The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
52638

1944 Goznak, list z Otwocka nadany 22.02.45 do Krasnystaw, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 277.

Fi.343
54 PLN
SOLD
52639

1944 RZESZÓW - Wodzowie, T.Kościuszko, 25 gr FRANKATURA POJEDYNCZA, karta-wezwanie ofrankowana marginesowym znaczkiem za 25 gr. w kolorze jasno pomańczowoczerwonym z poz.10 (Fi.7000.- + dopłata 50-100% za datownik); sporządzony przez notariusza 27.XI dokument nadano 29.11 z Rzeszowa do miejscowości Drabinianka, znaczek skasowano stemplem prowizorycznym - przedwojennym datownikiem RZESZÓW 1 z wyróżnikiem "a" typ 290/1, ponieważ adresata nie odnaleziono, a przesyłka dotyczyła spraw spadkowych - osoba urzędowa - tu sołtys gromady Słocina opatrzył przesyłkę adnotacją "Adresat nieznany", odcisnął pieczęć "SOŁTYS GROMADY Gm.Słocina Rzeszów" i podpisał się, listonosz dopisał "Zwrot Rzeszów" i przesyłkę zwrócono do nadawcy (datownik odbiorczy z 14.12); stempelek cenzury wojskowej nr.178; trudno o całość - szczególnie kartę pocztową, o lepiej udokumentowanym obiegu urzędowym i dodatkowo w tak pięknym stanie zachowania; gwarancja Petriuk, atest Piekut.

Fi.339
Mi.380
9 000 PLN
52640

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr., opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), w pięknym stanie, gwarancja Mikulski.

Fi.339 P
Mi.380 
4 000 PLN
52641

1944 Wodzowie, miejscowa kartka wysłana w Lublinie w pierwszym dniu obiegu 7 września 1944 znaczka za 25 gr. i całostki wydania prowizorycznego, opłata zgodna z taryfą pocztową, filatelistyczny adres.

Fi.339, Cp89 FDC
7 000 PLN
52642

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
3 000 PLN
52643

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych i marginesowych czworoblokach, znaczki za 25 gr. w różnych odcieniach czerwonego i dodatkowo wraz ze znaczkami za 1 zł. z międzypolami po lewej, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 600 PLN
52644

1944 Wodzowie - znaczki wydane 7.IX na dwóch kopertach skasowane 05.9??? datownikiem "LUBLIN 1" z wyróżnikiem "r", który do drugiej dekady września nie posiadał żadnych uszkodzeń, w ostatniej dekadzie pod literką "r", na każdym z licznie znanych listów widoczna jest szczerba powstała najprawdopodobniej w wyniku uderzenia datownikiem o brzeg poduszki z tuszem; znaczki na górnej i środkowej całości unieważniono datownikiem z tą właśnie cechą, co dowodzi, że są antydatowane (przez nieuwagę lub celowo) na 5.9 czyli na dwa dni przed datę wydania znaczków; trzecia (dolna) całość to grzecznościowy list polecony z 14.9 z jeszcze nieuszkodzonym datownikiem; pierwszy list omyłkowo zagwarantowany przez eksperta PZF, drugi z datownikiem odbiorczym Przemyśl z 14.IX na odwrocie, może wskazywać, że oba listy powinny być nadane jeden lub dwa dni wcześniej; te trzy całości razem stanowią interesujący materiał badawczy do specjalizacji tego bardzo poszukiwanego wydania.

Fi.339-41
Mi.380-82 
4 000 PLN
52645

1944 Wodzowie, seria arkuszowych prób siatkowych typu V - z nieopiłowanymi marginesami - tu bardzo szerokimi, wyjątkowo czysty druk i piękny stan zachowania, gwarancja Walocha.

Fi.339-41 PV
Mi.389-82
6 000 PLN
SOLD
52646

1944 Wodzowie, seria nowodruków wykonana na zlecenie Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich, arkusze tych znaczków były załączone do monografii wydania Wodzów "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją A. Myślickiego.

