The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35103

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki znaczek, odmiana w kolorze żółtobrązowym - jedna z trzech obok ochrowobrązowej i popularnej ciemnobrązowej występująca na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, na wycinku użytkowym, gwarancja i opis "3Iau żółtobrązowy" Schmutz.

Fi.IIIau
1 200 PLN
Bid
35104

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u o nakładzie 1900 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIau
300 PLN
Bid
35105

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwie skrajne odmiany: ciemnobrązowa - według Machowskiego III.A.b., i brunatnożółta - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowane, razem tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis (3Iax2) Schmutz.

Fi.IIIax2
480 PLN
Bid
35106

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, unikalna odmiana w kolorze ciemnobrązowym o odcieniu bardziej czerwonawym niż zwykle na karcie z obiegu pocztowego: jedyny znaczek Poczty Wielkanocnej występujący na papierze żółtawym gładkim grubym; we wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych nie było przesyłki opłaconej takim znaczkiem, gwarancja i opis "IIIaz1 (150)" Schmutz.

Fi.IIIaz1
6 000 PLN
Bid
35107

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze x2 o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIbx2
4 000 PLN
Bid
35108

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIcu
2 400 PLN
Bid
35109

1941 Pocztylion pierwszego wydania w kolorze ciemnoceglastym na papierze bibułkowym x1, odbitka szczególnie staranna podpisana na odwrocie przez projektanta i rytownika J. Staniszkisa w nakładzie 63 sztuk, tylko część z tych odbitek została podpisana (około kilkunastu), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IVax1
12 000 PLN
Bid
35110

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w barwie brązowawoczerwonym "ceglastym" na papierze x3 prążkowanym poziomo, nakład tej odmiany 5 sztuk!, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IVbx3
6 000 PLN
Bid
35111

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

Fi.Iau
350 PLN
Bid
35112

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze intensywnie ultramarynowym na papierze białym gładkim cienkim, (nakład część z 300 sztuk), gwarancja i opis Iax2.

Fi.Iax2
400 PLN
Bid
35113

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 o nakładzie 150 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iaz2
550 PLN
Bid
35114

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z3 o nakładzie 2000 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iaz3
200 PLN
Bid
35115

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Idu
6 000 PLN
Bid
35116

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Idu
3 000 PLN
Bid
35117

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, czysto odbity znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym o grubości 0,110 mm, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowany jako 0.1.6.3 kolor szaroniebieski 22C5, jego adnotacja na odwrocie, gwarancja i opis według Machowskiego (2z) Schmutz.

Fi.Iz3
250 PLN
Bid
35118

1941 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.VIax1
160 PLN
Bid
35119

1941 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym na karcie z obiegu pocztowego zrobionej z części listownika dla jeńców wojennych, w czasie funkcjonowania Poczty Wielkanocnej nie była określona wysokość opłaty za przesyłkę, tym niemniej te opłacone "Pocztylionem" lub dwoma i więcej "Wdowami" są spotykane bardzo rzadko, gwarancja i opis Schmutz VIax1.

Fi.VIax1
3 600 PLN
Bid
35120

1942 Wdowa i Pocztylion drugiego wydania, komplet 39 Wdów i 4 Pocztylionów stemplowanych na wycinkach, kilkanaście takich kompletów sporządzono tuz po wydaniu znaczków w obozie, które zawierały wszystkie w tym czasie rozróżniane odmiany, w tym wszystkie cztery obecnie katalogowane odmiany Pocztyliona i następujące odmiany Wdowy: 4ax1, 1ax2, 1bx2 (w dwóch mocno się różniących odmianach koloru), 1cx2, 2ax2, 2bx2, 2cx2, 3ax2, 3cx2, 3dx2, 4ax2, 5bx2, 1ax3, 3ex3, 4ax3, 5bx5, 1ay1, 3ay1, 4ay1, 1dy2, 2dy2, 3ay2, 4by3, 1by4, 3az1, 1az2, 3cz3, 1au, 1cu, 1du, 2bu, 2cu, 3au, 3eu i 3fu (bez aktualnie katalogowanych odmian 1dx2, 3ex2, 4bx2, 3ax3 i 3ax4), niezwykle rzadki i dekoracyjny zestaw w pięknym stanie zachowania trudny do skompletowania z pojedynczych znaczków i wycinków, wartość katalogowa Fischer ponad 16.000,- zł, wiele odmian o bardzo małych nakładach, wszystkie wycinki z oznaczeniem odmiany i nakładu z parafką Schmutz.

Fi.1-6
15 000 PLN
Bid
35121

1942 Woldenberg, Wdowa i Pocztylion, KOMPLET wydania poczty obozowej (Fi.27640.-), wszystkie odmiany kolorów i papierów; zestaw odpowiada dokładnie zapisom w katalogu Fischera, składa się z 44 sztuk - tyle, że zgodnie z opracowaniem Józefa Machowskiego podzielony jest według kolorów, a w katalogu Fischera według papierów; dokładne oznaczenie każdej odmiany, pozwala na jej dokładną identyfikację w katalogu, na dodatkowych skanach pokazane są poszczególne barwy oddzielnie - od frontu i na odwrocie, skanowano linijkami więc na odwrocie znaczki ułożone są w kolejności od prawej do lewej - odwrotnie niż od frontu, wszystkie znaczki zachowane są w bardzo dobrym stanie, tak ładny zestaw z gwarancją i oznaczeniem jednego eksperta jest obecnie trudny do zebrania, cena wywoławcza nieco poniżej katalogowej - rzeczywiste ceny sprzedaży popularnych odmian są czasem nieco niższe niż katalogowe, ale rzadkie odmiany i skrajne odcienie barwy, sprzedają się na aukcjach sporo drożej, gwarancja i oznaczenie każdego egzemplarza Schmutz.

Fi.1-6
26 000 PLN
Bid
35122

1942 Wdowa drugiego wydania, próba znaczka w barwie karminoworóżówej na papierze z3 prążkowanym pionowo, unikalne, gwarancja Schmutz.

Fi.1P
8 000 PLN
Bid
35123

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze x2 o nakładzie 1253 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ax2
140 PLN
Bid
35124

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ay1
180 PLN
Bid
35125

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
Bid
35126

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u o nakładzie 203 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1cu
750 PLN
Bid
35127

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieski na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
150 PLN
Bid
35128

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
150 PLN
Bid
35129

1942 dwie Wdowy drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, różne odcienie barwy znaczka i papieru, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
300 PLN
Bid
35130

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 o nakładzie 1445 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2ax2
120 PLN
Bid
35131

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 o nakładzie 1145 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2ax2
120 PLN
Bid
35132

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2bu
450 PLN
Bid
35133

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2bu
450 PLN
Bid
35134

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 o nakładzie 1173 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2cx2
130 PLN
Bid
35135

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ax2
130 PLN
Bid
35136

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ax2
240 PLN
Bid
35137

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, gwarancja i oznaczenie odmiany znaczka Schmutz.

Fi.3ax2
480 PLN
Bid
35138

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 (nakład 953 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3cx2
220 PLN
Bid
35139

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 o nakładzie 953 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3cx2
130 PLN
Bid
35140

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 o nakładzie 953 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3cx2
150 PLN
Bid
35141

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 o nakładzie 953 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3cx3
130 PLN
Bid
35142

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnobrązowym na papierze u (nakład 981 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3fu
220 PLN
Bid