The auction will start on 14.04.2023

Auction 47. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5430

1918 wydanie PP/GGW, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; późna faza przedruku (nadruk nieostry, rozlany); skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp1II
120 PLN
5431

1918 wydanie PP/GGW, całostka z doklejonym znaczkiem za 2,5 fen. z nadrukiem typ 3 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, belka przekreślająca POSTKARTE z niewidocznym podziałem na dwie części.

Fi.Cp1sII
120 PLN
5432

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 2 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, kartka wysłana z Łodzi 4.12.18 do Pabianic, wczesne użycie.

Fi.Cp2II
80 PLN
5433

1918 wydanie PP/GGW, kartka wysłana z Łodzi 27.2.19 do Karlsbadu, stempel cenzury przy MSZ, całostka z niekatalogowanym nadrukiem, według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, o cechach nadruku typ 4 z innym podziałem belki przekreślającej napis Postkarte.

Fi.Cp2II
200 PLN
5434

1918 wydanie PP/GGW, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 12 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, podlepki na odwrocie.

Fi.Cp3I
250 PLN
5435

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym.

Fi.Cp4
220 PLN
5436

1918 wydanie lubelskie, karta z czarnym nadrukiem, znak opłaty z błędem "kropka w otoku godła z prawej strony"; bardzo dobry stan zachowania w papierze naturalne wtrącenie ("węgielek").

Fi.Cp5y
160 PLN
5437

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka.

Fi.Cp12II
70 PLN
5438

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

Fi.Cp12II
50 PLN
5439

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp14IIx
100 PLN
5440

1919 wydanie krakowskie, całostka z Krakowa 2.VII.19 do Wiednia z nadrukiem typ 16, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K1, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp14Ix
120 PLN
5441

1919 wydanie krakowskie, całostka z Krakowa 30.VI.19 do Wiednia z nadrukiem typ 16, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K2, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp14Ix
120 PLN
5442

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 10 wysłana z Krakowa 25.VII.189 do Łodzi, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16I
180 PLN
SOLD
5443

1919 wydanie krakowskie, całostka z Dziedzic 8.IV.19 do Austrii z nadrukiem typ 34, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K5, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
291 PLN
SOLD
5444

1919 wydanie krakowskie, całostka z obiegu z nadrukiem typ 115 - odmienny krój czcionki nominału.

Fi.Cp16IIx
60 PLN
5445

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 35; dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp16IIx
140 PLN
SOLD
5446

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 46 (przecinek zamiast kropki), grzecznościowo polecona w Krakowie.

Fi.Cp16IIx
50 PLN
5447

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 106, skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp16IIx
50 PLN
5448

1919 wydanie krakowskie, całostka na szarym kartonie z nadrukiem typu 134, na odwrocie stempelek firmowy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp19Iy
120 PLN
5449

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 8, gwarancja Kronenberg.

Fi.Cs4II
60 PLN
5450

1919 wydanie krakowskie, sekretnik wysłany z Bielska 22.III.20 na Morawy, nadruk typ 3.

Fi.Cs4II
300 PLN
5451

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z Ryczowa 19.IV.20 do Raby Niżnej z nadrukiem typ 19 - belka zamiast ornamentu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cs4IIIs
400 PLN
5452

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 19 - belka zamiast ozdobnika, sekretnik nie wypisany najprawdopodobniej grzecznościowo stemplowany i zaadresowany, gwarancja Kronenberg.

Fi.Cs4IIIs
80 PLN
5453

1919 wydanie krakowskie, sekretnik (niezaklejony) z nadrukiem lekko ukośnym typu 19 "beleczka zamiast ornamentu", grzecznościowo polecony, nadany miejscowo 1.II w Krakowie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cs4IIIs
300 PLN
5454

1919 wydanie krakowskie, sekretnik rzadka odmiana z napisem "POLSKA POCZTA" zamiat "POCZTA POLSKA" i dodatkowo z beleczką zamiast ozdobnika, nadruk typu 18, brzegi z pełną oryginalną gumą, idealny stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cs4IIIt+s
800 PLN
5455

1919 wydanie krakowskie, pokwitowanie telegraficzne z nadrukiem typ 2 z opuszczona litera l w hal, zagięcie.

Fi.Ct2
90 PLN
SOLD
5456

1920 karta do obrotu krajowego za 15 f. (usunięte oznaczenie waluty), znak opłaty liliowy w typie I, linia dzieląca kartkę między "P" i "O" napisu KARTA POCZTOWA, wszystkie linie adresowe punktowane gęsto; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp31
100 PLN
5457

1920 całostka na kartonie piaskowym, linia dzieląca między literami "A" i "P", linie adresowe punktowane gęsto, w napisie propagandowym cztery wyrazy pismem grubym, złamana pionowa linia dzieląca; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp32
80 PLN
5458

1920 pokwitowanie telegraficzne ze znakiem opłaty - 50 fen. "mały orzeł", dofrankowane w związku ze wzrostem taryfy pocztowej, górna ramka znaku opłaty dwukrotnie przerwana; znaczki unieważnione poprzez kreślenie, ślady archiwizacji.

Fi.Ct4
150 PLN
5459

1921-1922 karta do obrotu krajowego, 8 mk, długość napisu 98,5 mm, wysłana 2.VI.1922 z miejscowości Czyżew.

Fi.Cp40I
20 PLN
5460

1922 uszkodzone POC w POCZTOWA - dofrankowana karta za 4 mk przeznaczona do obrotu krajowego, wysłana miejscowo jako polecona 11.II w Krakowie (ciekawa taryfa); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp39, 115II, 117I
Mi.148, 150, 151, 15
100 PLN
5461

1923 po wyczerpaniu się zapasu pokwitowań telegraficznych starych emisji i w związku ze zmieniającymi się często opłatami, przygotowano formularze bezznaczkowe; prezentowany z okresu inflacji (opłata 320.000), na telegram nadany 24.XII; na odwrocie obliczenia porta; pionowe zgięcie.


150 PLN
SOLD
5462

1923 pokwitowanie telegraficzne ze znakiem opłaty "duży orzeł" - 50 mk., na odwrocie wyliczenie porta.

Fi.Ct8
50 PLN
5463

1923 pokwitowanie telegraficzne ze znakiem opłaty "duży orzeł" - 80 mk., na telegram wysłany 5.VI, obliczenia wysokości opłaty.

Fi.Ct9
60 PLN
5464

1923 pokwitowanie telegraficzne ze znakiem opłaty "duży orzeł" - 80 mk., z miejscowości Posada Olchowska; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Ct9
80 PLN
5465

1924 pokwitowanie telegraficzne.


50 PLN
SOLD
5466

1928 Henryk Sienkiewicz, kompletna karta podwójna, bez hasła propagandowego, sygnatura (X-1928), wysłana 25.IX z Włocławka do Warszawy, ładnie udokumentowany obieg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp49
200 PLN
5467

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją 1, sygnatura VIII-1931, stan bardzo dobry.

Fi.Cp50I
180 PLN
5468

1931 Henryk Sienkiewicz, karta ilustrowana - Wilno, I nakład, sygnatura VIII-1931; dofrankowana i wysłana 29.VIII.1932 z miejscowości Michałowo-Niezabudka do Berlina.

Fi.Cp50I
50 PLN
5469

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją 16 Gdynia, sygnatura VIII-1931 wysłana z Warszawy do Niemiec.

Fi.Cp50I
35 PLN