemplem numerowym "103".


Mi.6a
120 PLN
Bid
17904

1858 list z Krakowa do Eisenberg, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.15
50 PLN
Bid
17905

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
Bid
17906

1859 BRODY, kompletny składany list z Brodów do Austrii w pięknym stanie, na odwrocie stemple odbiorcze.


Mi.15
80 PLN
Bid
17907

1859-62 znaczki unieważnione stemplami: Sorau (Żary), Wendwanow i Clempenow.


50 PLN
Bid
17908

1860 (?) obwoluta składanego listu z Stargardu do Szczecina.


200 PLN
Bid
17909

1860 (około) obwoluta listu ze Szczecina do Słupska, na froncie stempel nadawczy i odbiorczy.


60 PLN
Bid
17910

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).


Mi.11a
150 PLN
Bid
17911

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
Bid
17912

1861 kompletny składany list z Krakowa do Bratysławy, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.22
50 PLN
Bid
17913

1861 list w kopercie poczty pruskiej ze Świdwina (Schivelbein) nadany w ambulansie na trasie Cöslin (Koszalin) Berlin, rzadki trzyrzędowy stempel kolejowy.


100 PLN
Bid
17914

1862 kompletny składany list z Wrocławia na Węgry, na odwrocie stempel odbiorczy.


120 PLN
Bid
17915

1863 list z Krakowa do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
Bid
17916

1866 list z Gdańska do Berlina opłacony znaczkami poczty pruskiej.


Mi.16, 17
50 PLN
Bid
17917

1866 kompletny składany list z Krakowa do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.26
60 PLN
Bid
17918

1867 składany list z Krakowa do Austrii.


Mi.37
50 PLN
Bid
17919

1867 pruska koperta wysłana z Czernowitz do Łazisk, znak opłaty unieważniony przez kreślenie.


Mi.U26A
50 PLN
Bid
17920

1867 list ze Lwowa do Gdańska, na odwrocie stemple odbiorcze.


50 PLN
Bid
17921

1867 BALIGRÓD, zestaw znaczków austriackich z obiegu pocztowego w Baligrodzie, bardzo ładne odbitki kasowników, ze zbioru Szymona Wiesenthala.


430 PLN
Bid
17922

1867 STARY SĄCZ, zestaw znaczków austriackich z obiegu pocztowego w Starym Sączu (Alt Sandec), bardzo ładne odbitki kasowników, ze zbioru Szymona Wiesenthala.


520 PLN
Bid
17923

1867 BARANÓW, zestaw znaczków austriackich z obiegu pocztowego w Baranowie, bardzo ładne odbitki kasowników, ze zbioru Szymona Wiesenthala.


340 PLN
Bid
17924

1867 gazeta Gwiazdka Cieszyńska, która to ukazywała się raz w tygodniu w sobotę z austriackim znaczkiem gazetowym doręczona w Nowym Sączu, gazeta spękana i pożółkła.


50 PLN
Bid
17925

1868 kompletny składany list z Tarnowa do Brzozowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.37
80 PLN
Bid
17926

1868 PRZEWORSK, składany list z Przeworska do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.37
160 PLN
Bid
17927

1868 MYŚLENICE, kompletny składany list z Myślenic do Niemiec w pięknym stanie, na odwrocie stemple tranzytowy i odbiorczy.


Mi.37
320 PLN
Bid
17928

1868 SKAWINA, kompletny składany list z Skawiny do Białej w pięknym stanie, znaczek za 5 kr. z błędem "zniekształcona cyfra 5", na odwrocie pieczęć lakowa i stemple odbiorcze.


Mi.37B
620 PLN
Bid
17929

1868 list polecony wysłany 29.8 z Wiednia do Tarnowa na ręce biskupa tarnowskiego Jego Ekscelencji Józefa Alojzego Pukalskiego, owalny datownik nadawczy WIEN RECOMMAND; na odwrocie dwie pieczęci lakowe, w tym biskupia; walor w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
Bid
17930

1868 kompletny składany list z Nowego Sącza do Krościenka.


30 PLN
Bid
17931

1869 SKALMIERZYCE, znaczek Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 grosz skasowany na wycinku w Skalmierzycach prostokątnym datownikiem, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.16
50 PLN
Bid
17932

1870 NOWY SĄCZ, (około) składany list z Nowego Sącza do Tarnowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.37
140 PLN
Bid
17933

1870 obwoluta listu z Łaska do Łodzi.


40 PLN
Bid
17934

1870 kartka z Nowego Sącza na Morawy.


15 PLN
Bid
17935

1870 list z Krakowa do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
Bid
17936

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za 1 grosz, wysłany 17 5 z Kwidzyna do miejscowości Lipowa koło Śliwic (Königsbruch bei Gr.Schliewitz), jednoobrączkowy datownik nadawczy MARIENWERDER; na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć lakowa nadawcy; dobry stan zachowania.


Mi.4
50 PLN
Bid