Page:
General Government
Poz# Features Catalog Description Actual price
11367

1944 katalog znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa wydawnictwa Pionier z Krakowa, 280 stron plus dwa cenniki.

50 PLN
11712

Mi.746, 515, 519

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 7.10 z miejscowości Grodziec do miejscowości Zalesie Bialskie, kasownik odbiorczy Biała Podlaska i unikalny z terenu Generalnego Gubernatorstwa stempelek cenzury ZENSIERT; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN
11906
Fi.1
Mi.732

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

50 PLN
SOLD
11907
Fi.1

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

40 PLN
11908
Fi.1

1939 współkursor, kartka z Warszawy 11.12.39 do Wągrowca, mieszana frankatura ze znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca 1939 roku.

150 PLN
11909
Fi.1-13

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie ostemplowana 26.1.1940 w Krakowie.

40 PLN
11910
Fi.1-13

1939 I wydanie przedrukowe, seria kasowana.

25 PLN
11911
Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

120 PLN
11912
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

600 PLN
11913
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

1 100 PLN
11914
Fi.7

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze Din A6 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 15.I.1940 z Warszawy do Aleksandrowa Kujawskiego; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

100 PLN
11915
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

70 PLN
11916
Fi.Cp2I-II

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

200 PLN
11917
Fi.Cp2II

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", wysłana 2.2.1940 z Radomia do Biecza, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

100 PLN
11918

Mi.522 

1939 prekursor, znaczek Rzeszy użyty na terenie GG w okresie poprzedzającym wprowadzeniem własnych znaków opłaty, znaczek za 25 fen (50 gr) na liście wysłanym z Częstochowy do Łodzi opłaconym według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940); zwraca uwagę prowizoryczny jednowierszowy kasownik (bez daty) - Tschenstochau; bardzo dobry stan zachowania.

160 PLN
11919

1939 zagraniczna karta pocztowa wysłana 26.XI z miejscowości Arad w Rumunii do Warszawy; znaczek uszkodzony.

20 PLN
11920

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.

30 PLN
11921
Fi.1, 6

1940 kartka z warszawy 28.4.40 na Litwę, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

100 PLN
11922
Fi.5, 6

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

100 PLN
11923
Fi.14

1940 list nadany w agencji pocztowej Zagórz przez Gorlice do Poznania.

90 PLN
11924
Fi.14-39

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN
11925
Fi.14I

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Fi.150.-), na podlepce, gwarancja i opis Korszeń.

120 PLN
11926
Fi.14I

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN
11927
Fi.15

1940 II wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list z Warszawy do obozu Luetzelflüh dla internowanych żołnierzy polskich w Szwajcarii, zalepki i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, pieczątka szwajcarskiego cenzora 354, dodatkowo stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion"; całość w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

160 PLN
11928
Fi.18 B6, 30, 35
Mi.18I, 30, 35 

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem występującym w niewielkiej części nakładu na poz.95 "wyrostek na poziomej belce prawej 4" użyty na miejscowym liście poleconym wysłanym 12.10 w Radomiu (Mi.200 euro), znaczki ostemplowane rzadkim kasownikiem okolicznościowym RADOMER HERBSTMESSE z wyróżnikiem "b" (Fi.400.-); piękny list w ekskluzywnym stanie mogący ozdobić każdy specjalizowany zbiór GG; gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
11929
Fi.18, 42

1940 II wydanie przedrukowe, 4 gr - frankatura mieszana, list wysłany 11.9.1941 z Krakowa do Rabki, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN
11930
Fi.24I-II; 3

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

100 PLN
11931
Fi.30

1940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

20 PLN
11932
Fi.30; 2

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

50 PLN
11933
Fi.33II

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr (mały odstęp) - frankatura wielokrotna, parka pozioma na miejscowym liście przesłanym 20.VIII w miejscowości Skała, prowizoryczny ramkowy kasownik SKALA, datę 20 SRP.1940. dostawiono datownikiem biurowym; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
11934
Fi.34

1940 kartka z Kleczy Górnej do Niemiec, prowizoryczny kasownik agencji pocztowej.

90 PLN
11935
Fi.40

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 6 gr - frankatura pojedyncza, druki wysłane 19.XII.41 z Warszawy do placówki lokalnej Rady Głównej Opiekuńczej - Komitetu Opiekuńczego w Falenicy; dobry stan zachowania.

30 PLN
11936
Fi.40, 45

1940 przesyłka zagraniczna do Szwecji, ofrankowany formularz kartkowy definitywny o sygnaturze C154 Din A6 wysłany do Sztokholmu, nadany w pośrednictwie Susiec (fioletowy prostokątny stempelek), znaczki skasowano 29.III w Tomaszowie Lubelskim, czerwony stempel cenzury Wehrmachtu, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta poziomo i pionowo zgięta).

300 PLN
11937
Fi.40-51

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

50 PLN
11938
Fi.45

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 24 gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 14.2.41 z Krakowa do Wiednia, tam przekierowany do domu opieki społecznej, na odwrocie zalepki wiedeńskiej kontroli dewizowej z odciśniętym 15.II datownikiem i datownik odbiorczy z 17.2; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
11939
Fi.46

1940 kartka z Chełma Lubelskiego do ZSRR, stemple cenzury niemieckiej i stempel tranzytowy z Moskwy.

70 PLN
11940
Fi.52

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Czerwony Krzyż, 12+8 gr - frankatura pojedyncza, prawidłowo opłacona miejscowa karta pocztowa, przesłana w Warszawie, datownik odbiorczy z 19.VII.

50 PLN
11941
Fi.52-55

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria na kopercie ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

50 PLN
11942
Fi.52-55

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria ostemplowana kasownikami obiegowymi.

60 PLN
11943
Fi.52-55

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria ostemplowana kasownikiem okolicznościowym.

50 PLN