The auction will start on 16.06.2023

Auction 47. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5264

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 28.V. bezpośrednio z Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 46 GRANDE ARMEE (10 Korpus), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta i przeadresowanie na Caen; na odwrocie stempel odbiorczy z VIRE i sygnatura ołówkiem Feuser?, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 500 PLN
5265

1896 COURIER, znaczek za 3 pf. prywatnej poczty kurierskiej w Gdańsku, koncesja obejmowała, poza miastem, przedmieścia i osady nie posiadające urzędów poczty państwowej, lekko zgięty narożnik.

Fi.KSZP 2II
Mi.2II 
60 PLN
5266

1910 karta pocztowa wysłana 15.VI z Petersburga do Gdańska, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datownik w kolorze fioletowym; gdański kasownik odbiorczy z 20.6; doskonały stan zachowania.


Mi.P14 
60 PLN
5267

1916 widokówka wysłana 15.VIII z frontu wschodniego za pośrednictwem poczty polowej Gdańskiej Dywizji Piechoty - Infanterie Division Danzig (wyróżnik "b") do Legnicy; listowa pieczęć formacyjna; walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
5268

1920 wydanie przedrukowe, seria z katalogowanymi odmianami bez najdroższej odmiany 15A.

Fi.1a-15B
700 PLN
5269

1920 frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 3.XI z urzędu Gdańsk 1 do Hamburga; na odwrocie zalepka, stempelki cenzury i kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 17, 25
150 PLN
5270

1920 wydanie prowizoryczne, czysta seria w czworoblokach, w pięknym stanie.

Fi.16-20
120 PLN
5271

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
120 PLN
5272

1920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo kasowany znaczek za 25 Pf. z błędem na poz. "zniekształcone gwiazdki", gwarancja Krawczyk.

Fi.18b
20 PLN
5273

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 60/30 Pf. z podwójnym nadrukiem, jednym jaśniejszym, oryginalnie kasowany (Mi.200 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.19 Np
Mi.19 DDII 
400 PLN
5274

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
400 PLN
5275

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

Fi.27IV
130 PLN
5276

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi na dół.

Fi.28III
15 PLN
5277

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 Mk./35 Pf., z pięknie wykształconym błędem "złamane na ukos ZI", oryginalnie kasowany, gwarancja i opis Krawczyk

Fi.28It
Mi.28I PF V 
100 PLN
5278

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z poddrukiem lila i łukami skierowanymi do góry.

Fi.28IV
130 PLN
5279

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 Mk./7.5 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.55 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.31II
150 PLN
5280

1920 wydanie prowizoryczne, nadruk typ 10, poprawiana guma, gwarancja Stoye.

Fi.35
100 PLN
5281

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.130 euro), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
250 PLN
5282

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.520 euro), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 000 PLN
5283

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, znaczek za 1 mk./40 pf. z podwójnym nadrukiem, opisany przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 11/2007, w Niemczech spotyka się z rzadka inne nominały (40 i 60 pf.) z tej serii, ale oferowany tu - najrzadszy, sprzedano jedynie do kilku polskich zbiorów, egzemplarz z poz.85 z dużym wzajemnym przesunięciem nadruków, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.46 Np
Mi.52 DD 
4 000 PLN
5284

1920 mały innendienst, próba nadruku w kolorze zielonym na znaczku za 7.5 Pf., kasowana grzecznościowo, złamany i wzmocniony jeden narożnik, bardzo rzadki walor, nie notowany jako kasow3any, jako czysty (Mi.1500 euro), gwarancja Krawczyk.


Mi.35 P3 
600 PLN
5285

1920 14.VI wydanie przedrukowe, 10+10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp2
Mi.P3 
80 PLN
5286

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp5
20 PLN
5287

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, przerwa w kropkowanej linii adresowej (nad grubą linią), czysta.

Fi.Cp9
150 PLN
5288

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cs1
35 PLN
5289

1920 prekursor, parka pionowa znaczków niemieckich 2.5+7.5 Pf. użyta w Gdańsku przed wprowadzeniem do obiegu pierwszych znaczków poczty wolnego miasta, (Mi.250 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.PW24
Mi.S11b 
1 000 PLN
5290

1921 list z Sopotu 16.1.21 ze swastyka i nalepką propagandową anty żydowska.

Fi.3, 18
50 PLN
5291

1921 znaczki na przesyłki lotnicze.

Fi.20
20 PLN
5292

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana.

Fi.47-56
Mi.53-62 
250 PLN
5293

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, nacinany znaczek za 10 Pf. z niekatalogowanym błędem na poz.75 "uszkodzony proporzec", pozostałe znaczki gratis !!!; gwarancja i opis pozycji i błędu Schmutz,

Fi.48 B
Mi.54 
200 PLN
5294

1921 Koga, ząbkowana seria czysta w czworoblokach.

Fi.57-59
Mi.63-65 
480 PLN
5295

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria ząbkowana.

Fi.57-59
Mi.63-65 
110 PLN
5296

1921 znaczek na przesyłki lotnicze z abklaczem.

Fi.60L
100 PLN
5297

1921 czworoblok znaczków na przesyłki lotnicze.

Fi.60S
10 PLN
5298

1921 znaczki na przesyłki lotnicze.

Fi.65S
20 PLN
5299

1921 herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, znaczek za 20 Pf. cięty, ledwo widoczny ślad podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.70 nz
Mi.76U 
300 PLN
SOLD
5300

1921 herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, znaczek za 2 MK. bez poddruku oryginalnie kasowany (Mi.110 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.79s
Mi.85 F 
220 PLN
5301

1921 parka znaczków wydania obiegowego.

Fi.81L
20 PLN
SOLD
5302

1921 znaczek wydania obiegowego.

Fi.82L
10 PLN
5303

1921 Wydanie z okazji tygodnia walki z gruźlicą, seria czysta.

Fi.84-86
Mi.90-92 
35 PLN