The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Actual auction General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3148

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
Bid
3149

1939 przesyłka zagraniczna do Szwecji, I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 14.III.1940 z Warszawy do Sztokholmu.

Fi.1, 6
250 PLN
Bid
3150

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

Fi.1, 6
60 PLN
Bid
3151

1939 wydanie przedrukowe dla wschodnich obszarów okupowanych, kompletna seria stemplowana na liście z Warszawy 14.2.40 adresowanym do Gniezna.

Fi.1-13
90 PLN
Bid
3152

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
120 PLN
Bid
3153

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
Bid
3154

1939-44 komplet podstawowych znaczków (bez odmian) wydań dla Generalnego Gubernatorstwa; znaczki opłaty, doręczeniowe i urzędowe, wszystkie znaczki w doskonałym stanie.

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
Bid
3155

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
Bid
3156

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 11.VIII.1940 z Warszawy do Łodzi.

Fi.3
20 PLN
Bid
3157

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kreślonej kopercie urzędowej "Amt Des Generalgouverneurs Krakau" wysłany z Krakowa do Deidesheim, nadany 2.III.1940 w urzędzie Kraków 2.

Fi.6
80 PLN
Bid
3158

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłany z Krakowa do miejscowości Luborzyca za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym z godłem Rzeszy "Deutsche Dienstpost Osten Krakau 4"; na froncie dodatkowe stempelki "BANK DEWIZOWY" i "Bankowy"; koperta firmowa PAŃSTWOWY BANK ROLNY ODDZIAŁ w KRAKOWIE; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.9
200 PLN
Bid
3159

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
Bid
3160

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dofrankowana opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 18.3.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
Bid
3161

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", czysta, w papierze naturalne wtrącenie (Fi.70.-).

Fi.Cp2I
50 PLN
Bid
3162

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
Bid
3163

1939 prekursor - całostka obiegowy Rzeszy za 15 fen (30 gr) użyta na terenie GG (Mi.125 euro), opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 28.XI z Warszawy do obozu miejscowości Grabowo (Grabau bei Rozental, Kreis Löbau); znak opłaty unieważniony w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.900.-); walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.I
Mi.VP227I
600 PLN
Bid
3164

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Gorlic do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony jednowierszowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "20 Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzne stempelki informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.P Cp1
Mi.VP226I 
200 PLN
Bid
3165

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.


25 PLN
Bid
3166

1939 list urzędowy z Chodakowa opłacony znaczkiem niemieckim, stempel "Deutsche Dienspost Osten".


70 PLN
Bid
3167

1940 miejscowo wysłana złożona klepsydra z Krakowa.

Fi.2
50 PLN
Bid
3168

1940 list z Warszawy na Morawy, frankatura pojedyncza znaczka za 50 pf.

Fi.9
100 PLN
Bid
3169

1940 list z Opoczna do Tomaszowa Mazowieckiego, frankatura pojedyncza znaczka za 50 gr.

Fi.9
100 PLN
Bid
3170

1940 ekspresowy list polecony z Krakowa do Czechosłowacji, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.9, 10, 12
160 PLN
Bid
3171

1940 kartka z Klemensowa 16.3.40 do Poznania na polskiej przedwojennej całostce.

Fi.11
250 PLN
Bid
3172

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
Bid
3173

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
Bid
3174

1940 wydanie przedrukowe, znaczek w odmianie I z obiegu pocztowego.

Fi.14I
140 PLN
Bid
3175

1940 II wydanie przedrukowe, ośmioblok znaczków za 2/5 gr z katalogowanym błędem na poz.33 "przecinek zamiast kropki" (Fi.120.-) i dodatkowo "uszkodzony ornament wokół swastyki" oraz podobnym błędem na poz.25 - dotąd niekatalogowanym, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.17 B2
150 PLN
Bid
3176

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

Fi.17B2, B4
220 PLN
Bid
3177

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "prawa cyfra 4 zakończona szpicem".

Fi.18B4
10 PLN
Bid
3178

1940 Urodziny A.Hitlera, pamiątkowa karta ofrankowana znaczkiem za 50/50 gr z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
Bid
3179

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
25 PLN
Bid
3180

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
40 PLN
Bid
3181

1940 kartka z Warszawy do Krakowa.

Fi.33I
40 PLN
Bid
3182

1940 II wydanie przedrukowe, pasek trzech znaczków za 12/15 gr. typu I, środkowy z niekatalogowanym błędem "uszkodzona podstawa cyfry 2" (inny błąd na tym znaczku Fi.250.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.33I B
200 PLN
Bid
3183

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 16/15 gr. z błędem na poz.94 "plamki przed lewą cyfrą 1" (Fi.150.-), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.34 B6
150 PLN
Bid
3184

1940 II wydanie przedrukowe, seria "zielonych dopłat" ostemplowana okolicznościowo w Krakowie 20.IV.1941 na kopercie adresowanej do Warszawy (same znaczki kasowane Fi.140.-).

Fi.35-39; 9d
120 PLN
Bid
3185

1940 widoki zabytkowych budowli, arkusz sprzedażny znaczka za 6 gr., oderwana prawa część arkusza.

Fi.40 ark.
50 PLN
Bid
3186

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

Fi.40-51
50 PLN
Bid
3187

1940 widoki zabytkowych budowli (I) - 12 gr mocno przesunięta perforacja - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy definitywny o sygnaturze DPO 444 (3.41), wysłany 15.10.1941 z Krosna do miejscowości Deutscheneck (Sompolno); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.43
50 PLN
Bid