The auctions ends in:

Page:
General Government
Poz# Features Catalog Description Actual price
2293

1944 katalog znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa wydawnictwa Pionier z Krakowa, 280 stron plus dwa cenniki.

50 PLN
2598

Mi.516, 519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.4 z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.

30 PLN
2797
Fi.1
Mi.732

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

50 PLN
2798
Fi.1, 6

1939 przesyłka zagraniczna do Szwecji, I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 14.III.1940 z Warszawy do Sztokholmu.

300 PLN
2799
Fi.1, 6

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, widokówka opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 19.II.1940 z Warszawy do zakładów Opla w Rüsselsheim.

30 PLN
SOLD
2800
Fi.1, 6

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

60 PLN
2801
Fi.1-13

1939 seria marginesowa niemieckich znaczków z nadrukiem okupacji GG.

54 PLN
SOLD
2802
Fi.1-13

1939 I wydanie przedrukowe, zestaw trzynastu listów opłaconych pojedynczo lub wielokrotnie znaczkami tego wydania, kilka zgodnie z taryfą, reszta przepłacona.

250 PLN
2803
Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.195.-).

100 PLN
2804
Fi.1-113

1939 seria znaczków wydania przedrukowego na fragmencie listu poleconego.

75 PLN
2805
Fi.1-125 ex.,D1-4,U16-36

1939-1944 zestaw znaczków GG bez dwóch najdroższych serii: 14-39 i U1-15, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 500.-); obie wyłączone serie można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

350 PLN
SOLD
2806
Fi.1-125,D1-4,U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 1170.-).

770 PLN
SOLD
2807
Fi.1-125,D1-4,U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 700.-; Mi. ponad 380 euro).

420 PLN
2808

Fi.1-125,D1-4,U1-36

1939-1944 komplet znaczków GG w czworoblokach (plus prezentowane wydania nieząbkowane) obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe; wiele narożnikowych, z marginesami, "gapami" oraz oznaczeniami walców; trudny do zestawienia komplet w bardzo dobrym stanie zachowania.

5 200 PLN
SOLD
2809
Fi.1-125, U1-36, D1-

1939-45 komplet znaczków stemplowanych obejmujący znaczki opłaty, dopłatny i urzędowe, część na kopertach.

170 PLN
2810
Fi.3

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 11.VIII.1940 z Warszawy do Łodzi.

20 PLN
2811
Fi.6

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kreślonej kopercie urzędowej "Amt Des Generalgouverneurs Krakau" wysłany z Krakowa do Deidesheim, nadany 2.III.1940 w urzędzie Kraków 2.

80 PLN
2812
Fi.7, Fp2

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 26.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Grójca do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienspost Osten/ Abholpostamt/ GROJEC", na odwrocie pozostałości taśmy klejącej; ciekawostkę stanowi wykorzystanie przedwojennego formularza poczty polowej!

80 PLN
SOLD
2813
Fi.12, 9

1939 I wydanie przedrukowe, 1 zł + 50 gr - frankatura dwukolorowa, list ekspresowy wysłany 11.7.40 z Kielc do Nowego Jorku, zalepki cenzur niemieckiej i amerykańskiej, nowojorskie datowniki odbiorcze z 20.IX, dodatkowy stempelek poczty amerykańskiej "Fee Claimed by Office of First Address"; znaczek wartości 1 zł/50fen, za wyjątkiem skartu, jest bardzo rzadko spotykany na prawidłowo opłaconych całościach - tu dodatkowo o niespotykanym obiegu; słabszy stan zachowania.

600 PLN
2814
Fi.Cp1I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e".

50 PLN
2815
Fi.Cp1I, 1, 3

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dofrankowana opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 18.3.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

120 PLN
2816
Fi.Cp1II

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 11.IV.1940 z Hrubieszowa do Warszawy; dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

80 PLN
2817
Fi.Cp 2I

1939 całostka wydania obiegowego.

40 PLN
2818
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego - 30 gr "krótkie e", wysłana 27.I.1940 z Rawy Mazowieckiej do Krakowa, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

100 PLN
2819
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", czysta, w papierze naturalne wtrącenie (Fi.70.-).

50 PLN
2820
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

70 PLN
2821
Fi.Cp2I-II

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

250 PLN
2822
Fi.P Cp1
Mi.VP226I 

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Gorlic do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony jednowierszowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "20 Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzne stempelki informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN
2823

Mi.519 

1939 prekursor lub współkursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list firmowy (koperta okienkowa) wysłany z Sochaczewa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód; słabszy stan zachowania.

40 PLN
2824
Fi.I
Mi.VP227I

1939 prekursor - całostka obiegowy Rzeszy za 15 fen użyta na terenie GG (Mi.125 euro), opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 28.XI z Warszawy do obozu miejscowości Grabowo (Grabau bei Rozental, Kreis Löbau); znak opłaty unieważniony w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

800 PLN
2825

1939 współkursor, kartka z Warszawy 5.12.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.

90 PLN
2826

1939 prekursor, kartka z Warszawy 18.10.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.

120 PLN
2827

1939 prekursor GG, widokówka z motywem pomnika czynu legionów w Radomiu, wysłana 13 listopada z Włoszczowej do Neuhaus obok Schliersee w Rzeszy, z prowizorycznym dwuwierszowym stemplem Włoszczowa w kolorze fioletowym, rzadkie.

350 PLN
2828
Fi.1, 3, Cp1

1940 kartka z Zamościa do Skierniewic.

70 PLN
2829
Fi.3

1940 list stemplowany kasownikiem poczty urzędowej z Niska.

70 PLN
2830
Fi.4a-d

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów z kasownikami okolicznościowymi używanymi w czterech miastach.

50 PLN
2831
Fi.58, 6a-d

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

100 PLN
2832
Fi.58; 6b

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

20 PLN
2833
Fi.9, 10

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

60 PLN
2834
Fi.14-39

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria czysta z odmianami 24II i 33II, najdroższy znaczek (Fi.37) za 50/30 gr. gwarancja Mikstein, piękny stan zachowania.

306 PLN
SOLD