The auction will start on 14.04.2023

Auction 75. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
23864

1904 trójjęzyczna kartka z opłacona odpowiedzią.

Fi.p23
25 PLN
28742

1951 Światowy Tydzień Młodzieży, karta ostemplowana okolicznościowo 21.III w pierwszym dniu obiegu (Myślicki 51 009).

Fi.Cp126
20 PLN
30506

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 17 z dodatkowo występującą cechą opisową 20; bardzo dobry stan zachowania; sygnowane Pelczar.

Fi.Cp1I (1s)
100 PLN
30507

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 14; dobry stan zachowania (punktowa przebarwienia na górnej i lewej krawędzi karty).

Fi.Cp1I
60 PLN
30508

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - wymiary mieszczące się w typie 5, brak wspólnych cech opisowych dla tego typu (2, 5), ale występują nienotowane (11 i 22); dobry stan zachowania (punktowe przebarwienia na i pod górnymi ząbkami doklejonego znaczka) - karta niekatalogowana!!!

Fi.Cp1II (1s)
200 PLN
30509

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
40 PLN
30510

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

Fi.Cp2II
50 PLN
30511

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
50 PLN
30512

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z nadrukami typ 12, ślady po czterech podlepkach na odwrocie jednej kartki, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp3I
180 PLN
30513

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typ 19.

Fi.Cp3I
220 PLN
30514

1918 wydanie PP/GGW, kartka grzecznościowo stemplowana kasownikiem prowizorycznym z Konina, całostka z nadrukiem typ 9.

Fi.Cp3I
200 PLN
30515

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014", czyste.

Fi.Cp4ay-by
250 PLN
30516

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrunatnym; czyste; idealny stan zachowania.

Fi.Cp5x, y
300 PLN
30517

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
60 PLN
30518

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck6
70 PLN
30519

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp8I
600 PLN
30520

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 4 - koniczynka zamiast rombu, wysłana z Bielska 21.III.20 do Lipska.

Fi.Cp12I
200 PLN
30521

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 42; opis i gwarancja Schmutz;

całostka z nadrukiem typu 12, litera P w POCZTA przerwana u dołu, do kartki dołączono dwie metryczki autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.11" (aktualnie Cp.12I);

karta podwójna z nadrukiem typu 96; opis i gwarancja Schmutz;

karta podwójna z nadrukiem typu 11, zamiast rombu koniczynka, do kartki dołączono metryczkę autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.12" (aktualnie Cp.13I); na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp12I-II, 13I-II
1 200 PLN
30522

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczynka zamiast rombu i podniesiona kropka po h.

Fi.Cp12II
70 PLN
30523

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

Fi.Cp12II
60 PLN
30524

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42.

Fi.Cp12II
50 PLN
30525

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka po h, z obiegu pocztowego z Krakowa 4.II.20 do Rzeszowa.

Fi.Cp13IIA
100 PLN
30526

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z podwójnym nadrukiem typ 11 na części na odpowiedź.

Fi.Cp13INp
2 500 PLN
30527

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania, skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
30528

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp14IIx
100 PLN
30529

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 80, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14IIx
100 PLN
30530

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14IIx
100 PLN
30531

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
30532

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 80, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14IIx
100 PLN
30533

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14IIx
100 PLN
30534

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 23.VII.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3 w okręgu, nadruk typ 80.

Fi.Cp14IIx, 76B
150 PLN
30535

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

Fi.Cp 14IIy
80 PLN
30536

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 118.

Fi.Cp14IIy
100 PLN
30537

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14IIy
100 PLN
30538

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 77.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
30539

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 118.

Fi.Cp14IIy
100 PLN
30540

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14IIy
100 PLN
30541

1919 wydanie krakowskie, całostka z drukiem firmowym Agencji Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń na odwrocie.

Fi.Cp14Ix
120 PLN
30542

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 13.

Fi.Cp14Ix
100 PLN
30543

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 13.

Fi.Cp14Ix
100 PLN