The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:
Back

Description

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 10 + 15 hal - frankatura dwukolorowa, list wysłany 14.XI.1917 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (kasownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT) do Zurychu, stempel cenzury austriackiej w Feldkirch z nr.292 i parafką cenzora; walor w dobrym stanie zachowania.

Lot # 28339

Auction 61
Close: Auction is closed
Current price: 120 PLN
Catalog: Fi.28, 30
Category: WW1 occupation postage
 
Number of bids: 0 Bid history
Back