The auctions ends in:

Page:
WW2 PoW and internment camps
Poz# Features Catalog Description Actual price
24406
Fi.bl.5B Zw

1945 Dachau Allach, blok z dopłatą na PCK, blok na papierze ze znakiem wodnym.

110 PLN
24407
Fi.bl.5uA

1945 Dachau Allach, blok z dopłatą na PCK, odwrócony druk znaczka za 25 Pf.

240 PLN
24408
Fi.bl.5uA

1945 Dachau Allach, blok z dopłatą na PCK, odwrócony druk znaczka za 25 Pf.

180 PLN
24409
Fi.bl.5xA

1945 Dachau Allach, cięty blok z dopłatą na PCK ze znakiem wodnym "kwadraty w lewo", na marginesie sucho tłoczona pieczęć PCK.

50 PLN
24410
Fi.bl.5xA

1945 Dachau Allach, cięty blok z dopłatą na PCK ze znakiem wodnym "kwadraty w lewo", na marginesie sucho tłoczona pieczęć PCK.

50 PLN
24411
Fi.Bl.5xA

1945 Dachau Allach, cięty blok z dopłatą na PCK 2,85+7,25 mk., ze znakiem wodnym "kwadraty w lewo" (Fi. 200.-), na marginesie sucho tłoczona pieczęć PCK.

50 PLN
24412
Fi.Bl.5xA

1945 Dachau Allach, cięty blok z dopłatą na PCK 2,85+7,25 mk., ze znakiem wodnym "kwadraty w prawo" (Fi. 200.-), na marginesie sucho tłoczona pieczęć PCK.

35 PLN
24413
Fi.Ck1

1945 Lubeka - żaglowiec, listownik.

50 PLN
24414
Fi.Ck1

1945 Lubeka - żaglowiec, listownik.

50 PLN
24415
Fi.Cp1

1945 Lubeka - Syrena, całostka z sygnaturą E/0281.

45 PLN
24416
Fi.Cp1

1945 "Syrena", karty pocztowe znacznie różniące się kolorem znaku opłaty, jedna ze znakiem opłaty pomarańczowoczerwonym, druga z czerwonym i z dodatkowym błędem "uszkodzone 0 w sygnaturze E/0281"; doskonały stan zachowania.

250 PLN
24417
Fi.Cp1

1945 Lubeka - Syrena, całostka z sygnaturą E/0281.

50 PLN
24418
Fi.Cp1

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", karta pocztowa o sygnaturze (E/0281); słabszy stan zachowania, jak na skanie, atrakcyjna cena.

40 PLN
24419
Fi.Cp1a

1945 "Libertas" karta pocztowa z napisem Lubeka z prawej strony znaku opłaty, wysłana 3.VIII z Rumpel.

700 PLN
24420
Fi.Cp2a

1945 "Syrena" karta pocztowa wysłana 20.VII z polskiego urzędu pocztowego w obozie wojskowym w Pohls do Szkocji, za pośrednictwem angielskiej poczty polowej przesłana do adresata.

900 PLN
24421
Fi.Cp2b

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", karta pocztowa na kartonie szarobiałym, sygnatura L.Z.7.45.25000(1591); dobry stan zachowania.

120 PLN
24422
Fi.Cp3a

1945 Libertas, karta pocztowa za 40 fen. na niemieckim formularzu z nadrukiem, na odwrocie podlepki.

750 PLN
24423
Fi.1-10

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, seria obiegowa ze znaczkiem lotniczym.

120 PLN
24424
Fi.1-3

1946 znaczki dla osiedli polskich w Bawarii.

50 PLN
24425
Fi.1-3A

1946 ruiny Warszawy na tle sylwetki Stefana Starzyńskiego, cięta seria wydania osiedli polskich w Bawarii.

600 PLN
24426
Fi.1-3B

1946 ruiny Warszawy na tle sylwetki Stefana Starzyńskiego, ząbkowana seria wydania osiedli polskich w Bawarii.

200 PLN
24427
Fi.1-5

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, seria z nadrukiem tzw. " szanuj cztery wolności" cytat z Roosevelta.

120 PLN
24428
Fi.1-5

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, koperta pierwszego dnia obiegu wydania z nadrukiem "Szanujcie cztery wolności".

240 PLN
24429
Fi.1-5

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, seria znaczków z nadrukiem "Szanuj cztery wolności".

100 PLN
24430
Fi.1-9

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, seria znaczków I wydania.

40 PLN
24431
Fi.1-9

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, dziesięć serii czystych (10 x 1-9)

150 PLN
24432
Fi.1-9

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, seria.

20 PLN
24433
Fi.10A

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech - nieząbkowany znaczek lotniczy za 25+100 L. na liście z Osiedla Barletta adresowanym do polskiego obozu w Riccione Marina, ze względu na dużą dopłatę rzadko spotykany na korespondencji; dekoracyjna całość.

1 500 PLN
24434
Fi.10A

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, znaczek wydania lotniczego.

200 PLN
24435
Fi.10A

1946 wydanie lotnicze dla poczty osiedli polskich we Włoszech.

250 PLN
24436
Fi.10B

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, znaczek wydania lotniczego.

100 PLN
24437
Fi.10B

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, znaczek wydania lotniczego.

100 PLN
24438
Fi.10B

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, znaczek na przesyłki lotnicze.

50 PLN
24439
Fi.10B

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, znaczek na przesyłki lotnicze.

70 PLN
24440
Fi.398, 400
Mi.431, 433 

1946 polecony list lotniczy wysłany 19.IX z Wrocławia do Polskiego Czerwonego Krzyża w Teheranie, przeadresowany do centrali PCK w Londynie, cenzura zagraniczna 3259; nietypowy kierunek wysyłki; całość o ładnym obiegu, w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

300 PLN
24441
Fi.410
Mi.443 

1946 obóz internowanych w Darmstadt w amerykańskiej strefie okupacyjnej, list do obozu, wysłany 5.V z miejscowości Sławno, dwie cenzury amerykańskie, dodatkowo stempelek cenzury obozowej.

200 PLN
24442

1946 obóz dla byłych polskich jeńców wojennych i cywilnych (D.P. A.C. Camp) Emmerid; list wysłany 27.I z mało znanego i rzadko spotykanego w obrocie obozu, do Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie, czerwony stempel nadawczy, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

900 PLN
24443

1946 Fallingbostel, centrum przesiedleńcze dla osób wysiedlonych, list z obozu wysłany 23.IV do Gdańska, stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

1 200 PLN
24444

1946 Hellbrunn, bloczek na rzecz PCK zbiórka dla polskich dzieci.

120 PLN
24445

1946 list od podchorążego Zbigniewa Komorowskiego z Polskiego Centrum Wojskowego w Hamburgu dla jeńców z obozów jenieckich do Szkocji, stempel zwalniający z opłaty "Mail of Recovered Allied Milit. Person.".

140 PLN