The auction will start on 10.04.2020

Auction 72. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2643

1938 Zaolzie, ładnie frankowany list, opłacony zgodnie z taryfą, wysłany 11.X z urzędu Bogumin 2 do USA !!! niezwykły kierunek wysyłki; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.294, 295, 296, 297
Mi.315, 316, 317, 318
300 PLN
2644

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą) wysłana 4.X z Cieszyna (kasownik bez numeru urzędu z wyróżnikiem *r*) do Wilna, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI"; przesyłka w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317
200 PLN
2645

1938 Zaolzie, pamiątka filatelistyczna - znaczki polskie ostemplowane 16.XI i 9.XII datownikami polskimi Morawka, centralnie ładnie odciśnięty w zielonym kolorze trójkątny stempel propagandowy "MORAWKA (ZAOLZIE) OD 16.XI-9.XII.1938r. w granicach Rzeczypospolitej Polskiej" (Myślicki 38 259 - stopień rzadkości C), dodatkowo znaczek czechosłowacki skasowany stemplami Poczty Czechosłowackiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.334
Mi.355
150 PLN
2646

1938 Zaolzie, widokówka wysłana 27.VII.1939 z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Stalowej Woli.

Fi.334
Mi.355 
120 PLN
2647

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) nadana 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2 do Sanoka, dodatkowe stemple propagandowym "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.Cp78
150 PLN
2648

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) wysłana 11.X z urzędu pocztowego Bogumin 2 (kasownik z wyróżnikiem "a") do Poznania.

Fi.Cp78
120 PLN
2649

1938 Anschluss Austrii - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym "Mit Schuschnigg für ein freies Österreich? Ja!" nawołującym do udziału w plebiscycie zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


200 PLN
2650

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej ostemplowany grzecznościowo 8.X, dodatkowo odbity stempelek cenzury.

1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium, 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę, cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


100 PLN
2651

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


20 PLN
2652

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
2653

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.


20 PLN
2654

1938 kartka czechosłowackiej poczty polowej z okresu zajęcia Zaolzia.


20 PLN
2655

1938 kartka czechosłowackiej poczty polowej z okresu zajęcia Zaolzia.


20 PLN
2656

1939 "Opłata ulgowa (Rozp. M.P.I T. Nr.P.W. 501/70 z r. 1933) - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję, list wysłany 26.VI z miejscowości Niemirów k/Lwowa do Rawicza.

Fi.334
Mi.355 
50 PLN
2657

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz dla potrzeb poczty polowej, wysłana 15.XII z miejscowości Izbica Kujawska za pośrednictwem poczty cywilnej do Bayreuth, karta pionowo zgięta.

Fi.Cp81
160 PLN
2658

1939 polska całostka nadana w niemieckiej poczcie polowej.

Fi.Cp86
280 PLN
2659

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 07913 (1 kompania 602 pułk transportu samochodowego/1.Kompanie Kraftwagen-Transport-Regiment 602), przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


150 PLN
2660

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


90 PLN
2661

1939 polska całostka wysłana z niemieckiej poczty polowej 59 18.9.39 z kampanii wrześniowej, kartka dostarczona do Niemiec przez Wrocław tak zwana pocztą autobusową.


220 PLN
2662

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.


Mi.276
100 PLN
2663

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 40 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, stan idealny.


Mi.375
200 PLN
SOLD
2664

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 70 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.


Mi.408
150 PLN
2665

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych; ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.


150 PLN
2666

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 30.IX z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy, przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


250 PLN
2667

1940-41 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, pocztowy znaczek pamiątkowy za 5 kop. Wystawy Dokumentarnych Rysunków z Historii 2 Korpusu, pełna oryginalna guma.


150 PLN
2668

1940 kartka internowanego żołnierza z Węgier do Krakowa, stemple niemieckiej cenzury.


80 PLN
2669

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


100 PLN
2670

1940 Armia Polska we Francji, widokówka datowana 1.IV w miejscowości St.Marcel wysłana do Paryża do hotelu Regina gdzie miały siedzibę naczelne władze Wojska Polskiego na Emigracji; oznaczona literami "F.M." co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej, listowa pieczęć formacyjna "La Vaguemestre ARMEE POLONAISE WOJSKO POLSKIE"; przesyłki z okresu kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
2671

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 15. AUG 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; dobry stan zachowania.


100 PLN
2672

1941 Armia Polska we Francji, nalepka czerwonego krzyża dla wojsk morskich, z błędem "brak koloru czerwonego", z pełną oryginalną gumą.


90 PLN
SOLD
2673

1941-5 stemple polskich poczt polowych na wycinkach.


30 PLN
2674

1941-5 stemple polskich poczt polowych.


25 PLN
2675

1941 kartka z Cartenbury ze stemplem biura pocztowego 1. Korpusu.


40 PLN
2676

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, lotniczych i morskich, dodatkowo brzegowy znaczek dla wojsk lądowych jednostronnie cięty; spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
2677

1941 PRZYSTĄPIENIE USA DO II WOJNY ŚWIATOWEJ, list wysłany 1.12.1941 z Los Angeles do Chefoo (Yantai) - China, zalepka cenzury amerykańskiej "EXAMINED BY 1577"; 7.12.1941; po zdradzieckim ataku Japonii na amerykańską bazę morską w Pearl Harbour, Stany Zjednoczone znalazły się w stanie wojny z Japonią, w związku z tym wstrzymano wymianę korespondencji między krajami azjatyckimi i USA, a przesyłkę po opatrzeniu jej stempelkami "RETURNED TO SENDER/ SERVICE SUSPENDED." (Zwrócono do nadawcy wymiana poczty wstrzymana) odesłano do nadawcy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
2678

1941 DOWÓDZTWO ODDZIALOW W.P. W KANADZIE - H.Q. POLISH ARMED FORCES IN CANADA koperta wysłana z Misji Rekrutacyjnej Polskich Sił Zbrojnych w Kanadzie do Szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, dwuwierszowa pieczęć nagłówkowa nadawcy na foncie, przesyłka zabezpieczona na odwrocie paskami papieru opieczętowanymi okrągłą pieczęcią z godłem "Dowództwo Oddziałów W.P. w Kanadzie H.Q. Polish Armed Forces in Canada", misja pod dowództwem gen.Bolesława Ducha miała pozyskać ochotników wśród Polonii kanadyjskiej, funkcjonowała ona od kwietnia 1941 do czerwca 1942, do wojska zgłosiło się zaledwie około 170 żołnierzy; bardzo rzadki walor dokumentujący funkcjonowanie stosunkowo mało znanej jednostki Wojska Polskiego.


1 000 PLN
SOLD
2679

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 994; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Ryblewski.

Fi.1
1 200 PLN
SOLD
2680

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR - "Dojdziemy", czysty znaczek za 50 kop., bardzo ładny stan, gwarancja Falkowski.

Fi.1
500 PLN
SOLD
2681

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, "Dojdziemy", unikalna kasowana parka prób - jedyna w czteroznaczkowym arkuszu w położeniu tete beche, na papierze żółtawym drzewnym grubym, próbne nacinanie 30,5; opisana w protokołach Poczty Polowej jako "beżowa", bardzo wysoka wycena katalogowa, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P4
1 600 PLN
SOLD
2682

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
800 PLN