The new auction will start soon

Auction 64. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16921

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u (nakład 60 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Idu
3 000 PLN
16922

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 (nakład 90 sztuk), gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1Idx2
400 PLN
SOLD
16923

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1900 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIau
300 PLN
16924

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 1014 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2
180 PLN
16925

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2 9x-IIIAb
200 PLN
16926

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2 9x-IIICb
400 PLN
16927

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2 9x-IIICb
400 PLN
16928

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IICa
400 PLN
16929

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIax3
400 PLN
16930

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IIIAa
400 PLN
16931

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IIIAg
400 PLN
16932

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IIIAg
400 PLN
16933

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iaz2 9u
400 PLN
16934

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iaz3 9z
300 PLN
16935

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iaz3 9z
300 PLN
16936

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Walisch.

Fi.4Iax1
280 PLN
SOLD
16937

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4Iax1 11v
400 PLN
16938

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4Iax2 11x
500 PLN
16939

1941 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze x1 (nakład 63 sztuk), znaczki te o szczególnie czystym druku były na odwrocie podpisywane przez projektanta i rytownika J.Staniszkisa, ten unikalny egzemplarz nie osiada podpisu na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.6Iax1 13v
6 000 PLN
16940

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu rzadko spotykany, bardzo ładny stan, gwarancja z opisem odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

Fi.IIIau
3 500 PLN
16941

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze u o nakładzie 60! sztuk na kartce z obiegu pocztowego z piękną ilustracją wielkanocną, unikalne, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIcu
8 000 PLN
16942

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis w/g Machowskiego (7x) Schmutz.

Fi.IIcx2
300 PLN
16943

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim grubym (nakład 100 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iax3
1 000 PLN
16944

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iay2
220 PLN
SOLD
16945

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 o nakładzie 100! sztuk na kartce z obiegu pocztowego z bardzo ciekawą ilustracją wielkanocną, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Icx2
5 000 PLN
16946

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze z2 o nakładzie 200 sztuk na kartce z obiegu pocztowego z piękną ilustracją wielkanocną, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Icz2
4 000 PLN
16947

1941 komplet katalogów poczt obozowych składającego się z 6 tomów - katalog ogólny, Woldenberg, Murnau, Gross Born, Neubrandenburg i Lubeka pod redakcją J. Machowskiego, w komplecie rzadka pozycja.


140 PLN
SOLD
16948

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze u o nakładzie 292 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIau
300 PLN
16949

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIaz2
350 PLN
16950

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u (nakład 203 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIcu
350 PLN
16951

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 (nakład 957 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIdx2
150 PLN
16952

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 (nakład 957 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIdx2
95 PLN
SOLD
16953

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze y2 (nakład 232 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIdy2
350 PLN
16954

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 o nakładzie 211 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1Iicx2
350 PLN
16955

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany na wycinku znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim (nakład 292 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1au
240 PLN
16956

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
110 PLN
16957

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany na wycinku znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym szorstkim grubym (nakład 259 szt.); to jedyny znaczek poczty obozowej na tym rodzaju papieru, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1az2
231 PLN
SOLD
16958

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany na wycinku znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 211 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1cx2
360 PLN
16959

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 (nakład 1445 sztuk), gwarancja i oznaczenie Walisch.

Fi.2IIax2
75 PLN
SOLD
16960

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u (nakład 250 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2IIbu
350 PLN