The auction will start on 09.09.2022

Auction 94. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21232

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu rzadko spotykany, bardzo ładny stan, gwarancja z opisem odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

Fi.IIIau
3 500 PLN
21233

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1900 sztuk) na obiegowej kartce, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.IIIau
1 500 PLN
21234

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2(nakład 2040 sztuk) na fotografii z nadrukiem na froncie "POCZTÓWKA FWiS", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIax2
3 000 PLN
21235

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk) na obiegowej kartce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIax2
1 500 PLN
21236

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.IIIaz3
260 PLN
21237

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 300 sztuk) na kartce świątecznej z ręcznie wykonana ilustracją świąteczną na odwrocie kartki, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIaz3
2 000 PLN
21238

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIcx2
1 200 PLN
21239

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVax2
750 PLN
21240

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

Fi.Iau
350 PLN
21241

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze u na obiegowej kartce pocztowej nadanej 5.4.42, ładny stan zachowania, nakład znaczka tylko 300 sztuk - na całości pocztowej rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iau
1 200 PLN
21242

1941 Wdowa pierwszego wydania na w kolorze ultramarynowym na papierze z3 (nakład 2000 sztuk) na obiegowej kartce z ręcznie wykonana ilustracja "dwa ptaki za drutami" na odwrocie kartki, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.Iaz3
2 500 PLN
21243

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 na obiegowej kartce pocztowej nadanej 4.4.42, ładny stan zachowania, nakład znaczka tylko 90 sztuk - na całości pocztowej bardzo rzadkie, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.Idx2
3 500 PLN
21244

1941 próba Wdowy pierwszego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze x1, znane dotychczas 3 sztuki; jeden czysty i dwa stemplowane, zaplamienie jak na ilustracji, gwarancja i fotoatest Szymczak.

Fi.Ix1 P
4 500 PLN
21245

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze x2 o nakładzie 1253 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ax2
140 PLN
21246

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
160 PLN
21247

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1ay1
180 PLN
21248

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
21249

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze bibułkowym y1 o nakładzie 1264 sztuki, mini fotoatest Korszeń (znaczek bez pieczątek na odwrocie).

Fi.1ay1
120 PLN
21250

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze x2 o nakładzie 1137 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1bx2
140 PLN
21251

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u o nakładzie 203 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1cu
750 PLN
21252

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany na wycinku znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 211 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1cx2
600 PLN
SOLD
21253

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
150 PLN
21254

1942 dwie Wdowy drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, różne odcienie barwy znaczka i papieru, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
300 PLN
21255

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 o nakładzie 1145 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2ax2
120 PLN
21256

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2bu
450 PLN
21257

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany na nieoryginalnym wycinku znaczek w kolorze ciemnozielonym na papierze białym gładkim cienkim (nakład 276 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2bx2
300 PLN
21258

1942 Wdowa drugiego wydania na w kolorze szaro oliwkowym na papierze z2 (nakład 1173 sztuki) na obiegowej kartce unieważniona stemplem okolicznościowym Święta WF i sportu, gwarancja i oznaczenie Korszeń pod znaczkiem (treść wypisana ołówkiem inaczej niż adres).

Fi.2cx2
1 800 PLN
21259

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze x2 o nakładzie 175 sztuk, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3IIex2
650 PLN
21260

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ax2
250 PLN
21261

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, gwarancja i oznaczenie odmiany znaczka Schmutz.

Fi.3ax2
480 PLN
21262

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 217 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ay1
600 PLN
21263

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3ay2
600 PLN
21264

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, UNIKAT - niekatalogowana odmiana; znaczek wydrukowany omyłkowo w kolorze ciemnobrązowym (powinien być wyraźnie inny - lilabrązowy oznaczany jako 3cz3) na papierze żółtawym pionowo żeberkowanym grubym - to jedyny znany dotąd egzemplarz w tym kolorze spośród wszystkich 127 szt. wydrukowanych na tym papierze (z3), żeberkowanie wyraźnie widoczne na skanie od strony rysunku; ze zbioru członka Obozowej Komisji Pocztowej Stanisława Megiela, gwarancja i opis 3IIaz3 Schmutz.

Fi.3az3
15 000 PLN
21265

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 (nakład 953 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3cx2
220 PLN
21266

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 o nakładzie 953 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3cx2
150 PLN
21267

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 o nakładzie 953 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3cx2
150 PLN
21268

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowobrązowym na papierze x2 o nakładzie 183 sztuk, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3dx2
850 PLN
21269

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze u (nakład 1158 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3eu
180 PLN
21270

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnobrązowym na papierze u (nakład 981 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3fu
220 PLN
21271

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnobrązowym na papierze u o nakładzie 981 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3fu
160 PLN