The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 61. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28368

1916 kartka wydania dla obszaru pocztowego Głównodowodzącego Armii Wschód.

Fi.Cp3
10 PLN
28369

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp4
60 PLN
28370

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

Fi.Cp6
15 PLN
28371

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
50 PLN
28372

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta karta pocztowa urzędowo dofrankowana w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
30 PLN
28373

1916 list wartościowy, wysłany 22.11 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej przy 185 Dywizji Piechoty do Monachium, kasownik odbiorczy na odwrocie; zabezpieczające pieczęcie lakowe zdjęte.


50 PLN
28374

1916 okupacja niemiecka, widokówka wysłana 8.XI z Będzina do Bad Oeynhausen, pieczęć formacyjna "4.Kompagnie LANDSTURM BATL. 2 WESEL"; dobry stan zachowania,


60 PLN
28375

1916 kartka z Piotrkowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


25 PLN
28376

1916 kartka dla obszarów działań 9 Armii - na terenie dzisiejszej Rumunii.


40 PLN
28377

1916 list prywatny z Wilna 21.9.16 z okresu okupacji niemieckiej przez Armię Wschód, znaczki z nadrukiem Postgebiet Ob. Ost.


180 PLN
28378

1916 kartka z Kalisza do Psar, stempel cenzury z Poznania.


90 PLN
28379

1916 kartka z Łodzi do Niemiec przez Poznań, stempel cenzury z Poznania.


130 PLN
28380

1916 list firmowy z Warszawy do Lipska, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.


90 PLN
28381

1917 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", karta pocztowa z miejscowości Żelazna, wysłana 25.IV ze Skierniewic do Zakopanego, stempelek cenzury i parafka cenzora; dobry stan zachowania.

Fi.9a
60 PLN
28382

1917 list firmowy z Warszawy 13.3. do Wiednia, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

Fi.11
25 PLN
28383

1917 list z Warszawy 14.12. do Wiednia, stempel cenzury wojskowej.

Fi.12b
15 PLN
28384

1917 list ekspresowy z Łodzi do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury.

Fi.15
90 PLN
28385

1917 miejscowy list polecony z Kielc.

Fi.36
25 PLN
28386

1917 miejscowy list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
20 PLN
28387

1917 seria wydania obiegowego z podobizną cesarza Karola.

Fi.53-72
260 PLN
28388

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria kasowana.

Fi.53-72
120 PLN
28389

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, 5 + 15 hal - frankatura dwukolorowa, list wysłany 28.VIII.1918 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (kasownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT) do Zurychu, przeadresowany i dosłany do Berna, datowniki tranzytowe i odbiorcze poczty szwajcarskiej; stempel cenzury austriackiej w Feldkirch z parafką cenzora; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.56, 60
200 PLN
28390

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, 20 hal - frankatura wielokrotna, polecony list wysłany 2.V.1918 z Kancelarii Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (kasownik z wyróżnikiem "g"), adresowany do posła do Rady Państwa inż. Zygmunta Klemensiewicza; doskonała odbitka efektownej pieczęci urzędowej z godłem; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w idealnym stanie zachowania.

Fi.61
350 PLN
28391

1917 znaczki z podobizną cesarza Karola.

Fi.69-72
120 PLN
28392

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, znaczek za 10Kr. z rzadkim ząbkowaniem 11 1/2 z ledwo niewidocznym śladem podlepki, w ładnym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.72b
Mi.72B 
60 PLN
28393

1917 podwójna nie rozcięta karta z opłacona odpowiedzią wysłana miejscowo w Warszawie.

Fi.Cp5
60 PLN
28394

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 8.9 z Warszawy do Bad Kissingen, stempelek cenzury poznańskiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp6
Mi.P5 
35 PLN
28395

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 21.7 z Będzina do Monachium, stempelek cenzury poznańskiej z parafką cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp6
Mi.P5 
40 PLN
28396

1917 kartka z Warszawy 18.4.17 do Zakopanego ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.

Fi.Cp6
20 PLN
28397

1917 kartka z Warszawy 8.5.17 do Lublina.

Fi.Cp6
15 PLN
28398

1917 całostka nadana z Warszawy do Lublina.

Fi.Cp7A
25 PLN
28399

1917 całostka z Łodzi do Lublina, część na odpowiedź.

Fi.Cp7B
40 PLN
28400

1917 okupacja niemiecka - "Etappengebiet West", list ofrankowany znaczkami za 10C/10Pf + 15C/15Pf wysłany do miejscowości Weissenburg, zwraca uwagę unieważnienie znaczka okrągłym czerwonym stemplem cenzury!!! POSTÜBERWACHUNGSTELLE, dodatkowo dwuwierszowa pieczątka cenzury "Zulässig.6./ Postüberwachungstelle"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (poziome zagięcie koperty u góry przechodzi również przez znaczki).


Mi.4c, 5 
120 PLN
28401

1917 okupacja niemiecka Rumunii, karta pocztowa czysta.


Mi.P3 
10 PLN
28402

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana 30.XI z urzędu etapowego w Chełmie do Końskich; ładna odbitka dekoracyjnej pieczęci formacyjnej z godłem.


35 PLN
28403

1917 kartka do Wysokiego ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej w Puławach.


40 PLN
28404

1917 kartka ze Skierniewic do Zakopanego ze stemplem wrocławskiej cenzury wojskowej.


20 PLN
28405

1917 kartka z Krakowa 11.V.17 do Zakopanego.


15 PLN
28406

1917 kartka z Janowic 31.VII.17 do Niemiec.


15 PLN
28407

1917 kartka z Warszawy do Zakopanego ze stemplem cenzury wojskowej.


15 PLN