The auction will start on 19.04.2024

Auction 74. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18201

1944 katalog znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa wydawnictwa Pionier z Krakowa, 280 stron plus dwa cenniki.


50 PLN
18720

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732
50 PLN
18721

1939 I wydanie przedrukowe, 6 + 8 gr - frankatura dwukolorowa, formularz kartkowy definitywny o sygnaturze C154 Din A6 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 17.12.39 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Jasła do Lublina, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym JASŁO, data odciśnięta osobnym numeratorem; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta w dwóch miejscach pionowo zgięta).

Fi.1, 2
300 PLN
18722

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.195.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
100 PLN
18723

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 700.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
500 PLN
18724

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 1170.-).

Fi.1-125,D1-4,U1-36
1 000 PLN
18725

1939-45 komplet znaczków stemplowanych obejmujący znaczki opłaty, dopłatny i urzędowe, część na kopertach.

Fi.1-125, U1-36, D1-
170 PLN
18726

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 29.VIII.1940 z Warszawy do Krakowa, stempelek wpływu Rady Głównej Opiekuńczej.

Fi.3
60 PLN
18727

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 8.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Grójca do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym, na odwrocie pozostałości taśmy klejącej, ogólnie bardzo dobry stan zachowania; ciekawostkę stanowi wykorzystanie jako karty, polskiego formularza poczty polowej!

Fi.7
150 PLN
SOLD
18728

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, znaczek z dolnym marginesem unieważniony kasownikami prowizorycznymi; przesyłka poszukiwała adresata, liczne adnotacje na odwrocie.

Fi.9
120 PLN
18729

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e".

Fi.Cp1I
50 PLN
18730

1939 I wydanie przedrukowe - dofrankowana całostka za 12 gr."długie e" opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 29.2.1940 z Krakowa do Radomia; idealny stan zachowania (Mi.100 euro).

Fi.Cp1II, 1, 3
200 PLN
18731

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

Fi.Cp2I
70 PLN
18732

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

Fi.Cp2I-II
250 PLN
18733

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", prawidłowa przesyłka z okresu podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 29.2.1940 z Czarnego Dunajca do Nowego Targu, stempelek wpływu "ZARZĄD MIEJSKI król. wol. m. w Nowym Targu"; bardzo dobry stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2II
120 PLN
18734

1939 polska karta pocztowa użyta jako formularz przez urzędnika niemieckiego, wysłana 28.11 z Krakowa do Halle, przekreślony znak opłaty unieważniono datownikiem KRAKAU 1 z wyróżnikiem "c", na górze karty dopisek "Deutsche Dienstpost", w adresie nadawcy podano urząd Kraków 3, pieczęć urzędowa wysyłającego z godłem III Rzeszy "Postbeauftragte de ... Militärbefehlshabe ... "; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania niemieckiej poczty okupacyjnej, doskonały stan zachowania.

Fi.Cp78I
500 PLN
18735

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Miechowa do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony dwuwierszowym kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienstpost Osten/ MIECHOW" z dostawioną datą "10.Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i dwa wewnętrzne stemple informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.PCp1
Mi.VP226I 
250 PLN
SOLD
18736

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Buska Zdroju do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony dwuwierszowym kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienspost Osten" z dostawioną datą "-3 Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzne stempelki informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.P Cp1
Mi.VP226I 
250 PLN
18737

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen użyty na terenie GG, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz opłacona znaczkiem niemieckim według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 20.XII z Warszawy do Pruszkowa; znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; dobry stan zachowania.


Mi.520 
300 PLN
18738

1939 współkursor, kartka z Warszawy 5.12.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


90 PLN
18739

1939 prekursor, kartka z Warszawy 18.10.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


120 PLN
18740

1939 "Całostki Generalnego Gubernatorstwa 1939 - 1945" autorstwa Piotra Pelczara, 20 stronnicowa broszura.


25 PLN
18741

1939 Oflag XIA, prowizoryczny formularz datowany 2.XII, wysłany 3.XII z Warszawy do obozu, kasownik prowizoryczny - przedwojenny polski datownik WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "4a"; stempelek cenzora nr.1 z parafką; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
18742

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów z kasownikami okolicznościowymi używanymi w czterech miastach.

Fi.4a-d
50 PLN
18743

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

Fi.5, 6
100 PLN
18744

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.58, 6a-d
80 PLN
18745

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.58; 6b
20 PLN
18746

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria (29 znaczków) stemplowana.

Fi.14-39
120 PLN
18747

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria (28 znaczków), trzy znaczki dopłaty z gwarancją.

Fi.14-39
320 PLN
18748

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
18749

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
18750

1940 II wydanie przedrukowe, znaczki za 4/5 gr i 24/25 gr skasowane na widokówce (Pomnik i kopiec Kościuszki) 20.IV w Krakowie datownikiem okolicznościowym z okazji urodzin A.Hitlera.

Fi.18, 22; 3
40 PLN
18751

1940 urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, skasowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
18752

1940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
20 PLN
18753

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
18754

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 30/5 gr. z błędem na poz.99 "przecinek nad lewą cyfrą 3" (Mi.120 euro), gwarancja.

Fi.30 B1
Mi.30II 
240 PLN
18755

1940 widoki zabytkowych budowli (I), czysta seria z gapami na górnym marginesie, dwa znaczki z lekko załamanym marginesem. i oznaczeniem drukarni STAATSDRUCKEREI WIEN (Fi.+200% dopłaty), znaczki za 6 gr i 1 zł tylko z gapami, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.40-51 Pw1+Pw2
160 PLN
18756

1940 widoki zabytkowych budowli (I) - 12 gr - frankatura pojedyncza, widokówka datowana "3.6.1941 Rudnik", wysłana do Radomia, znaczek unieważniony prowizorycznym kasownikiem zastępczym; ciekawy walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia wokół znaczka).

Fi.43
80 PLN
18757

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 50 gr - frankatura wielokrotna, paczkowy adres pomocniczy wysłany 18.8.1943 z Wierzbnika do Ojcowa.

Fi.48
150 PLN
18758

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 50gr + 60gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 31.3 z Krakowa do Pfäffikon - obozu polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii, zalepka cenzury niemieckiej, liczne stempelki cenzury, w tym cenzora szwajcarskiego 380, kompletna (zazwyczaj zdarta) kartka kierunkowa !!! stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.48, 49
300 PLN