The auctions ends in:

Page:
WW2 PoW and internment camps
Poz# Features Catalog Description Actual price
24446

1946 Państwowy Urząd do Spraw Ewakuacji ludności polskiej z ZSRR - list urzędowy wysłany 3.VIII z oddziału Urzędu Repatriacyjnego we Lwówku adresowany do centrali w Warszawie, przesyłka urzędowa, zwolniona od opłaty pocztowej, początkowo oznaczono, a następnie anulowano dopłatę.

120 PLN
24447

1946 Hellbrun, bloczek na rzecz PCK zbiórka dla polskich dzieci.

120 PLN
24448
Fi.bl.1

1946 Dachau - Allach, blok z okazji rocznicy wyzwolenia obozu w Dachau w bardzo ładnym stanie.

400 PLN
24449
Fi.bl.1

1946 blok poczty polskich osiedli we Włoszech.

180 PLN
24450
Fi.Bl.1-3

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, komplet bloków w pięknym stanie (Fi.900.-).

700 PLN
24451
Fi.bl.2

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, blok z niewielki złamaniem.

200 PLN
24452
Fi.Bl.2 P

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, próba bloku 2 w kolorze czerwonym, z pełną oryginalną gumą, bardzo rzadka i wysoko wyceniana we włoskich katalogach.

2 400 PLN
24453
Fi.bl.3

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, blok z niewielki złamaniem.

200 PLN
24454
Fi.Cp1

1946 "Syrena", karta pocztowa wysłana 9.XII ze zgrupowania polskich, byłych jeńców wojennych w Rümpel Oldesloe do polskiego obozu nr.5 w Geesthacht-Heideberg; znak opłaty unieważniony stemplem: "Poczta Pol. Okr. Wojsk. Wentort"; doskonały stan zachowania

600 PLN
24455

1947 list zwrotny od jeńca wojennego ze Zgierza 4.2.1947 do Francji.

50 PLN
24456

1947 obóz jeniecki w ZSRR dla jeńców niemieckich, przesyłka do obozu - formularz Sowieckiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca datowany 16.IV w Dreźnie, wysłany do Moskwy na adres skrytki pocztowej 7421, stempelek cenzury sowieckiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, CZERWONY PÓŁKSIĘŻYC.

200 PLN
24457

1949 polecony ekspresowy list lotniczy wysłany 25.III z Rzymu do oddziału genewskiego Rady Polonii Amerykańskiej, dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.

100 PLN