The new auction will start soon

Auction 115. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
45367

1860 koperta poczty miejskiej w Warszawie, znak opłaty w barwie niebieskiej,bardzo ładny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ck4IIx
3 000 PLN
45368

1887 opaska do druków prywatnej poczty Hansa z Gdańska.


250 PLN
45369

1901 kartka urzędowa ze Łańcuta do Grodziska, specjalna karta formularz do korespondencji urzędowej z napisem "Karta listowa bezpłatna", stempelek "EX OFFO. / Sprawa urzędowa".

Fi.Fp
100 PLN
45370

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem na doklejonym znaczku.

Fi.Cp1 + 1 z. 2½
70 PLN
45371

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen; wg. klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 17 z dodatkowo występującą cechą opisową 20; bardzo dobry stan zachowania (Fi.100.-); sygnowane Pelczar.

Fi.Cp1I (1s)
80 PLN
45372

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen; wg. klasyfikacji Berbeki i Pelczara - wymiary mieszczące się w typie 5, brak wspólnych cech opisowych dla tego typu (2, 5), ale występują nienotowane (11 i 22); dobry stan zachowania (punktowe przebarwienia na i pod górnymi ząbkami doklejonego znaczka) - karta niekatalogowana!!!

Fi.Cp1II (1s)
120 PLN
45373

1918 wydanie PP/GGW, całostka z doklejonym znaczkiem i nadrukiem typ 14, niewielkie zagniecenia, gwarancja i oznaczenie Rzadkosz.

Fi.Cp1s
70 PLN
45374

1918 wydanie PP/GGW, kartka z nadrukiem na doklejonym znaczku wysłana z Warszawy 10.01.19 do Krakowa.

Fi.Cp1s
150 PLN
45375

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem na doklejonych znaczkach.

Fi.Cp1t
200 PLN
45376

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
50 PLN
45377

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z nadrukami typ 12, ślady po czterech podlepkach na odwrocie jednej kartki, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp3I
180 PLN
45378

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typ 19.

Fi.Cp3I
220 PLN
45379

1918 wydanie PP/GGW, kartka grzecznościowo stemplowana kasownikiem prowizorycznym z Konina, całostka z nadrukiem typ 9.

Fi.Cp3I
200 PLN
45380

1918 wydanie lubelskie, całostka z nadrukiem w barwie czerwonobrązowej typ I, uszkodzone e w Postkarte, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp4IIc
250 PLN
45381

1918 wydanie lubelskie, całostka z nadrukiem w barwie czerwonobrązowej typ II, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp4IIc
160 PLN
45382

1918 wydanie lubelskie, całostka z nadrukiem w barwie jasnoczerwonej typ I, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp4Ia
1 000 PLN
45383

1918 wydanie lubelskie, całostka z nadrukiem w barwie brązowoczerwonej typ I, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp4Ib
108 PLN
SOLD
45384

1918 wydanie lubelskie, kartka z obiegu pocztowego z Lublina do Warszawy, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp4bIy
940 PLN
SOLD
45385

1918 wydanie lubelskie, całostka z nadrukiem typ I, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp5I
250 PLN
45386

1918 wydanie lubelskie, całostka z nadrukiem typ II, uszkodzone e w Postkarte, gwarancja Pelczar, Schmutz.

Fi.Cp5II
250 PLN
SOLD
45387

1918 wydanie lubelskie, całostka z nadrukiem typ II, uszkodzone e w Postkarte, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp5II
250 PLN
45388

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie brązowoszarym y, gwarancja i oznaczenie Rzadkosz.

Fi.Cp5Iy
108 PLN
SOLD
45389

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłowy z pobraniem z nadrukiem typ 11.

Fi.Ca3
400 PLN
45390

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
65 PLN
SOLD
45391

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck6
70 PLN
45392

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
60 PLN
45393

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
80 PLN
45394

1919 całostka z opłacona odpowiedzią stemplowana grzecznościowo kasownikiem prowizorycznym z Konina.

Fi.Cp3I
100 PLN
45395

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 42; opis i gwarancja Schmutz;

całostka z nadrukiem typu 12, litera P w POCZTA przerwana u dołu, do kartki dołączono dwie metryczki autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.11" (aktualnie Cp.12I);

karta podwójna z nadrukiem typu 96; opis i gwarancja Schmutz;

karta podwójna z nadrukiem typu 11, zamiast rombu koniczynka, do kartki dołączono metryczkę autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.12" (aktualnie Cp.13I); na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp12I-II, 13I-II
1 200 PLN
45396

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczynka zamiast rombu i podniesiona kropka po h.

Fi.Cp12II
70 PLN
45397

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

Fi.Cp12II
71 PLN
SOLD
45398

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42.

Fi.Cp12II
50 PLN
45399

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka po h, z obiegu pocztowego z Krakowa 4.II.20 do Rzeszowa.

Fi.Cp13IIA
100 PLN
45400

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 4 z charakterystyczną "koniczynką" zamiast rombu, kartka na odpowiedź z niekatalogowanym podwójnym nadrukiem, bardzo rzadki błąd na tej odmianie całostki w doskonałym stanie.

Fi.Cp13INp
900 PLN
45401

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 103 na kartonie niebieskawym, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp14II
150 PLN
45402

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania, skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
45403

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp14IIx
80 PLN
45404

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
45405

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 23.VII.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3 w okręgu, nadruk typ 80.

Fi.Cp14IIx, 76B
150 PLN
45406

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

Fi.Cp 14IIy
80 PLN