Fi.339-41ND
Mi.380-2ND
20 PLN
52647

1944 wodzowie, seria prób arkuszowych siatkowych typu V w barwach definitywnych, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339-41PV
Mi.380-2
5 400 PLN
52648

1944 Wodzowie , seria na tak zwanych zawiasach, fotoatest Walocha.

Fi.339-41b
Mi.380-2
2 400 PLN
52649

1944-1955 TOM I i II ZNACZKÓW POCZTOWYCH POLSKI LUDOWEJ, podstawowy komplet znaczków z 11 pierwszych powojennych roczników, brak znaczka brązowoczerwona Warszawa (Fi. 348b), dodatkowo znaczek wydania przedrukowego za 1,50 zł w barwie czerwonej z atestem (Fi. 376b), zestaw zawiera bloki; 9, 10 i 11; wartość katalogowa ponad 10.500,- zł, wszystkie pozycje w bardzo dobrym stanie.

Fi.339-809, bl.9-17
Mi.380-953, Bl.9-18
6 800 PLN
52650

1944 wodzowie, próba arkuszowych siatkowa typu V w barwie zbliżonej do definitywnych, gwarancja bez oznaczenia Schmutz.

Fi.339PV
Mi.380
2 000 PLN
52651

1944 Wodzowie, znaczek w barwie czerwonej, stempel Lipa, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339b
Mi.380
2 170 PLN
SOLD
52652

1944 Wodzowie, znaczek w barwie ciemnoczerwonej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339c
Mi.380
400 PLN
SOLD
52653

1944 Wodzowie, seria czysta w czworoblokach na zawiasach (Fi.6000.-), znaczek za 25 gr. po jednej stronie w niekatalogowanym kolorze ciemno cynobrowoczerwonym, po drugiej w rzadszym kolorze ciemno czerwonym, gwarancja Jendroszek, z opisem gwarancja; znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym z katalogowanym błędem na poz.21 "plama po lewej nad rysunkiem znaczka i zniekształcone litery CZT" (co ciekawe po drugiej stronie na tej pozycji błędu nie ma), fotoatest Wiatrowski, znaczek za za 1 zł. w kolorze ciemnoniebieskim gwarancja i opis, ślad złożenia na międzypolu.

Fi.339c + h, 340b, 341c
Mi.380-82
9 000 PLN
52654

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w rzadkim kolorze ciemnnoczerwonym z błędem na poz.23 "PÓLSKA", sygnowany Witkowski Poznań, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339c B4
Mi.380
800 PLN
52655

1944 Wodzowie - R.Traugutt, parka znaczków za 25 gr. na zawiasach, co ciekawe w różnych kolorach, jeden znaczek w rzadszym kolorze cynobrowoczerwonym, drugi w bardzo rzadkim ciemnoczerwonym, gwarancja z opisem kolorów.

Fi.339c Pw 339h
Mi.380 Zf 380
2 000 PLN
52656

1944 Wodzowie, parka w barwach jasnoróżowoczerwonej i cynobrowoczerwonej na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
52657

1944 Wodzowie, znaczek w barwie pomarańczowoczerwonej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.339g
Mi.380
740 PLN
SOLD
52658

1944 LUBLIN 1 r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w do niedawna najdroższym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w trzecim dniu obiegu 9.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
400 PLN
52659

1944 Wodzowie, znaczek w barwie cynobrowoczerwonej, gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
300 PLN
52660

1944 Wodzowie, znaczek w barwie jasno szarawo cynobrowoczerwonym, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339h
Mi.380
340 PLN
SOLD
52661

1944 LUBLIN 2, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. z lekko przesuniętym dolnym ząbkowaniem poziomym - przez co znaczek jest większy, unieważniony bardzo rzadkim na wodzach prowizorycznym kasownikiem typu 174/1 - zgrawerowany przedwojenny datownik, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340
Mi.381
1 200 PLN
52662

1944 LUBLIN 1, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. unieważniony 20.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja Schmutz.

