The auction will start on 21.06.2024

Auction 72. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2293

1944 katalog znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa wydawnictwa Pionier z Krakowa, 280 stron plus dwa cenniki.


50 PLN
2598

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.4 z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.


Mi.516, 519 
30 PLN
2797

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732
50 PLN
2798

1939 przesyłka zagraniczna do Szwecji, I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 14.III.1940 z Warszawy do Sztokholmu.

Fi.1, 6
300 PLN
2799

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, widokówka opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 19.II.1940 z Warszawy do zakładów Opla w Rüsselsheim.

Fi.1, 6
30 PLN
SOLD
2800

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

Fi.1, 6
60 PLN
2801

1939 seria marginesowa niemieckich znaczków z nadrukiem okupacji GG.

Fi.1-13
54 PLN
SOLD
2802

1939 I wydanie przedrukowe, zestaw trzynastu listów opłaconych pojedynczo lub wielokrotnie znaczkami tego wydania, kilka zgodnie z taryfą, reszta przepłacona.

Fi.1-13
250 PLN
2803

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.195.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
100 PLN
2804

1939 seria znaczków wydania przedrukowego na fragmencie listu poleconego.

Fi.1-113
75 PLN
2805

1939-1944 zestaw znaczków GG bez dwóch najdroższych serii: 14-39 i U1-15, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 500.-); obie wyłączone serie można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

Fi.1-125 ex.,D1-4,U16-36
350 PLN
SOLD
2806

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 1170.-).

Fi.1-125,D1-4,U1-36
770 PLN
SOLD
2807

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 700.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125,D1-4,U1-36
420 PLN
2808

1939-1944 komplet znaczków GG w czworoblokach (plus prezentowane wydania nieząbkowane) obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe; wiele narożnikowych, z marginesami, "gapami" oraz oznaczeniami walców; trudny do zestawienia komplet w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.1-125,D1-4,U1-36
5 200 PLN
SOLD
2809

1939-45 komplet znaczków stemplowanych obejmujący znaczki opłaty, dopłatny i urzędowe, część na kopertach.

Fi.1-125, U1-36, D1-
170 PLN
2810

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 11.VIII.1940 z Warszawy do Łodzi.

Fi.3
20 PLN
2811

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kreślonej kopercie urzędowej "Amt Des Generalgouverneurs Krakau" wysłany z Krakowa do Deidesheim, nadany 2.III.1940 w urzędzie Kraków 2.

Fi.6
80 PLN
2812

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 26.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Grójca do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienspost Osten/ Abholpostamt/ GROJEC", na odwrocie pozostałości taśmy klejącej; ciekawostkę stanowi wykorzystanie przedwojennego formularza poczty polowej!

Fi.7, Fp2
80 PLN
SOLD
2813

1939 I wydanie przedrukowe, 1 zł + 50 gr - frankatura dwukolorowa, list ekspresowy wysłany 11.7.40 z Kielc do Nowego Jorku, zalepki cenzur niemieckiej i amerykańskiej, nowojorskie datowniki odbiorcze z 20.IX, dodatkowy stempelek poczty amerykańskiej "Fee Claimed by Office of First Address"; znaczek wartości 1 zł/50fen, za wyjątkiem skartu, jest bardzo rzadko spotykany na prawidłowo opłaconych całościach - tu dodatkowo o niespotykanym obiegu; słabszy stan zachowania.

Fi.12, 9
600 PLN
2814

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e".

Fi.Cp1I
50 PLN
2815

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dofrankowana opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 18.3.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
2816

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 11.IV.1940 z Hrubieszowa do Warszawy; dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp1II
80 PLN
2817

1939 całostka wydania obiegowego.

Fi.Cp 2I
40 PLN
2818

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego - 30 gr "krótkie e", wysłana 27.I.1940 z Rawy Mazowieckiej do Krakowa, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
100 PLN
2819

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", czysta, w papierze naturalne wtrącenie (Fi.70.-).

Fi.Cp2I
50 PLN
2820

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

Fi.Cp2I
70 PLN
2821

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

Fi.Cp2I-II
250 PLN
2822

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Gorlic do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony jednowierszowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "20 Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzne stempelki informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.P Cp1
Mi.VP226I 
200 PLN
2823

1939 prekursor lub współkursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list firmowy (koperta okienkowa) wysłany z Sochaczewa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód; słabszy stan zachowania.


Mi.519 
40 PLN
2824

1939 prekursor - całostka obiegowy Rzeszy za 15 fen użyta na terenie GG (Mi.125 euro), opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 28.XI z Warszawy do obozu miejscowości Grabowo (Grabau bei Rozental, Kreis Löbau); znak opłaty unieważniony w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.I
Mi.VP227I
800 PLN
2825

1939 współkursor, kartka z Warszawy 5.12.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


90 PLN
2826

1939 prekursor, kartka z Warszawy 18.10.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


120 PLN
2827

1939 prekursor GG, widokówka z motywem pomnika czynu legionów w Radomiu, wysłana 13 listopada z Włoszczowej do Neuhaus obok Schliersee w Rzeszy, z prowizorycznym dwuwierszowym stemplem Włoszczowa w kolorze fioletowym, rzadkie.


350 PLN
2828

1940 kartka z Zamościa do Skierniewic.

Fi.1, 3, Cp1
70 PLN
2829

1940 list stemplowany kasownikiem poczty urzędowej z Niska.

Fi.3
70 PLN
2830

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów z kasownikami okolicznościowymi używanymi w czterech miastach.

Fi.4a-d
50 PLN
2831

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.58, 6a-d
100 PLN
2832

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.58; 6b
20 PLN
2833

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

Fi.9, 10
60 PLN
2834

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria czysta z odmianami 24II i 33II, najdroższy znaczek (Fi.37) za 50/30 gr. gwarancja Mikstein, piękny stan zachowania.

Fi.14-39
306 PLN
SOLD