The auctions ends in:

Page:
Polish People's Republic 1952-1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
40543
Fi.3065B1
Mi.3213 

1989 45. lecie bitwy pod Falaise, górny znaczek z błędem "przerwa w linii rzeki Laizon".

25 PLN
40544
Fi.3073-4 ark.
Mi.3221-2

1989 chirurdzy polscy, seria w arkuszach sprzedażnych złożonych w połowie.

60 PLN
40545
Fi.3076
Mi.3224

1989 Światowy Dzień Poczty, komplet znaczków w układzie: przywieszka pomiędzy znaczkami i znaczka pomiędzy przywieszkami, czyste.

20 PLN
40546
Fi.3079-80 ark.
Mi.3227-8

1989 poczet królów i książąt polskich, seria w arkuszach sprzedażnych.

120 PLN
40547
Fi.3081A ark.
Mi.3229B

1989 Światowa Wystawa Filatelistyczna w Waszyngtonie, arkusz sprzedażny znaczka nieząbkowanego.

120 PLN
40548

Fi.3086 Mk
Mi.3234 

1989 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 500 zł./4 zł. z lekko przesuniętym w prawo nadrukiem.

40 PLN
40549


Fi.3086No+2589
Mi.3234K+2752 

1989 wydanie przedrukowe, marginesowy czworoblok znaczków z przesuniętym odwróconym nadrukiem, górne znaczki bez nadruku, wszystkie znane odwrotki pochodzą z jednego 150-cio znaczkowego arkusza i są dużo rzadsze niż nadruki podwójne, parek z nadrukiem odwróconym i bez nadruku mogło być tylko 15 sztuk, gwarancja Jungjohann.

750 PLN
40550
Fi.3088
Mi.3236

1989 głowy wawelskie (IX) znaczki za 60 zł do automatów drukowane w postaci rolki, pasek siedmiu sztuk w tym dwa z numerami na odwrocie wydrukowanymi "do góry nogami" w stosunku do rysunku znaczka, wskutek mechanicznego rozdzielania zadrukowanej taśmy papieru, ząbkowanie pionowe znaczków często ulegało uszkodzeniu lub nawet całkowitemu zniszczeniu; czyste.

40 PLN
40551
Fi.3088
Mi.3236

1989 głowy wawelskie (IX) znaczki za 60 zł do automatów, drukowane w postaci taśmy bieżącej o długości 1000 i szerokości 10 znaczków plus marginesy, następnie taśmę perforowano (znaczki w rolce połączone były krótszymi bokami), nadrywano wzdłuż linii perforacji i zwijano w zestawy 10 rolek 1000-znaczkowych, dla ułatwienia kontroli ilości sprzedanych znaczków co 5 posiadał na odwrocie numer; wskutek mechanicznego rozdzielania ząbkowanie pionowe ulegało często uszkodzeniu lub nawet całkowitemu zniszczeniu - tu oferowana parka pozioma z nierozerwanej wstęgi z numerami na odwrocie!!!, wydrukowanymi "do góry nogami" w stosunku do rysunku znaczka; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; czyste.

200 PLN
40552
Fi.3098FP
Mi.3246PFä

1989 rośliny lecznicze, fałszerstwo na szkodę poczty znaczka za 1000 zł, gwarancja Kapkowski.

80 PLN
40553
Fi.3098FPt
Mi.PFa3246 

1989 Fałszerstwo na szkodę poczty - fałszywy znaczek za 1000 zł na kopercie listu ekspresowego przesłanego miejscowo 29.12.1992 w Warszawie, gwarancja Korszeń.

500 PLN
40554
Fi.3098MK
Mi.3246

1989 rośliny lecznicze, makulaturowy znaczek z niedodrukiem obrazka - brak nominału, ciekawa pozycja do specjalizacji, gwarancja Walisch.

300 PLN
40555
Fi.XXVIII
Mi.VI

1989 gen. G.Korczyński, znaczek nie wprowadzony do obiegu.

100 PLN
40556
Fi.XXVIII
Mi.VI

1989 generał G. Korczyński, znaczek niedoszły do obiegu.

50 PLN
40557
Fi.XXVIII
Mi.VI

1989 niewydany znaczek z podobizną gen. Korczyńskiego, gwarancja Wysocki.

80 PLN
40558
Fi.bl.137
Mi.Bl.108

1989 Światowa Wystawa Filatelistyczna Philexfrance '89, blok z uskokiem ząbkowania po prawej stronie ukazujacy jak układały sie grzebienie perforujące.

30 PLN
40559
Fi.bl.138I
Mi.Bl.108

1989 Światowa Wystawa Filatelistyczna Philexfrance '89 w Paryżu, blok z uskokiem perforacji poziomej na prawym marginesie.

30 PLN
40560
Fi.bl.139B B1
Mi.Bl.109A

1989 20. rocznica pierwszego lądowania na księżycu, blok z błędem "złoty dolar", gwarancja i opis Więcław.

30 PLN
40561

1989 znaczki poczty Solidarności z Gdańska.

25 PLN
40562

1989 zestaw znaczków poczty Solidarności związanych z pierwszymi wyborami po "okrągłym stole".

70 PLN
40563

1989 seria znaczków wydawnictwa podziemnej Solidarności.

15 PLN
40564

1989 wydawnictwo poczty Solidarności.

20 PLN
40565
Fi.2634-5

1990 zeszyciki znaczkowe wydane przez NZSS Solidarność z dwoma znaczkami 2634 i 2635, nakład poniżej 100 sztuk.

40 PLN