Page:
WW2 PoW and internment camps
Poz# Features Catalog Description Actual price
24246

1939 Oflag IVA (Hohenstein) - pokwitowanie zdania broni, wystawione 16.X, nietypowy dokument; obóz funkcjonował tylko przez 5 miesięcy (do lutego 1940 roku)!!!

80 PLN
24247

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, formularz wysłany 13.XII z miejscowości Miskolcz do Kobyłki; stempelek oznaczający pocztę internowanych BELLIGERANT INTERNE; pieczęć formacyjna; dobry stan zachowania.

60 PLN
24248

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Mohacs, formularz wysłany z obozu 16.XII do Budapesztu.

100 PLN
24249

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, formularz wysłany 1.XII z obozu do Kobyłki pod Warszawą; cenzura.

50 PLN
24250

1939 Kozielsk - pierwszy list z niewoli !!! napisany 29.XI adresowany do Lublina, a w razie niemożliwości doręczenia podano drugi adres w Krakowie, z treści listu pomimo tragicznych okoliczności przebija pewien optymizm: "... do mego powrotu..." , "... wszystko zakończy się pomyślnie!"; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

1 000 PLN
SOLD
24251

1939 Włodzimierz Wołyński - obóz jeniecki dla polskich żołnierzy wziętych do niewoli przez sowietów po agresji z 17.IX, pierwsza wiadomość z niewoli, karta pocztowa wysłana 15.X z obozu do miejscowości w okolicach Bracławia.

200 PLN
24252

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz policji Sarvar 2, formularz wysłany 24.XI z obozu do PCK w Krakowie; stempelek "Belligerant interne" zwalniający od opłaty pocztowej, pieczęcie PCK, ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.

150 PLN
24253

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagymaros, formularz wysłany 6.XI przez kobietę znajdującą się w obozie !!! stempelek BELLIGERANT INTERNEE zwalniający od opłaty pocztowej, pieczęć formacyjna; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
24254

1939 Oflag XVIIIC - wczesny typ formularza, wysłany 28.XI z obozu do Warszawy, niemy datownik nadawczy z wyróżnikiem "a", stempelek cenzury obozowej; nadawcą listu jest komandor porucznik Mieczysław Adamowicz, komendant Portu Wojennego w Gdyni we wrześniu 1939, zwraca uwagę nie wpisany na odwrocie numer więźnia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.

400 PLN
24255

1939 PRZESYŁKA DO OBROŃCY WESTERPLATTE - karta pocztowa do kaprala rezerwy Mieczysława Wróbla, członka obsługi jednego z dwóch działek przeciwpancernych na Westerplatte, wysłana 28.XII z Warszawy do Stalagu IA, a konkretnie do miejscowości Neu-Astrau w Prusach Wschodnich, gdzie żołnierz ten pracował, ponieważ jeńców tego obozu zatrudniano w okolicznych majątkach czy nawet fabrykach, kartę po ocenzurowaniu w obozie, opatrzono stempelkiem über Stalag IA i przekazano do adresata; jako formularz wykorzystano polską całostkę z dodatkowym napisem i stempelkiem "Kriegsgefangenenpost" i oznaczeniem "Gebührenfrei" (zwolnione od opłaty) na znaku opłaty; z 205 obrońców Westerplatte 179 trafiło do niemieckiej niewoli, unikalny walor w idealnym stanie zachowania.

1 000 PLN
24256

Fi.1

1940 wydanie dla internowanych Polaków w Szwajcarii.

110 PLN
SOLD
24257
Fi.2, Fp5

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Remetschwil, dodatkowy stempelek "Arbeitslager Poln. Int. Sennhof".

300 PLN
24258

1940 Starobielsk - karta pocztowa z obozu, wysłana 12.III do Warszawy przez kapitana Andrzeja Pawlika; jego nazwisko znajduje się na liście katyńskiej; karta pionowo złożona, mimo ubytków na froncie jest na tle innych znanych przesyłek w dobrym stanie; historyczny dokument, świadek tragicznych i zagmatwanych polskich losów.

800 PLN
24259

1940 Internowanie na Litwie - obóz Kalvarija (Kalwaria), list do obozu wysłany 31.I z miejscowości Świsłocz - znajdującej się na terenach zajętych przez Sowietów 17 września; stempelek cenzury litewskiej; bardzo ciekawy obieg; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

800 PLN
24260

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Wetzikon, list z obozu adresowany do Czerwonego Krzyża w Genewie, stempelek cenzora 303, na odwrocie zalepka cenzury.

120 PLN
24261

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa, wysłana 21.III z obozu do Krakowa, cenzura rumuńska.

