The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22396

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBLIN 1g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. z błędem na poz.23 "PÓLSKA", unieważniony 7.IX. prowizorycznym tzw."małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja z opisem błędu i kasownika Schmutz.

Fi.339 B4 FDC
Mi.380 
2 000 PLN
Bid
22397

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380
550 PLN
Bid
22398

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasnoczerwonym, gwarancja Korszeń.

Fi.339
Mi.380
150 PLN
Bid
22399

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr. opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), marginesowy egzemplarz w ładnym stanie gwarancja firmowa Witkowski, Falkowski.

Fi.339 P
Mi.380 
4 000 PLN
Bid
22400

1944 Wodzowie - R.Tarugutt, narożny czworoblok arkuszowych prób siatkowych typu V - z nieopiłowanymi marginesami, znaczka za 25 gr.; na poz.5 błąd "kropka nad lewym okiem", a na poz.10 "kropka obok prawej brwi", co ciekawe błędy te nie występują na wydaniu definitywnym bo drukowano je z innej kliszy, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339 PV B+B
Mi.380
8 000 PLN
Bid
22401

1944 Wodzowie - R.Traugutt; PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBARTÓW - FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Powiatowej Rady Narodowej w Lubartowie do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie; znaczki unieważniono 7.IX.44, prowizorycznym datownikiem przedwojennym z wyróżnikiem "a"; to nie tylko najwcześniejszy list powojennej Polski opłacony znaczkami, ale też list ofrankowany wielokrotnie (25+25 gr. Fi.12000.-); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i fotoatest Piekut.

Fi.339+339
Mi.380
60 000 PLN
Bid
22402

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie.

Fi.339-41
Mi.380-2
2 000 PLN
Bid
22403

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 800 PLN
Bid
22404

1944 Wodzowie, seria stemplowana grzecznościowo antydatowanym (15.8.44) kasownikiem radzieckim z Przemyśla na niemieckim ilustrowanym formularzu pocztowym.

Fi.339-41
Mi.380-2
600 PLN
Bid
22405

1944 Wodzowie, seria z oznaczeniem kolorów (339a, 340b, 341b), gwarancja i oznaczenie Wysocki.

Fi.339-41
Mi.380-2
350 PLN
Bid
22406

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
Bid
22407

1944 Wodzowie, zestaw trzech kart wydania przedrukowego, każda karta dofrankowana znaczkiem innej wartości, ostemplowane 13.9 w Lublinie; karta ze znaczkiem za 1 zł, opłacona zgodnie z taryfą dla karty poleconej (1,25 zł); wszystkie gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
900 PLN
Bid
22408

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
2 400 PLN
Bid
22409

1944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego z kompletem arkuszy nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów.

Fi.339-41
60 PLN
Bid
22410

1944 Wodzowie, rzadko obecnie spotykane "czeskie" fałszerstwo pierwszej powojennej serii polskiej z rastrem pod kątem około 70 stopni, wersja w zamienionych kolorach poszczególnych nominałów.

Fi.339-41 FFi
Mi.380-82 FALSE
600 PLN
Bid
22411

1944/79 Wodzowie, seria nowodruków z tekstem na odwrocie.

Fi.339-41 ND
Mi.380-82 
40 PLN
Bid
22412

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie, z jednej strony stemplowane z drugiej czyste, parka znaczka za 25 gr. z jednej strony w kolorze czerwonym, z drugiej w kolorze pomarańczowoczerwonym, znaczki za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym, a za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim, fotoatest Korszeń.

Fi.339b/h, 340c, 341c
Mi.380-2
2 500 PLN
Bid
22413

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
2 300 PLN
Bid
22414

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
Bid
22415

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
800 PLN
Bid
22416

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339h
Mi.380
500 PLN
Bid
22417

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 13.9.44, poniemiecka erka, znaczki za 25 gr. e kolorze cynobrowoczerwonym, znaczek za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim z błędem "duża głowa", ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, dekoracyjny walor z rzadszą frankaturą, katalog Fischer bez uwzględnienia rzadszych odmian znaczka i błędu 15.000,- zł, gwarancja Korszeń, opis odmian znaczków i błędu na odwrocie koperty.