Fi.340
Mi.381
400 PLN
52663

1944 LUBLIN 1, Wodzowie - T.Kościuszko, wycinek z koperty użytkowej ze znaczkiem wodzów za 50 gr. w kolorze zielonym unieważnionym 06.I.45 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", obok wprowadzony do obiegu 1.I znaczek z nadrukiem KRN, użycie znaczka serii wodzów w początkach 1945 roku jest bardzo rzadkie, na życzenie gwarancja.

Fi.340
Mi.381
500 PLN
52664

1944 Wodzowie, rzadka próba typu VI na papierze gazetowym z niemieckim tekstem na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PVI MK
Mi.381
2 400 PLN
52665

1944 Wodzowie, znaczki za 50 gr i 1 zł na froncie karty wydania przedrukowego, skasowane 15.09.44 w urzędzie Lublin 1 dwuobrączkowym datownikiem z wyróżnikiem "r"; gwarancja Krawczyk.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
600 PLN
52666

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, próba siatkowa arkuszowa znaczka za 50 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, gwarancja Berbeka, z opisem Schmutz.

Fi.340V
Mi.381
1 400 PLN
52667

1944 Wodzowie, znaczek w barwie jasnozielonej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340a
Mi.381
180 PLN
52668

1944 Wodzowie, znaczek w barwie zielonej, kasownik Siedlce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340b
Mi.381
180 PLN
SOLD
52669

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym z występującym w niewielkiej części nakładu błędem na poz.21 w bardzo zaawansowanym stadium "plamy nad rysunkiem znaczka, plamy pod O, plamy nad i pod C, zniekształcone T i A, połączone L i S, zniekształcone A i smuga na prawym brzegu" - to najbardziej zniekształcony znaczek tego wydaniana, w opisie na znaczkach tylko najważniesze uszkodzenia, piękny stan zachowania, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340c B2
Mi.381
1 200 PLN
52670

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł., w kolorze jasnoniebieskim, ze znacznie przesuniętą w dół perforacją poziomą, brak milimetra aby powstał znaczek jednostronnie cięty, dodatkowo błąd na poz.26 "uszkodzona krawędź formy" - co widać tylko na znaczkach z takim przesunięciem lub z dolnym marginesem, gwarancja i opis koloru Walocha.

Fi.341a
Mi.382
700 PLN
52671

1944 Wodzowie, znaczek w barwie jasnoniebieskiej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.341a
Mi.382
220 PLN
52672

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, marginesowy znaczek za 1 zł. w kolorze ciemnoniebieskim UNIKALNY ZE ZNACZNIE PRZESUNIĘTYM W PRAWO KOMPLETNYM RYSUNKIEM, znaczki z pierwszej kolumny tego sektora posiadają po lewej stronie niezadrukowany pasek, te ze środka mają przesunięty rysunek w dwóch częściach, tylko te z prawej - w tym ten oferowany z poz.10 mają cały rysunek jeśli zachował się margines - to w sumie mogło być zaledwie sześć sztuk, ale z pewnością nie wszystkie go zachowały, gwarancja i oznaczenie Perzyński.

Fi.341c MK
Mi.382
4 000 PLN
52673

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 3.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, list wędrował typową dla korespondencji w tym okresie w tym kierunku przez ZSRR, Turcję, Egipt (zalepki i stemple cenzorskie), Gibraltar, po pół roku przesyłka dotarła do Genewy - stempel odbiorczy, odręczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, znaczki ostemplowano w urzędzie pocztowym Warszawa 2.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
52674

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 28.11.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczne kasownik i erka urzędu pocztowego Warszawa 23, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.342
Mi.383
521 PLN
SOLD
52675

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
52676

1944 list polecony z Warszawy 3.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
120 PLN
52677

1944 Goznak, kartka z Łańcuta do Rzeszowa, prowizoryczny kasownik Łańcuta, stempel cenzury wojskowej nr 177.

Fi.342
Mi.383
180 PLN