The auction will start on 09.09.2022

Auction 47. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5125

1898 Sądowe znaczki doręczeniowe, 17 1/2 Kr. niebieskofioletowo/ czarny o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia wysłanym 13.IV z Jarosławia (Fi.300.-).

Fi.1bx
Mi.1bB 
180 PLN
5126

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
5127

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
80 PLN
SOLD
5128

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
15 PLN
SOLD
5129

1920 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, urzędowy znaczek za 10 f. z częściowo zamazanym rysunkiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.U13
40 PLN
5130

1920 cyfry między gwiazdkami, sześcioblok kasowanych znaczków urzędowych za 25 f., trzy lewe z podwójnym ząbkowaniem pionowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.U5
90 PLN
5131

1920 I wydanie, 25 fen. - frankatura pojedyncza, miejscowy list wysłany 7.X w Tarnowie.

Fi.U5
40 PLN
5132

1920 I wydanie, 25 fen. - frankatura pojedyncza, list wysłany 29.X z Grudziądza do miejscowości Blizno (Bliesen), niepodjęty, zwrócony do nadawcy.

Fi.U5
30 PLN
5133

1920 polecony list urzędowy z Prokuratury Generalnej we Lwowie 2.X.20 do Tarnowa.

Fi.U6, U9
100 PLN
5134

1935 przesyłka urzędowa - zwrotne poświadczenie odbioru, przesłane miejscowo w Nowym Sączu.

Fi.U19
Mi.D19 
20 PLN
5135

1935 ośmiobok znaczka urzędowego.

Fi.U19
10 PLN
5136

1935 znaczki urzędowe w czworoblokach.

Fi.U19-20
10 PLN
SOLD
5137

1935 urzędowy list polecony z sądu w Warszawie do Czarnego Dunajca.

Fi.U20
35 PLN
5138

1936 WILEŃSZCZYZNA - ŁUŻKI - list urzędowy za zwrotnym poświadczeniem odbioru, co bardzo rzadkie, ofrankowany dwoma znaczkami urzędowymi ZWYCZAJNA!!! wysłany 16.3 z urzędu Wilno 4 do miejscowości Łużki (powiat dziśnieński), znaczek unieważniony datownikiem z wyróżnikiem "1"; ponieważ adresat zmarł, przesyłkę po opatrzeniu kartką ze stosowną adnotacją 17.III zwrócono do nadawcy, odciskając datownik Łużki (wyróżnik "b"); niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji G.Hahne.

Fi.U19
350 PLN
5139

1938 polecony list urzędowy wysłany 10.XII z miejscowości Nakło nad Notecią do Szubina, kasownik odbiorczy.

Fi.U20
Mi.D20 
20 PLN
5140

1939 urzędowy miejscowy list polecony z Lwowa.

Fi.U20
25 PLN
5141

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czarnej, niebieskiej i czerwonej oraz znaczek z podwójnym drukiem, gwarancje Krawczyk, Schmutz, Ryblewski.

Fi.U21-2 P, U22 Dp
240 PLN
5142

1945 Godło Państwa, cięty znaczek na urzędowy list polecony z błędem "przecięta ośmiokątna tarcza", gwarancja Krawczyk.

Fi.U22IIA B
Mi.D23B 
30 PLN
5143

1947 list urzędowy z Gniezna do Koszalina na poniemieckiej kopercie.

Fi.U21
15 PLN
5144

1950 "groszy" frankatura mieszana - znaczek urzędowy i znaczki z nadrukiem, polecony list ekspresowy, wysłany 21.XI z Poznania do Warszawy, dopłata za ekspres znaczkami z nadrukiem typu 11; niecodzienny i rzadko spotykany walor.

Fi.U22IIA, 446
Mi.D24B, 587 
250 PLN
5145

1951 "ŻĄDAMY ZAKAZU BRONI ATOMOWEJ RZĄD, KTÓRY PIERWSZY UŻYŁBY NAPASTNICZEJ BRONI ATOMOWEJ, BĘDZIE POTĘPIONY PRZEZ LUDZKOŚĆ JAKO ZBRODNIARZ WOJENNY!" odbitka wirnika propagandowego na liście urzędowym wysłanym 21.II z Katowic do Krakowa (Myślicki 50 113).

Fi.U21III
Mi.D25 
30 PLN
5146

1951 urzędowy list polecony z Szczecina do Koszalina.

Fi.U22
10 PLN