The auction will start on 19.04.2024

Auction 57. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2533

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.IV z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.


Mi.516, 519 
30 PLN
2703

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
40 PLN
2704

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 1100.-).

Fi.1-125, D1-5, U1-3
800 PLN
2705

1939-1944 zestaw znaczków GG bez dwóch najdroższych serii: 14-39 i U1-15, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 500.-); obie wyłączone serie można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

Fi.1-125 ex., D1-5,
380 PLN
2706

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania (Mi.~140euro).

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
2707

1939 seria marginesowa niemieckich znaczków z nadrukiem okupacji GG.

Fi.1-13
160 PLN
2708

1939 wydanie przedrukowe na znaczkach z Hindenburgiem, zestaw trzynastu listów opłaconych pojedynczo lub wielokrotnie znaczkami tego wydania, kilka zgodnie z taryfą, reszta przepłacona.

Fi.1-13
300 PLN
2709

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi. 195,-).

Fi.1-13, 40-51, 52-5
110 PLN
2710

1939 przesyłka zagraniczna do Szwecji, I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 14.III.1940 z Warszawy do Sztokholmu.

Fi.1, 6
200 PLN
2711

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, widokówka opłacona według podwyższonej taryfy wysłana 19.II.1940 z Warszawy do zakładów Opla w Rüsselsheim.

Fi.1, 6
35 PLN
2712

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

Fi.1, 6
40 PLN
2713

1939 I wydanie przedrukowe, 8 gr - frankatura wielokrotna, list wysłany 3.IX.1940 z miejscowości Zbydniów do miejscowości Zakrzów, kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

Fi.2
60 PLN
SOLD
2714

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 11.VIII.1940 z Warszawy do Łodzi.

Fi.3
20 PLN
2715

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza, list urzędowy w specjalnej kopercie "Amt Des Generalgouverneurs Krakau" wysłany z Krakowa do Deidesheim, nadany 2.III.1940 w urzędzie Kraków 2.

Fi.6
60 PLN
2716

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura wielokrotna, list z okresu obowiązywania podwyższonej taryfy, wysłany 5.III.1940 z Warszawy do Radomska, ponieważ właściwa opłata wynosiła 50 gr, a list opłacono 48 gr, poczta naliczyła dopłatę w podwójnej wysokości brakującej kwoty - czyli 4 gr, oznaczono to stempelkiem "Nachgebühr" (dopłata); znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.6
150 PLN
2717

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 26.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Grójca do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienspost Osten/ Abholpostamt/ GROJEC", na odwrocie pozostałości taśmy klejącej; ciekawostkę stanowi wykorzystanie jako karty, przedwojennego formularza poczty polowej!

Fi.7, Fp2
140 PLN
2718

1939 prekursor lub współkursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list firmowy (koperta okienkowa), wysłany z Sochaczewa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód; słabszy stan zachowania.


Mi.519 
20 PLN
2719

1939 wydanie przedrukowe, luzaki.


60 PLN
SOLD
2720

1939 karta z okolicznościowym kasownikiem z przejęcia urzędu generalnego gubernatora GG z Krakowa ładny stan.


40 PLN
SOLD
2721

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e".

Fi.Cp1I
70 PLN
2722

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dofrankowana i wysłana 18.III.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
2723

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 11.IV.1940 z Hrubieszowa do Warszawy; dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp1II
100 PLN
2724

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

Fi.Cp2I
85 PLN
2725

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego - 30 gr "krótkie e", wysłana 27.I.1940 z Rawy Mazowieckiej do Krakowa, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
120 PLN
2726

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", czysta, w papierze naturalne wtrącenie (Fi.70.-).

Fi.Cp2I
50 PLN
2727

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.180 euro).

Fi.Cp2I-II
300 PLN
2728

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Gorlic do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony jednowierszowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "20 Nov 1939"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzne stempelki informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.P Cp1
Mi.VP226I 
250 PLN
2729

1940 polska całostka użyta jako kartka z Warszawy 6.5.40 do Dąbrowy Górniczej.

Fi.3
25 PLN
2730

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.6a-d
100 PLN
SOLD
2731

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.6b
20 PLN
2732

1940 wydanie przedrukowe, kompletna podstawowa seria stemplowana na kopercie z Krakowa.

Fi.14-39
180 PLN
2733

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39 (28)
250 PLN
2734

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria czysta z odmianami 24II i 33II w pięknym stanie.

Fi.14-39 (28)
340 PLN
2735

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
280 PLN
2736

1940 wydanie przedrukowe, nadruk na znaczku polskim za 25 gr. z tłem kreskowanym.

Fi.14I
180 PLN
2737

1940 II wydanie przedrukowe, frankatura trójkolorowa, na kopercie listu grzecznościowo poleconego (opłata zgodna z taryfą) z Krakowa do Warszawy, znaczki unieważnione 20.IV stemplem okolicznościowym z okazji urodzin Hitlera.

Fi.15, 21, 22; 3
100 PLN
2738

1940 wydanie przedrukowe, luzak z serii.

Fi.17
20 PLN
2739

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta, ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
2740

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
30 PLN
2741

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN