The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 61. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28439

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

Fi.1
30 PLN
28440

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, cięta i bardzo rzadka ząbkowana parki znaczków z czwartej i piątej kolumny o różnych nominałach 5+10 hal., tak jak zdecydowana większość niegumowane, gwarancja Mikstein, Gryżewski, Rachmanow.

Fi.1+2, 1+2 nz
3 000 PLN
28441

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
360 PLN
28442

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
700 PLN
28443

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Wykonawczego stemplowane kasownikiem poczty polowej.

Fi.1-2
600 PLN
28444

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. w kolorze czerwonym na patriotycznej widokówce wysłanej z Krakowa we wrześniu 1917 (Fi.600.-), co ciekawe, pomimo, że przesyłka nie została oznaczona jako wojskowa (FELDPOST), Poczta nie naliczyła dopłaty, zalepkę tę stosowano przeważnie na kartach poczty polowej lub zgodnie z przeznaczeniem do zaklejania kopert na odwrocie; całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1a
700 PLN
28445

1914 Legiony Polskie - czysty formularz poczty polowej (Kucharski K.4.), stopień rzadkości 8 punktów (w skali 10 stopniowej), dobry stan zachowania (prawy dolny róg nadgięty).

Fi.Fp3
200 PLN
28446

1914 ilustrowana całostka, wydana na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża, przedstawiająca cesarza niemieckiego Wilhelma; długość sygnatury 36 mm; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P100AI 
30 PLN
28447

1914 Legiony Polskie - walki w Karpatach, widokówka (Jaremcze) datowana 6.XII, wysłana przez podoficera Legionów Polskich z miejscowości Maramarossziget do Witowa, ponieważ nadawca nie oznaczył przesyłki jako wojskowej (Feldpost) - poczta naliczyła dopłatę, znaczek unieważniono datownikiem Chochołów 5.I.1915; niezwykle rzadka całość z wczesnego, słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; słabszy stan zachowania.


200 PLN
28448

1914 widokówka z Tulczyna datowana 20.X, napisana po polsku, wysłana jako przesyłka rosyjskiej poczty polowej do Mohylowa, pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNOWO BATALJONA (2-a POTA 11гo CAПEPHAГO БATAЛIOHA); kasownik odbiorczy Mohylew (МОГИЛЕВЬ-ПОД.) 31.10; całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
28449

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ, legitymacja członka jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom; właściciel legitymacji przydzielony został do "Dywizji transportu rannych"; bardzo dobrej jakości odbitki dekoracyjnej pieczęci organizacji, a także podpisy (faksymile?)" prezesa Zdzisława księcia Lubomirskiego i sekretarza Mariana Lutosławskiego; dekoracyjny, z pewnością rzadki, dokument w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięty); temat - CZERWONY KRZYŻ.


600 PLN
28450

1914 firmowy list z Warszawy do Kopenhagi, niemy kasownik rosyjski, na odwrocie stempel rosyjskiej cenzury wojskowej i stempel z numerem cenzora i podpisem oraz wirnik odbiorczy Kopenhagi, dekoracyjne i rzadkie.


315 PLN
SOLD
28451

1914 koperta i komplet zalepek w formie pieczęci lakowej wydawnictwa NKN na cele charytatywne.


2 000 PLN
28452

1915 formularz węgierskiego Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z rodzinami jeńców rosyjskich przetrzymywanych w obozie Ostffyasszonyfa, podpisy po niemiecku, węgiersku i rosyjsku; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


80 PLN
28453

1915 formularz Czerwonego Krzyża (część na odpowiedź) przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po rosyjsku i niemiecku, wysłany 26.XI z obozu w miejscowości Barnauł do Wiśnicza, stempelki cenzury rosyjskiej i austriackiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


120 PLN
28454

1915 nietypowy, wczesny formularz austriackiej poczty polowej, treść napisana po polsku, wysłany 3.I z miejscowości Oeblarn do Polskiej Ostrawy na Śląsku Austriackim; wzruszająca treść; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
28455