Fi.339h, 341c B1
Mi.380, 382
6 000 PLN
Bid
22418

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h B4
Mi.380
480 PLN
Bid
22419

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. na wycinku, unieważniony 9.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG, w Lublinie, gwarancja J.Z.Piekut.

Fi.340
Mi.381
400 PLN
Bid
22420

1944 TOMASZÓW LUB., Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr., unieważniony kauczukowym prowizorycznym jednowierszowym stempelkiem "Tomaszów Lub." typu 347/1 o wymiarach 26x3 mm, w Tomaszowie Lubelskim, gwarancja Schmutz.

Fi.340
Mi.381
800 PLN
Bid
22421

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340
Mi.381
120 PLN
Bid
22422

1944 Wodzowie, wycinek z listu obiegowego z Białegostoku z datą 18.11.44, gwarancja Monkos.

Fi.340
Mi.381
300 PLN
Bid
22423

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
Bid
22424

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
Bid
22425

1944 kartka polecona nadana 18.9.44 z Łańcuta do Leżajska, kartka wydania prowizorycznego i parka znaczków serii Wodzowie za 50 gr. (opłata za polecenie) unieważnione stemplem prowizorycznym Łańcuta, poniemiecka erka, dekoracyjny i rzadki walor w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.340, Cp89
4 000 PLN
Bid
22426

1944 Wodzowie, narożny czworoblok w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.340b
Mi.381
400 PLN
Bid
22427

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 9.9.44, jest to drugi dzień obiegu znaczków o nominale 50 gr. i 1 zł, poniemiecka erka, znaczek za 50 gr. e kolorze zielonym, znaczek za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim z błędem "duża głowa", ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, dekoracyjny walor, katalog Fischer bez uwzględnienia błędu 7.500,- zł, gwarancja Korszeń, opis odmian znaczków i błędu na odwrocie koperty.

Fi.340b, 341cB1
Mi.381, 382
6 000 PLN
Bid
22428

1944 HRUBIESZÓW, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze ciemnoniebieskim unieważniony rzadkim eksploatacyjnym kasownikiem prowizorycznym typu 90/1 - dwuobrączkowym datownikiem GG z usuniętym tekstem niemieckim, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382
600 PLN
Bid
22429

1944 Wodzowie, czworoblok znaczka za 1 zł stemplowanego kasownikiem z Krasnystawu, prawy górny znaczek z błędem "duża głowa", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.341cB1
Mi.382
1 000 PLN
Bid
22430

1944 Goznak, znaczek z druku z III walca z poz. 87 z "lekko zdwojonym drukiem" tzw. wylew kałamarzykowy, gwarancja i opis Walocha.

Fi.342
Mi.383
80 PLN
Bid
22431

1944 kartka z Rzeszowa 4.11.44 do Łańcuta, stempel cenzury wojskowej nr 179.

Fi.342
Mi.383
80 PLN
Bid
22432

1944 list polecony z Chełma do Lublina, prowizoryczna ręcznie pisana erka urzędu pocztowego Chełm 2, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8.

Fi.342
Mi.383
320 PLN
Bid
22433

1944 list z Hyżnego do Markowej, w Hyżnem na liście odbito stempel pośrednictwa pocztowego Generalnego Gubernatorstwa i naklejono same znaczki, które zostały unieważnione dopiero w urzędzie pocztowym w Rzeszowie 1.11.44, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 175.

Fi.342
Mi.383
300 PLN
Bid
22434

1944 Goznak, list z Rzeszowa 28.3.45 do Leżajska, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 176.

Fi.342
Mi.383
150 PLN
Bid
22435

1944 Goznak, list z Siedlec 18.10.44 do Starej Wsi.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
Bid