100 PLN
24262

1940 list polecony wysłany 7.II ze Lwowa do szpitala polskich jeńców wojennych w Łodzi, gdzie dotarł 7.V (kasownik odbiorczy Lodsch na odwrocie), ponieważ jeniec prawdopodobnie został wyleczony, osadzono go w Stalagu IIIA dokąd przekierowano przesyłkę, stempelek cenzury i pieczęć komendantury obozu, na odwrocie cenzura numerowa Wehrmachtu; jeden znaczek usunięty przez cenzurę obozową; wspaniała całość o ciekawym obiegu pocztowym w idealnym stanie zachowania.

600 PLN
24263

1940 Oflag Xb - listownik wysłany 27.I z obozu do Lwowa, cenzura, kasownik odbiorczy.

150 PLN
24264

1940 Starobielsk - depesza wysłana z obozu, odebrana 23.III w Zamościu, lakoniczna treść: "zdrowy, kartę otrzymałem, wszystkiego dobrego, ucałowania", wysłana przez jeńca o nazwisku Balsewicz - nie figurującego na liście katyńskiej, jest to prawdopodobnie błąd pisowni i chodzi o majora Bronisława Balcewicza, komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Zamościu; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

300 PLN
24265

1940 Oflag XIIA - formularz wysłany 16.IV z Sosnowca do obozu; cenzura; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
24266

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Balatonlelle, widokówka wysłana 9.IV z obozu do Warszawy, stempelek zwalniający od opłaty pocztowej, cenzury.

60 PLN
SOLD
24267

1940 kartka z Oflagu XA.

10 PLN
24268

1940 Oflag IIC - listownik część na odpowiedź, przesłana 7.X z Krakowa.

20 PLN
24269

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Slatina, karta pocztowa wysłana 21.V z obozu do Wadowic, cenzury; całość w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN
24270

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagyszakacsi, formularz wysłany 15.X z obozu do Warszawy, cenzury.

60 PLN
SOLD
24271

1940 Oflag IIA - listownik wysłany 30.III z obozu do Torunia, cenzura.

15 PLN
24272

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Esztergom, karta pocztowa z obozu wysłana 27.II do Czarnego Dunajca, cenzura.

60 PLN
24273

1940 Internowanie w Rumunii - Targoviste, karta pocztowa z obozu, wysłana 5.I do Warszawy, cenzury; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

140 PLN
24274

Mi.626-627 

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyszalkai, widokówka wysłana 12.III z obozu do Kielc; cenzury; nietypowy dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN
24275

1940 Oflag XA - karta wysłana 22.X z obozu do Lwowa, cenzura. kasownik odbiorczy; w rzeczywistości całość prezentuje się korzystniej niż na reprodukcji.

80 PLN
24276

1940 Stalag XIA - list do komendantury obozu wysłany 7.VI z Genewy przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, nieczęsto spotykany walor w idealnym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

300 PLN
24277

1940 Kozielsk - pokwitowanie nadania listu poleconego wysłanego 1.V z Warszawy do obozu, adresowane do Jana Ślaskiego rozstrzelanego w Katyniu - majora rezerwy Wojska Polskiego, ziemianina, senatora z województwa pomorskiego w latach 1938-1939, kawalera Orderu Virtuti Militari; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

200 PLN
24278

1940 Stalag XIIIA - wczesna, nieregulaminowa przesyłka - koperta wysłana 4.I z obozu do Kraśniczyna, niemy miejscownik nadawczy, niespotykana pieczęć zwalniająca od opłaty pocztowej "Kriegsgefangenensendung Stalag XIIIA Zur gebührenfreien Beförderung zugelassen!", stempelek cenzury z parafką cenzora; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (drobne przebarwienia).

300 PLN
24279

1940 Brody - sowiecki obóz dla polskich jeńców, karta pocztowa z obozu do Lublina, wysłana 14.XII, stempel cenzury Wehrmachtu; jeńcy zatrudnieni byli przy, kierowanej przez NKWD, budowie drogi strategicznej Nowogród Wołyński - Lwów.

200 PLN
24280

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa, wysłana 2.V z obozu do Krakowa, cenzury.

120 PLN
24281

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, list wysłany 24.IV z obozu do Poznania; cenzury, na odwrocie zalepka Wehrmachtu; pieczęć formacyjna i stempelek zwolnienia od opłaty; nieznacznie słabszy stan zachowania (klapa uszkodzona).

140 PLN
24282

1940 Stalag VIIA - list do obozu, wysłany 28.VII ze Zduńskiej Woli; cenzura; nietypowa przesyłka; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
24283

1940 Oflag IVC - karta pocztowa wysłana 16.I z Bydgoszczy do obozu, dwukrotnie cenzurowana.

100 PLN
24284

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kisbodak, formularz wysłany 14.III z obozu do miejscowości Biskupice nad Wieprzem, stempelek formacyjny, cenzura.

70 PLN
24285

1940 Oflag IIA - listownik wysłany 7.XII z obozu do Torunia, cenzura.

15 PLN