1915 list wysłany z Warszawy do żołnierza (oficera?) Gwardii Przybocznej w Piotrogrodzie, na odwrocie negatywowa pieczęć urzędu pocztowo-telegraficznego w Warszawie i kasownik odbiorczy 21.III; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
28456

1915 Legiony Polskie - I Brygada, list wysłany 15.IV za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, idealnie odciśnięty unikalny stempel formacyjny z orłem "3 Komp.5.Pułku.1.Bryg. Legionów Polskich" - u Berka nieopisany!!! wśród przesyłek legionowych, koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów; bardzo dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 4.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, bardzo dobrej jakości odbitka wyjątkowego stempla cenzury połączonego ze stemplem formacyjnym "CENZUROWANO 1 Baon 1.Pułk Leg.Pol. Poczta Pol.118" (Berek C17), doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


700 PLN
28457

1915 widokówka wysłana 6.VI za pośrednictwem austriackiej poczty polowej 186, pieczęć formacyjna Wojskowej Komendantury Krakowa.


25 PLN
28458

1915 widokówka wysłana z ziem polskich zaboru rosyjskiego do Moskwy, wyraźna odbitka czerwonokrzyskiego formacyjnego stempla nadawczego; kasownik odbiorczy 21.III; całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
28459

1915 Legion Ukraiński - widokówka (Salzburg) wysłana 26.7 z Parsch na Pocztę Polową 350, adresat - ataman (major) Roman Dudyńskyj dowódca sotni (kompanii) w 129 Brygadzie Piechoty wchodzącej w skład Legionu Ukraińskiego, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej (29.4-2.5) stoczył swoją pierwszą zwycięską bitwę z siłami rosyjskimi pod górą Makiwką w Karpatach Wschodnich; bardzo dobry stan zachowania.


350 PLN
28460

1915 OKUPACJA ROSYJSKA GALICJI WSCHODNIEJ, austriacki formularz datowany "23 sierpnia 1915"i pisany po polsku, za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej nr.21 przydzielonej do obsługi 19 Korpusu Armijnego, wysłany 10.8 do Mohylowa nad Dniestrem, datownik "POLOWA POCZT. KANTORA No21" (ПОЛЕВАЯ ПОЧТ. КОНТОРА N:21), doskonale odciśnięta negatywowa rzadka pieczęć cenzury "KORPUSNOWO KONTROLERA" (КОРПУСНАГО КОНТРОЛЕРА), kasownik odbiorczy 16.8 na froncie; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (niewielki ubytek papieru na froncie);

widokówka (Brody) wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej nr.107 do Czugujewa, funkcjonowała ona w okresie 09.1914-06.1915 jak urząd stały w Brodach, datownik "POLOWA POCZT. KANTORA No107" (ПОЛЕВ. ПОЧТ. КОНТ. No107), kasownik odbiorczy 5.2 na froncie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.


800 PLN
28461

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.


45 PLN
28462

1915-16 stemple formacyjne jednostek wojskowych Legionów Polskich.


45 PLN
28463

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.


45 PLN
28464

1915 formularz (część na odpowiedź) przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po rosyjsku i francusku, wysłany 24.III do Lwowa; dodatkowe stempelki: grażdanką - Korespondencja Jeńców Wojennych ( ) i "GALIZIEN", cenzura austriacka z Wiednia, gdzie dopisano również adres alfabetem łacińskim; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
28465

1915 kartka z poczty polowej w Opocznie do Czech cenzura wojskowa Opoczno.


85 PLN
28466

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
28467

1915 karta polowa wysłana z Dąbrowy 8.12.15 z Biura Werbunkowego do CUE DW NKN w Piotrkowie w zapytaniem o Mieczysława Stawińskiego ppor. z 2. pułku (5.pp) I Brygady, po obu stronach fioletowy owalny stempel "* DEPARTAMENT WOJSKOWY * BIURO WERBUNKOWE (-) DĄBROWA".


130 PLN
28468

1915 węgierska karta polowa pisana 17 lutego przez rannego legionistę St. Magierę z 1. batalionu 2. pułku ze szpitala w Budapeszcie do Komendy Legionów Polskich w Wiedniu z prośba o wiadomość o rodzicach, datownik BUDAPEST, granatowy stempel ewidencyjny "PREZYDIUM N.K.N. / Wpłynęło dnia …… 191.. / L. ......... / Załatwiono ......", rzadka pozycja z tego okresu walk.


150 PLN
28469

1915 list wysłany z Komendy Legionów Polskich na Wołyniu 9.X.15 z poczty polowej obsługującej I Brygadę do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 118, fioletowy okrągły stempel z orlami austriackimi "C. i k. Komenda * Legionów Polskich".


120 PLN
28470

1915 widokówka z Lidy (cerkiew) wysłana 4.12 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 85 Dywizji Landwery do miejscowości Przemysław (Prinzlaff), dekoracyjna pieczęć formacyjna z godłem "KÖNIGLICHE PREUSS. MASURISCHES. PIONIER BATAILION Nr.26" (Batalion Pionierów Mazurskich); walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
28471

1915 (?) Legiony Polskie - widokówka (Lublin) wysłana 16.III za pośrednictwem poczty polowej 150 do Jarosławia; czytelne odbitki stempli formacyjnych: okrągłego "C.i K. Sąd Polskiego Legionu" i jednowierszowego "K.u.k. Feldgericht der polnischen Legionen" - nieopisanych u Berka!!! wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; ręczne oznaczenie cenzury - czerwony dopisek "Zensuriert"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


1 000 PLN
28472

1916 korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.7 z Homla, przekazany poczcie polowej w Mińsku, kasownik "OBRATNAJA POL.POCZ.KAN.W MIŃSKU" (ОБРАТНАЯА ПОЛ.ПОЧ.КОНТ. ВЪ МИНСКѢ) z wyróżnikiem "ż"(Ж); kopertę po sprawdzeniu zawartości i ocenzurowaniu treści listu, zabezpieczono lakowymi pieczęciami cenzury, dodatkowo stempelek cenzury z numerem cenzora.9; zwraca uwagę stempelek polecenia z napisami grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.64II 
350 PLN
28473

1916 list wysłany 24.V z Wilna za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 166, formacyjna pieczęć listowa "Eisenbahn-Verkehrsamt Wilna M.E.D.5."; walor w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
28474

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, wysłany 21.IX z obozu w miejscowości Kurmysz do Lwowa, "Wydanie Sekcyi wywiad. kraj. Stow. Czerwonego Krzyża we Lwowie", podpisy po polsku, rosyjsku i francusku, stempelek do oznaczania korespondencji jenieckiej "correspondences des prisoniers de guerre", stempelki cenzury rosyjskiej i austriackiej; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
28475

1916 Legiony Polskie - patriotyczna widokówka "SZLĄSK 1915 R: L(egiony) P(olskie)" wysłana 26.IX z Erfurtu, adresowana na pocztę polową 355, omyłkowo przesłana na pocztę polową 335, a stamtąd skierowana już właściwie; ciekawy stempelek informacyjny "An F.P.335 nicht gehörig Feldp.355".


250 PLN
28476

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku, datowany 31.V w miejscowości Tara, wysłany do Lwowa; cenzura rosyjska z Omska i cenzura austriacka z Wiednia; dodatkowo stempelek Szwedzkiego Czerwonego Krzyża "HILFSKOMITET DES SCHWEDISCH ROTEN KREUZES STOCKHOLM", który pośredniczył w wymianie korespondencji pomiędzy walczącymi stronami; atrakcyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
28477

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku, datowany 1.VII w miejscowości Tara, wysłany do Lwowa; cenzura rosyjska z Omska i cenzura austriacka z Wiednia; całość w doskonałym stanie zachowania.


120 PLN
28478

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 4.II z Krakowa, adresowana do piekarni polowej Legionów Polskich na pocztę polową 389, cenzura krakowska.


60 PLN