The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 54. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20443

1973 koperty czyste, rocznik - 3 sztuki.

Fi.Ck57-59
20 PLN
20444

1973 koperta lotnicza ŚWF "Polska 73", sygnatura (VI.73).

Fi.Ck59
20 PLN
20445

1974 karty pocztowe czyste, rocznik - 29 sztuk.


70 PLN
20446

1975 karty pocztowe czyste, rocznik - 23 sztuki (w tym dodatkowo 635I).


76 PLN
20447

1975 koperta 30-lecie Zjednoczenia "Mostostal", czysta.

Fi.Ck60
10 PLN
20448

1977 karty pocztowe czyste, rocznik - 28 sztuk.


45 PLN
20449

1977 koperta o sygnaturze (XII 76 6.000.000) z prywatnym dodrukiem - "VII Ogólnopolskie spotkanie członków klubu PZF DRUH" skasowano pamiątkowo 9.X; temat - HARCERSTWO.

Fi.Ck62
30 PLN
20450

1977 Orzeł z Sali Audiencyjnej Zamku Królewskiego w Warszawie, sygnatura (XII.76).

Fi.Ck62
10 PLN
20451

1979 karty pocztowe czyste, rocznik - 26 sztuk.


39 PLN
20452

1979 koperta ze znakiem opłaty rzeźba "Pokój", czysta.

Fi.Ck63
10 PLN
20453

1980 karty pocztowe czyste, rocznik - 35 sztuk.


80 PLN
20454

1980 koperty czyste, rocznik - 3 sztuki.

Fi.Ck64-66
15 PLN
20455

1981 koperta Fryderyk Chopin 2,50 (3) zł, czysta.

Fi.Ck67
10 PLN
20456

1982 karty pocztowe czyste, rocznik - 15 sztuk.


30 PLN
20457

1982 koperty czyste, rocznik - 4 sztuki.


20 PLN
20458

1983 karty pocztowe czyste, rocznik - 43 karty.


85 PLN
20459

1983 karta z prywatnym dodrukiem - "AEROKOSMOS'84 Wystawa Filatelistyczna Dęblin Świdnik Zamość/ Challange 1934 Warszawa"; temat - LOTNICTWO.

Fi.Cp859
20 PLN
20460

1984 karty pocztowe czyste, rocznik - 34 sztuk.


56 PLN
20461

1984 koperty czyste, rocznik - 3 sztuki.

Fi.Ck77, 77I, 78
15 PLN
20462

1984 karta nakładu z 1984 roku z prywatnym dodrukiem - "65 lat przemysłu lotniczego, samolot R-XIII-D Lublin"; temat - LOTNICTWO.

Fi.Cp857
20 PLN
20463

1985 karty pocztowe czyste, rocznik - 23 sztuk.


38 PLN
20464

1985 koperty czyste, rocznik - 3 sztuki.

Fi.Ck7981
12 PLN
20465

1985 karta z prywatnym dodrukiem - "Sesja popularno naukowa z okazji 330 rocznicy Konfederacji Tyszowieckiej"; temat - ARCHITEKTURA.

Fi.Cp859
15 PLN
20466

1986 karty pocztowe czyste, rocznik - 25 sztuk.


36 PLN
20467

1986 karta nakładu z 1984 roku z prywatnym dodrukiem - "Wystawa Filatelistyczna Kultura i Sztuka - Tomaszów Lubelski"; temat - ARCHITEKTURA.

Fi.Cp857
15 PLN
20468

1986 karta z prywatnym dodrukiem - "365 rocznica nadania praw miejskich dla miasta Tomaszowa Lubelskiego".

Fi.Cp919
15 PLN
20469

1988 karty pocztowe czyste, rocznik - 20 sztuk.


30 PLN
20470

1988 poczet książąt i królów polskich, makulaturowy druk koperty bez barwy oliwkowej, nie katalogowane, na odwrocie gwarancja i opis Pelczar.

Fi.Ck85
440 PLN
20471

1988 40. rocznica zjednoczenia PPR i PZPR, kartka z abklaczem.

Fi.Cp990
35 PLN
20472

1989 karty pocztowe czyste, rocznik - 21 sztuk.


31 PLN
20473

2002 Kampinoski Park Narodowy - łoś.

Fi.Cp1286
10 PLN
20474

2006 karty pocztowe czyste, rocznik - 31 sztuk.


230 PLN
20475

2007 karty pocztowe czyste, rocznik - 26 sztuk.


200 PLN