The auctions ends in:

Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
7734
Fi.Cp24

1900 dwujęzyczna, w tym w języku polskim, całostka z opłaconą odpowiedzią.

60 PLN

7735
Fi.Fp

1901 kartka urzędowa ze Łańcuta do Grodziska, specjalna karta formularz do korespondencji urzędowej z napisem "Karta listowa bezpłatna", stempelek "EX OFFO. / Sprawa urzędowa".

100 PLN

7736
Fi.Cp22

1904 całostka trójjęzyczna.

10 PLN

7737
Fi.5x

1918 wydanie lubelskie, całostka na papierze x.

100 PLN

7738
Fi.5y

1918 wydanie lubelskie, całostka na papierze y.

100 PLN

7739
Fi.Cp1I

1918 wydanie PP/GGW, całostka grzecznościowo skasowana stemplem prowizorycznym Konin, nadruk typ 7 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, jednak bez cechy tego nadruku w postaci cienkiego górnego końca litery k, spora plama na lewo od prawej cyfry 1.

80 PLN

7740
Fi.Cp1II

1918 wydanie PP/GGW, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; późna faza przedruku (nadruk nieostry, rozlany); skasowana grzecznościowo.

40 PLN

7741
Fi.Cp1Is

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 14 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen.

120 PLN

7742
Fi.Cp2

1918 wydanie warszawskie, karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - bardzo rzadki typ 24, a na tej karcie dotąd nieznany; dobry stan zachowania (na odwrocie ślady podlepek);

karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 3; bardzo dobry stan zachowania;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

600 PLN

7743
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, gwarancja Pelczar.

30 PLN

7744
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, nadruk typ 31 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, w dolnym rzędzie jednak większa gęstość 23, ponieważ w pierwszych dwóch centymetrach drugiej linii znajdują się dwie kropki i krótsza kreska.

40 PLN

7745
Fi.Cp3I

1918 wydanie warszawskie, karta podwójna 15 fen/7,5 + 15 fen/7,5; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 19; dobry stan zachowania (na odwrocie duży ślad podlepki);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

250 PLN

7746
Fi.Cp3IB

1918 NADRUK MOCNO PRZESUNIĘTY, wydanie warszawskie, część na odpowiedź karty podwójnej 15 fen/7,5 z nadrukiem mocno przesuniętym w lewo i w górę wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 22; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN

7747
Fi.Cp3Is

1918 wydanie PP/GGW, część całostki z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 22 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen, kartka przycięta od góry.

150 PLN

7748
Fi.Cp4a

1918 wydanie lubelskie, całostka typu 1 na kartonie szarym, gwarancja Jendroszek.

150 PLN

7749
Fi.Cp4ay-by

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

180 PLN

7750
Fi.Cp4by

1918 wydanie lubelskie, całostka w kolorze brązowo czerwonym na papierze y.

100 PLN

7751
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie - UKOŚNY NADRUK, pocztowy adres przesyłkowy z niekatalogowanym typem nadruku, opis eksperta "Typ niekatalogowany, podobny do T11, z przestawioną kropką"; minimalnie słabszy stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

500 PLN

7752
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 2.

150 PLN

7753
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 14.

250 PLN

7754
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 31.

250 PLN

7755
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 23.

250 PLN

7756
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 17.

250 PLN

7757
Fi.Ck6

1919 koperta ze znakiem opłaty 25 fen, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania (Fi.90.-).

80 PLN

7758
Fi.Ck6

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

70 PLN

7759
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN

7760
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 42, plamki.

30 PLN

7761
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 120 - brak rombu.

40 PLN

7762
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129 wysłana z Krakowa 16.IX.19 do Warszawy.

60 PLN

7763
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 44.

40 PLN

7764
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 120 - brak rombu.

60 PLN

7765

Fi.Cp14y Np

1919 wydanie krakowskie, całostka z podwójnym nadrukiem typ 44, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

600 PLN

7766
Fi.Cp15II

1919 wydanie krakowskie, karta podwójna z nadrukiem typu 130; gwarancja i opis Schmutz;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka (Fi.350.-).

400 PLN

7767
Fi.Cp15IIA

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Chyrowa do Okocimia, nadruk typ 100. ślady po zmoczeniu.

50 PLN

7768
Fi.Cp 16 Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 23 wysłana ze Lwowa 7.IX.19 do Wiednia ze stemplem cenzury K1.

80 PLN

7769
Fi.Cp 16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka wysłana 23.VIII.1919 z Żywca do Linzu, typ nadruku 98.

60 PLN

7770
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 46 (przecinek zamiast kropki), grzecznościowo polecona w Krakowie.

40 PLN

7771
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 106, skasowana grzecznościowo.

30 PLN

7772
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 52 wysłana 8/8 z Nowego Targu do Krakowa, pieczęć nadawcy POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI w NOWYM TARGU; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN

7773
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 37, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN