The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4791

1939 okolicznościowa kartka z Krakowa ze stemplem okolicznościowym z okazji utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.

Fi.1
25 PLN
Bid
4792

1939 niemiecka całostka z Krakowa ze stemplem okolicznościowym z okazji utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.

Fi.1
25 PLN
Bid
4793

1939 przesyłka zagraniczna do Szwecji, I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, ofrankowany formularz kartkowy wysłany 14.III.1940 z Warszawy do Sztokholmu.

Fi.1, 6
250 PLN
Bid
4794

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie listu wysłanego 6 II 40 z Warszawy do Brunszwiku, znaczki skasowane jednoobrączkowym datownikiem "WARSCHAU C1" z wyróżnikiem "a"; w adresie nadawcy, żołnierza niemieckiego, na odwrocie - podano numer skrytki pocztowej "Postfach 152" w urzędzie nadawczym; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
80 PLN
Bid
4795

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi.817.-; Mi. ponad 450 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
800 PLN
Bid
4796

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi.2019.-; Mi.550 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 700 PLN
Bid
4797

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kreślonej kopercie urzędowej "Amt Des Generalgouverneurs Krakau" wysłany z Krakowa do Deidesheim, nadany 2.III.1940 w urzędzie Kraków 2.

Fi.6
100 PLN
Bid
4798

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
Bid
4799

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dofrankowana opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 18.3.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
Bid
4800

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", czysta, w papierze naturalne wtrącenie (Fi.70.-).

Fi.Cp2I
50 PLN
Bid
4801

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
Bid
4802

1939 prekursor GG, widokówka z motywem pomnika czynu legionów w Radomiu, wysłana 13 listopada z Włoszczowej do Neuhaus obok Schliersee w Rzeszy, z prowizorycznym dwuwierszowym stemplem Włoszczowa w kolorze fioletowym, rzadkie.


320 PLN
Bid
4803

1939 współkursory, list z Warszawy nadany 7.12.39 do Czerwonego Krzyża w Genewie, na odwrocie pieczęć nadawcy Związku Kawalerów Maltańskich w Polsce, opłata znaczkami pocztowymi Rzeszy.


300 PLN
Bid
4804

1940 znaczki opłaty radiowej (Rundfunk), parka pionowa - część z nominałem przyklejano na odcinku potwierdzenia wniesienia opłaty radiowej dla opłacającego, a część z literą "A" na blankiecie, który zostawał w archiwum; czyste (Fi.100.-) w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.1+2
80 PLN
Bid
4805

1940 kartka z Zamościa do Skierniewic.

Fi.1, 3, Cp1
60 PLN
Bid
4806

1940 kartka z Krzeszowic do Przeworska.

Fi.1, 6
60 PLN
Bid
4807

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.2
25 PLN
Bid
4808

1940 list stemplowany kasownikiem poczty urzędowej z Niska.

Fi.3
60 PLN
Bid
4809

1940 kartka z Bełza do Przeworska, polska przedwojenna całostka użyta jako formularz, kartka zagięta w połowie.

Fi.3
25 PLN
Bid
4810

1940 kartka z Krakowa do Niemiec.

Fi.3
20 PLN
Bid
4811

1940 krakowski stempel okolicznościowy z okazji urodzin A. Hitlera.

Fi.3
15 PLN
Bid
4812

1940 miejscowa kartka z Krakowa ze stemplem okolicznościowym z okazji urodzi Adolfa Hitlera.

Fi.3
30 PLN
Bid
4813

1940 kartka z Warszawy do Włoch, stemple niemieckiej cenzury, gwarancja Pelczar.

Fi.3, Cp4
100 PLN
Bid
4814

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

Fi.5, 6
100 PLN
Bid
4815

1940 list na kopercie firmowej z Warszawy do Leszna.

Fi.6
60 PLN
Bid
4816

1940 specjalna kartka ze stemplem okolicznościowym z Krakowa z okazji 1. rocznicy utworzenia GG.

Fi.6a
10 PLN
Bid
4817

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, kasownik okolicznościowy pierwszej rocznicy utworzenia Generalnego Gubernatorstwa z Warszawy.

Fi.6b
15 PLN
Bid
4818

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, kasownik okolicznościowy pierwszej rocznicy utworzenia Generalnego Gubernatorstwa z Lublina.

Fi.6c
15 PLN
Bid
4819

1940 specjalna kartka ze stemplem okolicznościowym z Radomia z okazji 1. rocznicy utworzenia GG.

Fi.6d
15 PLN
Bid
4820

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, kasownik okolicznościowy pierwszej rocznicy utworzenia Generalnego Gubernatorstwa z Radomia.

Fi.6d
15 PLN
Bid
4821

1940 kartka z Krakowa do polskiego żołnierza internowanego na Węgrzech.

Fi.7
120 PLN
Bid
4822

1940 kartka z Krakowa do Rzeszy.

Fi.7
80 PLN
Bid
4823

1940 list urzędowy Deutsche Dienstpost Osten z Jasła do Warszawy.

Fi.9
80 PLN
Bid
4824

1940 list polecony z Siedlec do Berlina.

Fi.14, 23
50 PLN
Bid
4825

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
Bid
4826

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) czysta (Fi.748.-); bardzo dobry stan zachowania (znaczek za 30/30 gr ciekawie utleniony).

Fi.14-39
600 PLN
Bid
4827

1940 II wydanie przedrukowe, podstawowa seria.

Fi.14-39
700 PLN
Bid
4828

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria stemplowana.

Fi.14-39
200 PLN
Bid
4829

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok rzadszych z nadrukiem znaczków z tłem liniowanym stemplowany kasownik okolicznościowym pierwszych krakowskich targów wzornictwa, fotoatest Berbeka. Wysoka wycena katalogowa

Fi.14I
600 PLN
Bid
4830

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 24/25 gr., znaczek podstawowy w odmianie I, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.14I
1 600 PLN
Bid